Hakutulokset

Muuta hakuehtoja:


  Muuta hakua
  112012 asiakirja(a)
       Asia      Asiakirja Päivämäärä Asianosaisten nimet Aihe Curia EUR-Lex
  C-410/19 Ennakkoratkaisupyyntö
  27/05/2019 The Software Incubator
  C-409/19 P Määräys
  ECLI:EU:C:2019:945
  31/10/2019 Hochmann Marketing v. komissio
  EUR-Lex-teksti
  C-408/19 P Määräys
  ECLI:EU:C:2019:946
  31/10/2019 Hochmann Marketing v. neuvosto
  EUR-Lex-teksti
  C-407/19 Pyyntö (EYVL/EUVL)
  09/08/2019 Katoen Natie Bulk Terminals ja General Services Antwerp
  C-407/19 Ennakkoratkaisupyyntö
  24/05/2019 Katoen Natie Bulk Terminals ja General Services Antwerp
  C-406/19 P Kanne (EYVL/EUVL)
  02/08/2019 komissio v. Espanja
  C-405/19 Pyyntö (EYVL/EUVL)
  09/08/2019 Vos Aannemingen
  C-405/19 Ennakkoratkaisupyyntö
  24/05/2019 Vos Aannemingen
  C-404/19 P Kanne (EYVL/EUVL)
  28/06/2019 Ranska v. komissio
  C-403/19 Pyyntö (EYVL/EUVL)
  26/07/2019 Société Générale
  C-403/19 Ennakkoratkaisupyyntö
  24/05/2019 Société Générale
  C-402/19 Pyyntö (EYVL/EUVL)
  12/07/2019 CPAS de Seraing
  C-402/19 Ennakkoratkaisupyyntö
  24/05/2019 CPAS de Seraing
  C-401/19 Kanne (EYVL/EUVL)
  26/07/2019 Puola v. parlamentti ja neuvosto
  C-400/19 Kanne (EYVL/EUVL)
  12/07/2019 komissio v. Unkari
  C-399/19 Pyyntö (EYVL/EUVL)
  30/08/2019 BT Italia ym.
  C-399/19 Ennakkoratkaisupyyntö
  22/05/2019 BT Italia ym.
  C-398/19 Pyyntö (EYVL/EUVL)
  09/08/2019 Generalstaatsanwaltschaft Berlin
  C-398/19 Ennakkoratkaisupyyntö
  23/05/2019 Generalstaatsanwaltschaft Berlin
  C-397/19 Pyyntö (EYVL/EUVL)
  09/08/2019 Statul Român – Ministerul Finanţelor Publice