Списък на резултатите

Визуализиране на избраните критерии:

  • Номер на дело = C-335/17

Допълнителни критерии за търсене
5 документи(и)
     Дело      Документ Дата Име/наименование на страните Област Curia EUR-Lex
C-335/17 Решение (ОВ)
06/07/2018 Valcheva
C-335/17 Съдебно решение
ECLI:EU:C:2018:359
31/05/2018 Valcheva
Текст EUR-Lex
C-335/17 Решение (резюме)
ECLI:EU:C:2018:359
31/05/2018 Valcheva
C-335/17 Заключение
ECLI:EU:C:2018:242
12/04/2018 Valcheva
Текст EUR-Lex
C-335/17 Искане (ОВ)
28/07/2017 Valcheva
Вж. pdf документи