Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 19 lipca 2012 r.

Bawaria Motors sp. z o.o. przeciwko Ministrowi Finansów

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny

Dyrektywa 2006/112WE – Podatek VAT – Artykuł 136 – Zwolnienia – Artykuły 313 – 315 – Szczególna procedura opodatkowania marży – Dostawa używanych pojazdów dokonywana przez podatnika pośrednika – Pojazdy nabywane przez podatnika pośrednika ze zwolnieniem z podatku VAT od sprzedawcy, który skorzystał z częściowego odliczenia naliczonego podatku

Sprawa C‑160/11


Góra strony Dokumenty dotyczące sprawy
Dokument Data Oznaczenia stron Dziedzina Curia EUR-Lex
Wyrok (Dz.U.)
14/09/2012 Bawaria Motors
Zobacz dokumenty pdf
Wyrok
ECLI:EU:C:2012:492
19/07/2012 Bawaria Motors
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex dwujęzyczny
Wyrok (Streszczenie)
ECLI:EU:C:2012:492
19/07/2012 Bawaria Motors
Opinia
ECLI:EU:C:2012:310
24/05/2012 Bawaria Motors
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex dwujęzyczny
Skarga (Dz.U.)
24/06/2011 Bawaria Motors
Zobacz dokumenty pdf
Góra strony Analiza prawna orzeczenia lub sprawy

Zbiór Orzeczeń

opublikowany (- ne) w elektronicznym Zbiorze Orzeczeń (Zbiór Orzeczeń - część ogólna)

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym – Naczelny Sąd Administracyjny – Wykładnia art. 136, art. 313 ust.1 i art. 315 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347, s. 1) – Szczególne zasady dotyczące podatników pośredników – Sprzedaż konsumentom pojazdów używanych – Zastosowanie procedury marży w sytuacji, gdy pośrednik nabył pojazd ze zwolnieniem z podatku od osoby, która skorzystała z częściowego odliczenia podatku naliczonego

Plan klasyfikacji systematycznej

1.
4 Polityka wewnętrzna Unii Europejskiej
  4.10 Przepisy podatkowe
    4.10.02 Harmonizacja przepisów podatkowych
      4.10.02.01 Podatek VAT
        4.10.02.01.10 Procedury szczególne
          4.10.02.01.10.04 Procedury szczególne dotyczące towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków


Cytaty z orzecznictwa lub prawodawstwa

Uzasadnienie

 • Dyrektywa 2006/112 : punkt 42
 • Dyrektywa 2006/112 -A01P2 : punkty 3, 45
 • Dyrektywa 2006/112 -A136 : punkty 4, 26 - 46
 • Dyrektywa 2006/112 -A136LA : punkt 32
 • Dyrektywa 2006/112 -A136LB : punkty 33, 34 - 43
 • Dyrektywa 2006/112 -A136PTA : punkt 32
 • Dyrektywa 2006/112 -A176 : punkty 5, 33, 36
 • Dyrektywa 2006/112 -A176L1 : punkt 36
 • Dyrektywa 2006/112 -A176L2 : punkty 33, 36, 39
 • Dyrektywa 2006/112 -A282 : punkt 30
 • Dyrektywa 2006/112 -A292 : punkt 30
 • Dyrektywa 2006/112 -A311P1PT1 : punkty 7, 26 - 46
 • Dyrektywa 2006/112 -A311P1PT5 : punkt 7
 • Dyrektywa 2006/112 -A313P1 : punkty 1, 8, 26 - 46
 • Dyrektywa 2006/112 -A314 : punkty 1, 9, 26 - 46
 • Dyrektywa 2006/112 -A314LB : punkty 31, 34, 43
 • Dyrektywa 2006/112 -A315 : punkty 1, 10, 26 - 46
 • Dyrektywa 2006/112 -TIT12CH4 : punkt 6
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-280/04 : punkty 28, 34, 35
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-203/10 : punkt 28
 • Trybunał Sprawiedliwości - Opinia C-160/11 : punkty 29, 32, 37

Sentencja

 • Interpretuje : Dyrektywa 2006/112 -A313P1
 • Interpretuje : Dyrektywa 2006/112 -A314

Opinia

 • Dyrektywa 2006/112 : punkty 53 - 56, 60, 63
 • Dyrektywa 2006/112 -A01 : punkt 59
 • Dyrektywa 2006/112 -A131 : punkty 45, 54
 • Dyrektywa 2006/112 -A132 : punkt 37
 • Dyrektywa 2006/112 -A135 : punkt 37
 • Dyrektywa 2006/112 -A136 : punkty 4, 28, 35, 36, 42, 43, 48
 • Dyrektywa 2006/112 -A136LA : punkt 37
 • Dyrektywa 2006/112 -A136LB : punkty 38, 49
 • Dyrektywa 2006/112 -A176 : punkty 38, 49
 • Dyrektywa 2006/112 -A187 : punkt 61
 • Dyrektywa 2006/112 -A189 : punkt 61
 • Dyrektywa 2006/112 -A282 : punkt 33
 • Dyrektywa 2006/112 -A292 : punkt 33
 • Dyrektywa 2006/112 -A311 : punkt 20
 • Dyrektywa 2006/112 -A311P1L1 : punkt 16
 • Dyrektywa 2006/112 -A312 : punkt 27
 • Dyrektywa 2006/112 -A313P1 : punkty 16, 67
 • Dyrektywa 2006/112 -A314 : punkty 16, 19, 20, 28 - 31, 67
 • Dyrektywa 2006/112 -A314LA : punkt 32
 • Dyrektywa 2006/112 -A314LB : punkty 48, 66
 • Dyrektywa 2006/112 -A314LC : punkt 33
 • Dyrektywa 2006/112 -A314LD : punkt 34
 • Dyrektywa 2006/112 -A315 : punkt 20
 • Dyrektywa 2006/112 -A325 : punkt 27
 • Dyrektywa 2006/112 -A371 : punkt 37
 • Dyrektywa 2006/112 -A375 : punkt 37
 • Dyrektywa 2006/112 -A376 : punkt 37
 • Dyrektywa 2006/112 -A377 : punkt 37
 • Dyrektywa 2006/112 -A378P2 : punkt 37
 • Dyrektywa 2006/112 -A379P2 : punkt 37
 • Dyrektywa 2006/112 -A380 : punkt 37
 • Dyrektywa 2006/112 -A390 : punkt 37
 • Dyrektywa 2006/112 -TIT12CH4 : punkt 27
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-131/91 : punkty 50, 50
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-308/96 : punkt 45
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-8/01 : punkt 44
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-428/02 : punkt 44
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-280/04 : punkty 38, 44 - 47
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-371/07 : punkt 38
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-414/07 : punkty 38, 41, 49
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-538/08 : punkty 38, 49
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-175/09 : punkt 44
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-270/09 : punkt 44
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-395/09 : punkty 38, 49


Daty

Data złożenia dokumentu wszczynającego postępowanie

 • 01/04/2011

Data opinii

 • 24/05/2012

Data rozprawy

Informacja niedostępna

Data ogłoszenia

19/07/2012


Odesłania

Publikacja w Dzienniku Urzędowym

Wniosek: Dz.U. C 204 od 09.07.2011, str.13

Wyrok: Dz.U. C 295 od 29.09.2012, str.11

Oznaczenia stron

Bawaria Motors

Komentarze doktryny

 1. Dominik-Ogińska, Dagmara: Highlights & Insights on European Taxation 2012 nº 10 p.51-52
 2. Mosbrucker, Anne-Laure: Régime de la marge bénéficiaire, Europe 2012 Octobre Comm. nº 10 p.45Analityczne dane proceduralne

Pochodzenie pytania prejudycjalnego

Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative) - Polska

Dziedzina

 • Podatki
 • - Podatek VAT

Procedura i wynik

 • Odesłanie prejudycjalne

Skład orzekający

troisième chambre (Cour)

Sędzia sprawozdawca

Lenaerts

Rzecznik generalny

Mazák

Język(i) postępowania

 • polski

Język(i) opinii

 • angielski