Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 8 päivänä syyskuuta 2011.

European Air Transport SA vastaan Collège d'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale ja Région de Bruxelles-Capitale.

Ennakkoratkaisupyyntö: Conseil d'État - Belgia.

Lentoliikenne - Direktiivi 2002/30/EY - Meluun liittyvien toimintarajoitusten asettaminen yhteisön lentoasemilla - Melutasoa koskevat rajat, joita on noudatettava lentoaseman läheisyydessä sijaitsevien kaupunkialueiden yli lennettäessä.

Asia C-120/10.


Sivun alkuun Asian asiakirjat
Asiakirja Päivämäärä Asianosaisten nimet Aihe Curia EUR-Lex
Tuomio (EYVL/EUVL)
07/10/2011 European Air Transport
Katso pdf-tiedosto
Tuomio
ECLI:EU:C:2011:556
08/09/2011 European Air Transport
EUR-Lex-teksti EUR-Lex-teksti kahdella kielellä
Tuomio (tiivistelmä)
ECLI:EU:C:2011:556
08/09/2011 European Air Transport
Ratkaisuehdotukset
ECLI:EU:C:2011:94
17/02/2011 European Air Transport
EUR-Lex-teksti EUR-Lex-teksti kahdella kielellä
Pyyntö (EYVL/EUVL)
05/06/2010 European Air Transport
Katso pdf-tiedosto
Sivun alkuun Päätöksen tai asian juridinen analyysi

Oikeustapauskokoelma

2011 I-07865

Aihe

Ennakkoratkaisupyyntö – Conseil d'État – Meluun liittyvien toimintarajoitusten asettamista yhteisön lentoasemilla koskevien sääntöjen ja menettelyjen vahvistamisesta 26.3.2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/30/EY (EYVL L 85, s. 40) 2 artiklan e alakohdan, 4 artiklan 4 kohdan ja 6 artiklan 2 kohdan tulkinta – Melua koskevat rajat, joita on noudatettava lentoaseman läheisyydessä sijaitsevien alueiden yläpuolella lennettäessä – "Toimintarajoituksen" käsite – Vaatimukset niukasti täyttäviä ilma-aluksia varten toteutetut rajoitukset – Mahdollisuus asettaa tällaisia rajoituksia maan pinnalta mitattavan melutason mukaan – Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen (Chicagon yleissopimus) vaikutus

Aiheenmukainen hakemisto

1.
4 Euroopan unionin sisäpolitiikka
  4.07 Liikenne
    4.07.05 Lentoliikenne


Viittaukset oikeuskäytäntöön tai lainsäädäntöön

Perusteluissa viitataan

 • Direktiivi 2002/30 -A01 : kohta 4, 25
 • Direktiivi 2002/30 -A02LE : kohta 5, 21, 22, 26, 28, 32, 34
 • Direktiivi 2002/30 -A04P4 : kohta 6, 21
 • Direktiivi 2002/30 -A05 : kohta 7
 • Direktiivi 2002/30 -A06 : kohta 8
 • Direktiivi 2002/30 -A06P1 : kohta 27
 • Direktiivi 2002/30 -C10 : kohta 3, 24
 • Direktiivi 2002/30 -C7 : kohta 3, 23
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-422/05 : kohta 24
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Ratkaisuehdotus C-120/10 -PT48 : kohta 28

Tuomiolauselma

 • Tulkitsee : Direktiivi 2002/30 -A02LE

Ratkaisuehdotukset

 • Euroopan unionin perusoikeuskirja (2007), 7 artikla : kohta 15, 78, 81
 • Euroopan unionin perusoikeuskirja (2007), 37 artikla : kohta 15, 16, 78, 81
 • Euroopan unionin perusoikeuskirja (2007), 53 artikla -P3 : kohta 79
 • Direktiivi 2002/30 -A02LB : kohta 32
 • Direktiivi 2002/30 -A02LE : kohta 6, 33, 45, 47, 48, 50, 53, 60, 65, 66, 83
 • Direktiivi 2002/30 -A04 : kohta 7, 55
 • Direktiivi 2002/30 -A04P4 : kohta 7, 41, 58, 67, 82, 83
 • Direktiivi 2002/30 -A05 : kohta 8, 55
 • Direktiivi 2002/30 -A06 : kohta 8, 55
 • Direktiivi 2002/30 -A06P2 : kohta 32, 52
 • Direktiivi 2002/30 -A07 : kohta 9
 • Direktiivi 2002/30 -A08 : kohta 55
 • Direktiivi 2002/30 -A09 : kohta 52, 55
 • Direktiivi 2002/30 -N1 : kohta 10
 • Direktiivi 2002/49 -A01 : kohta 12
 • Direktiivi 2002/49 -A03LA : kohta 13
 • Direktiivi 2002/49 -A03LS : kohta 13
 • Direktiivi 2002/49 -A03LU : kohta 73
 • Direktiivi 2002/49 -A07 : kohta 73
 • Direktiivi 2002/49 -A08 : kohta 73
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-279/09 : kohta 79
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-400/10 : kohta 79


Päivämäärät

Sen asiakirjan toimittamisen päivämäärä, jolla asia saatetaan vireille tuomioistuimessa

 • 05/03/2010

Ratkaisuehdotuksen päivämäärä

 • 17/02/2011

Suullisen käsittelyn päivämäärä

Tietoja ei ole saatavilla

Julistamispäivä

08/09/2011


Lähteet

Julkaistu EYVL:ssä/EUVL:ssä

Kannekirjelmä: EUVL C 148, 05.06.2010, s.13

tuomio: EUVL C 311, 22.10.2011, s.10

Asianosaisten nimet

European Air Transport

Oikeustapauskommentaarit

Tietoja ei ole saatavillaAnalyysin tulokset

Ennakkoratkaisupyynnön esittäjävaltio

Conseil d'État - Belgia

Aihe

 • Liikenne

Oikeudenkäynti ja ratkaisu

 • Ennakkoratkaisupyyntö

Ratkaisukokoonpano

première chambre (Cour)

Esittelevä tuomari

Berger

Julkisasiamies

Cruz Villalónin

Oikeudenkäyntikieli/-kielet

 • ranska

Ratkaisuehdotuksen kieli/kielet

 • espanja