A Bíróság (negyedik tanács) 2007. szeptember 13-i ítélete.

Il Ponte Finanziaria SpA kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM).

Fellebbezés - Közösségi védjegy - A »BAINBRIDGE« védjegy lajstromozása - A »Bainbridge« elemet tartalmazó korábbi nemzeti védjegyek jogosultjának felszólalása - Felszólalás elutasítása - Védjegycsalád - Védjegyhasználat igazolása - »Defenzív védjegy« fogalma.

C-234/06 P. sz. ügyAz oldal tetejére Az üggyel kapcsolatos dokumentumok
Dokumentum Dátum A felek neve Tárgy Curia EUR-Lex
Ítélet (HL)
10/11/2007 Il Ponte Finanziaria kontra OHIM
pdf nézet
ítélet
ECLI:EU:C:2007:514
13/09/2007 Il Ponte Finanziaria kontra OHIM
EUR-Lex szöveg kétnyelvű EUR-Lex szöveg
Ítélet (Összefoglaló)
ECLI:EU:C:2007:514
13/09/2007 Il Ponte Finanziaria kontra OHIM
indítvány
ECLI:EU:C:2007:205
29/03/2007 Il Ponte Finanziaria kontra OHIM
EUR-Lex szöveg kétnyelvű EUR-Lex szöveg
Keresetlevél (HL)
29/07/2006 Il Ponte Finanziaria kontra OHIM
pdf nézet
Az oldal tetejére A határozat vagy az ügy jogi elemzése

Határozatok Tára

2007 I-07333

Tárgy

Az Elsőfokú Bíróság T-194/03. sz., Il Ponte Finanziaria SpA kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) és Marine Entreprise Project Societá Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl ügyben 2006. február 23-án hozott ítélete ellen benyújtott fellebbezés, amely ítéletével az Elsőfokú Bíróság elutasította a „Bridge”, „Old Bridge”, „The Bridge Basket”, „THE BRIDGE”, „The Bridge”, „FOOTBRIDGE”, „The Bridge Wayfarer„, valamint „OVER THEBRIDGE”, 18. és 25. osztályba tartozó áruk vonatkozásában lajstromozott szó- ábrás- és térbeli védjegyek jogosultja által a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) negyedik fellebbezési tanácsának 2003. március 17-i, a felszólalási osztálynak a „Bainbridge” ábrás védjegy 18. és 25. osztály vonatkozásában történő lajstromozása ellen benyújtott felszólalást elutasító határozata ellen benyújtott fellebbezést elutasító határozatának hatályon kívül helyezése iránti keresetét.

Rendszerezett osztályozás

1.
B Európai Közösség (EGK/EK)
  B-33 Közösségi védjegy
    B-33.02 Viszonylagos kizáró okok
      B-33.02.02 Korábbi védjeggyel való összetéveszthetőség
        B-33.02.02.00 Általánosságok
B Európai Közösség (EGK/EK)
  B-33 Közösségi védjegy
    B-33.02 Viszonylagos kizáró okok
      B-33.02.02 Korábbi védjeggyel való összetéveszthetőség
        B-33.02.02.00 Általánosságok
B Európai Közösség (EGK/EK)
  B-33 Közösségi védjegy
    B-33.03 Egyéb anyagi jogi kérdések
      B-33.03.02 A védjegy tényleges használata
        B-33.03.02.02 A védjegynek a bejegyzettől eltérő formában való használata
B Európai Közösség (EGK/EK)
  B-33 Közösségi védjegy
    B-33.03 Egyéb anyagi jogi kérdések
      B-33.03.02 A védjegy tényleges használata
        B-33.03.02.03 A használat elmaradásának jogos indoka


Hivatkozások az ítélkezési gyakorlatra vagy jogszabályokra

Az indokolásban hivatkozva

Rendelkező rész

indítvány


Dátum

Az eljárást megindító irat benyújtásának időpontja

 • 23/05/2006

Az indítvány ismertetésének időpontja

 • 29/03/2007

A tárgyalás időpontja

Nincs információ

Kihirdetés időpontja

13/09/2007


Hivatkozások

A Hivatalos Lapban való közzététel

Kérelem/kereset: HL C 178., 29.07.2006., 23o.

ítélet: HL C 269., 10.11.2007., 14o.

A felek neve

Il Ponte Finanziaria kontra OHIM

Kapcsolódó tanulmányok

 1. Schaffner, Marianne ; Georges, Sandra: La famille n'est pas toujours une tête de pont!, Recueil Le Dalloz 2007 p.2815-2816
 2. Schmidhuber, Martin ; Torka, Andreas: Die Serienmarke nach der BAINBRIDGE-Rechtsprechung, Wettbewerb in Recht und Praxis 2009 p.545-554
 3. Von Mühlendahl, Alexander: Eintragung und Benutzung von Defenzivmarken, Serienmarken und Abwandlungen, Wettbewerb in Recht und Praxis 2009 p.1-10Az eljárás adatai

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés forrása

Nincs információ

Tárgy

 • Szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdon
 • - Védjegyek

Eljárás és eredmény

 • Megsemmisítés iránti keresetek
 • Fellebbezés : érdemben történő elutasítás
 • Fellebbezés : elfogadhatatlanság miatti elutasítás

Ítélkező testület

quatrième chambre (Cour)

Előadó bíró

Lenaerts

Főtanácsnok

Sharpston

Az eljárás nyelve(i)

 • olasz

Az indítvány nyelve(i)

 • angol