Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 3.9.2014

X

Korkeimman hallinto-oikeuden esittämä ennakkoratkaisupyyntö

Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 79/7/ETY – Miesten ja naisten tasa-arvoinen kohtelu sosiaaliturvaa koskevissa kysymyksissä – Työntekijöiden tapaturmavakuutus – Pysyvästä haitasta maksettavan kertakaikkisen korvauksen määrä – Vakuutusmatemaattinen laskenta, joka perustuu korvauksen saajan keskimääräiseen elinajanodotteeseen tämän sukupuolen mukaan – Unionin oikeuden riittävän ilmeinen rikkominen

Asia C‑318/13


Sivun alkuun Asian asiakirjat
Asiakirja Päivämäärä Asianosaisten nimet Aihe Curia EUR-Lex
Tuomio (EYVL/EUVL)
24/10/2014 X
Katso pdf-tiedosto
Tuomio
ECLI:EU:C:2014:2133
03/09/2014 X
EUR-Lex-teksti EUR-Lex-teksti kahdella kielellä
Tuomio (tiivistelmä)
ECLI:EU:C:2014:2133
03/09/2014 X
Ratkaisuehdotukset
ECLI:EU:C:2014:333
15/05/2014 X
EUR-Lex-teksti EUR-Lex-teksti kahdella kielellä
Pyyntö (EYVL/EUVL)
26/07/2013 X
Katso pdf-tiedosto
Sivun alkuun Päätöksen tai asian juridinen analyysi

Oikeustapauskokoelma

julkaistu Sähköisessä oikeustapauskokoelmassa (Oikeustapauskokoelma)

Aihe

Ennakkoratkaisupyyntö – Korkein hallinto-oikeus – Miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen asteittaisesta toteuttamisesta sosiaaliturvaa koskevissa kysymyksissä 19.12.1978 annetun neuvoston direktiivin 79/7/ETY (EYVL L 6, s. 24) 4 artiklan tulkinta – Kansallinen tapaturmavakuutuslaki – Työtapaturman johdosta suoritettava haittaraha on sukupuoleen perustuvien vakuutusmatemaattisten tekijöiden vuoksi naiselle ja miehelle erisuuruinen – Unionin oikeuden rikkomiseen perustuvan jäsenvaltion korvausvastuun edellytykset

Aiheenmukainen hakemisto

1.
3 Oikeudenkäynnit
  3.04 Ennakkoratkaisupyyntö
    3.04.02 Unionin tuomioistuimen toimivalta
4 Euroopan unionin sisäpolitiikka
  4.14 Sosiaalipolitiikka
    4.14.01 Yhdenvertaisuus ja syrjintäkielto
      4.14.01.02 Miespuolisten ja naispuolisten työntekijöiden tasa-arvo
1 Euroopan unionin oikeusjärjestys
  1.05 Unionin oikeus ja kansallinen oikeus
    1.05.02 Unionin oikeuden täytäntöönpano kansallisessa oikeusjärjestyksessä
      1.05.02.03 Jäsenvaltioiden vastuu unionin oikeuden rikkomisesta
4 Euroopan unionin sisäpolitiikka
  4.14 Sosiaalipolitiikka
    4.14.01 Yhdenvertaisuus ja syrjintäkielto
      4.14.01.02 Miespuolisten ja naispuolisten työntekijöiden tasa-arvo


Viittaukset oikeuskäytäntöön tai lainsäädäntöön

Perusteluissa viitataan

 • SEUT artikla 258 : kohta 47
 • Direktiivi 79/7 : kohta 51
 • Direktiivi 79/7 -A03P1LA : kohta 3, 25
 • Direktiivi 79/7 -A04 : kohta 1
 • Direktiivi 79/7 -A04P1 : kohta 4, 20, 26, 32, 34, 40, 41, 45 - 47
 • Direktiivi 79/7 -A04P2 : kohta 34
 • Direktiivi 79/7 -A07P1 : kohta 34, 35
 • Direktiivi 2004/113 : kohta 20, 49
 • Direktiivi 2004/113 -A05P2 : kohta 20, 48, 51
 • Direktiivi 2006/54 : kohta 20
 • Direktiivi 2006/54 -A09LH : kohta 48, 51
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-46/93 : kohta 42, 44
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-224/01 : kohta 44
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-446/04 : kohta 43
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-236/09 : kohta 20, 49, 51
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Ratkaisuehdotus C-318/13 : kohta 31

Tuomiolauselma

 • Tulkitsee : Direktiivi 79/7
 • Tulkitsee : Direktiivi 79/7 -A04P1
 • Tulkitsee : Direktiivi 2004/113 -A05P2
 • Tulkitsee : Direktiivi 2006/54 -A09P1LH
 • Tulkitsee : Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-236/09

Ratkaisuehdotukset

 • Liittymissopimus 1994 – Asiakirja, 166 artikla : kohta 21
 • Euroopan unionin perusoikeuskirja (2007), 21 artikla : kohta 49, 52
 • SEU artikla 2 : kohta 49
 • Direktiivi 79/7 : kohta 15, 18, 21 - 24, 31, 33, 34, 55, 61, 65, 66, 73, 74, 77, 83
 • Direktiivi 79/7 -A03P1 : kohta 4, 23
 • Direktiivi 79/7 -A03P1LA : kohta 17
 • Direktiivi 79/7 -A04 : kohta 5, 32
 • Direktiivi 79/7 -A04P1 : kohta 15, 16, 25, 56, 83
 • Päätös 95/1 : kohta 21
 • Direktiivi 2004/113 : kohta 15, 34, 61, 66, 76, 77, 83
 • Direktiivi 2004/113 -A03P4 : kohta 24
 • Direktiivi 2004/113 -A05P2 : kohta 6, 15, 34, 77, 83
 • Direktiivi 2006/54 : kohta 15, 34, 61, 66, 77, 83
 • Direktiivi 2006/54 -A02P1LF : kohta 7, 24
 • Direktiivi 2006/54 -A05 : kohta 7
 • Direktiivi 2006/54 -A09P1 : kohta 8
 • Direktiivi 2006/54 -A09P1LH : kohta 34
 • Komissio – Muut asiakirjat – 52012XC0113(01) : kohta 39
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-6/90 : kohta 68
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-46/93 : kohta 68, 70
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-228/94 : kohta 23
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-195/98 : kohta 21
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-453/00 : kohta 59
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-302/04 : kohta 19
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-231/06 : kohta 57
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-226/08 : kohta 20
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-441/08 : kohta 20
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Ratkaisuehdotus C-236/09 : kohta 38, 39, 50, 51, 53
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-236/09 : kohta 2, 6, 15, 61, 66, 74, 77, 83
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-209/12 : kohta 79


Päivämäärät

Sen asiakirjan toimittamisen päivämäärä, jolla asia saatetaan vireille tuomioistuimessa

 • 11/06/2013

Ratkaisuehdotuksen päivämäärä

 • 15/05/2014

Suullisen käsittelyn päivämäärä

Tietoja ei ole saatavilla

Julistamispäivä

03/09/2014


Lähteet

Julkaistu EYVL:ssä/EUVL:ssä

tuomio: EUVL C 395, 10.11.2014, s.17

Kannekirjelmä: EUVL C 233, 10.08.2013, s.4

Asianosaisten nimet

X

Oikeustapauskommentaarit

 1. Stiebert, Tom: Gleichbehandlung von Männern und Frauen, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2013 p.364-365 (DE)
 2. Vegter, M.S.A.: Jurisprudentie arbeidsrecht 2014 nº 14 p.1779-1780 (NL)
 3. Driguez, Laetitia: Égalité homme/femme en matière d'assurance, Europe 2014 Novembre nº 11 p.44 (FR)
 4. Watson, Philippa: Equality of Treatment in Social Security: Can Certain Benefits Be Paid at Different Rates to Men and Women on the Ground that the Latter Generally have a Greater Life Expectancy than the Former?, Maastricht Journal of European and Comparative Law 2015 p.120-127 (EN)
 5. Kresal, Barbara: Novejša sodna praksa SEU o diskriminaciji na podlagi spola, Podjetje in delo 2015 nº 3-4 p.516-538 (SL)Analyysin tulokset

Ennakkoratkaisupyynnön esittäjävaltio

Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême) - Suomi

Aihe

 • Sosiaalipolitiikka
 • Perustamissopimusten periaatteet, tavoitteet ja tarkoitus

Oikeudenkäynti ja ratkaisu

 • Ennakkoratkaisupyyntö

Ratkaisukokoonpano

deuxième chambre (Cour)

Esittelevä tuomari

Silva de Lapuerta

Julkisasiamies

Kokott

Oikeudenkäyntikieli/-kielet

 • suomi

Ratkaisuehdotuksen kieli/kielet

 • saksa