Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 26 juli 2017

Strafzaak tegen Mossa Ouhrami

Verzoek van de Hoge Raad der Nederlanden om een prejudiciële beslissing

Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Terugkeer van illegaal verblijvende derdelanders – Richtlijn 2008/115/EG – Artikel 11, lid 2 – Inreisverbod dat is vastgesteld vóór de inwerkingtreding van deze richtlijn en betrekking heeft op een langere duur dan die welke is vastgelegd in die richtlijn – Begintijdstip van de periode waarin het inreisverbod geldt

Zaak C-225/16


Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex
Arrest (PB)
01/09/2017 Ouhrami
Zie pdf-documenten
Arrest
ECLI:EU:C:2017:590
26/07/2017 Ouhrami
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Arrest (Samenvatting)
ECLI:EU:C:2017:590
26/07/2017 Ouhrami
Conclusie
ECLI:EU:C:2017:398
18/05/2017 Ouhrami
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Verzoek (PB)
10/06/2016 Ouhrami
Zie pdf-documenten
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

nog niet gepubliceerd (Algemene Jurisprudentie)

Onderwerp

Informatie niet beschikbaar

Systematisch overzicht

1.
1 De rechtsorde van de Europese Unie
  1.07 Uitlegging van het recht van de Unie
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.06 Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
    4.06.01 Grenscontroles, asiel en immigratie
      4.06.01.04 Immigratiebeleid
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.06 Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
    4.06.01 Grenscontroles, asiel en immigratie
      4.06.01.04 Immigratiebeleid
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.06 Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
    4.06.01 Grenscontroles, asiel en immigratie
      4.06.01.04 Immigratiebeleid


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

 • Richtlijn 2008/115 : punten 27, 34 - 36, 40 - 42, 46, 50, 53, 57
 • Richtlijn 2008/115 -A01 : punt 4
 • Richtlijn 2008/115 -A03 : punt 5
 • Richtlijn 2008/115 -A03P1 : punt 25
 • Richtlijn 2008/115 -A03PT3 : punten 45, 49
 • Richtlijn 2008/115 -A03PT4 : punten 43, 47, 48
 • Richtlijn 2008/115 -A03PT6 : punten 30, 43, 47
 • Richtlijn 2008/115 -A06 : punt 6
 • Richtlijn 2008/115 -A06P1 : punten 47, 48
 • Richtlijn 2008/115 -A06P6 : punten 47, 50
 • Richtlijn 2008/115 -A07 : punt 7
 • Richtlijn 2008/115 -A07P1 : punt 48
 • Richtlijn 2008/115 -A07P4 : punt 48
 • Richtlijn 2008/115 -A08 : punten 8, 56
 • Richtlijn 2008/115 -A08P1 : punten 47, 48
 • Richtlijn 2008/115 -A08P3 : punten 47, 48
 • Richtlijn 2008/115 -A11 : punten 9, 52, 54, 55
 • Richtlijn 2008/115 -A11P1 : punt 44
 • Richtlijn 2008/115 -A11P2 : punten 1, 29, 32, 33, 37, 58, 59
 • Richtlijn 2008/115 -A11P3L1 : punt 47
 • Richtlijn 2008/115 -A12P1 : punt 47
 • Richtlijn 2008/115 -A12P1L1 : punt 10
 • Richtlijn 2008/115 -A20 : punt 11
 • Richtlijn 2008/115 -C2 : punt 3
 • Richtlijn 2008/115 -C4 : punt 3
 • Richtlijn 2008/115 -C6 : punten 3, 47
 • Richtlijn 2008/115 -C10 : punt 3
 • Richtlijn 2008/115 -C11 : punt 3
 • Richtlijn 2008/115 -C14 : punten 3, 39
 • Hof van Justitie - Arrest C-66/08 -N42 : punt 38
 • Hof van Justitie - Arrest C-329/11 -N50 : punt 56
 • Hof van Justitie - Arrest C-297/12 : punt 30
 • Hof van Justitie - Arrest C-297/12 -N37 : punt 54
 • Hof van Justitie - Arrest C-297/12 -N39 : punt 35
 • Hof van Justitie - Arrest C-297/12 -N40 : punt 35
 • Hof van Justitie - Arrest C-297/12 -N41 : punt 35
 • Hof van Justitie - Arrest C-290/14 -N31 : punt 54
 • Hof van Justitie - Arrest C-47/15 -N52 : punt 56
 • Hof van Justitie - Arrest C-47/15 -N54 : punt 56
 • Hof van Justitie - Conclusie C-225/16 : punten 41, 59

Dictum

 • legt uit : Richtlijn 2008/115 -A11P2

Conclusie

 • Richtlijn 2001/40 : bladzijden 12007, 70
 • Richtlijn 2001/40 -A01 : punten 37, 48
 • Richtlijn 2001/40 -C5 : punt 6
 • Richtlijn 2003/86 : punt 6
 • Richtlijn 2003/109 : punt 36
 • Besluit 2004/191 : punt 36
 • Richtlijn 2004/38 : punt 6
 • Verordening 562/2006 : punt 36
 • Verordening 1987/2006 -A24 : punt 34
 • Verordening 1987/2006 -A24P3 : punten 5, 62
 • Verordening 1987/2006 -C10 : punt 53
 • Richtlijn 2008/115 : punt 4
 • Richtlijn 2008/115 -A01 : punten 2, 39, 40, 49
 • Richtlijn 2008/115 -A03 : punt 73
 • Richtlijn 2008/115 -A03PT2 : punt 10
 • Richtlijn 2008/115 -A03PT3 : punt 36
 • Richtlijn 2008/115 -A03PT4 : punt 37
 • Richtlijn 2008/115 -A03PT6 : punt 37
 • Richtlijn 2008/115 -A04 : punten 29, 38, 50, 77
 • Richtlijn 2008/115 -A06P1 : punt 11
 • Richtlijn 2008/115 -A06P2 : punt 12
 • Richtlijn 2008/115 -A06P3 : punt 12
 • Richtlijn 2008/115 -A06P4 : punt 12
 • Richtlijn 2008/115 -A06P5 : punt 12
 • Richtlijn 2008/115 -A06P6 : punt 12
 • Richtlijn 2008/115 -A07P4 : punten 12, 56
 • Richtlijn 2008/115 -A11 : punt 73
 • Richtlijn 2008/115 -A11P1 : punten 1, 13, 50
 • Richtlijn 2008/115 -A11P2 : punten 38, 56
 • Richtlijn 2008/115 -A11P4 : punten 28 - 44, 63 - 79
 • Richtlijn 2008/115 -A21 : punt 38
 • Richtlijn 2008/115 -A23 : punt 34
 • Richtlijn 2008/115 -A24 : punt 37
 • Richtlijn 2008/115 -C1 : punt 7
 • Richtlijn 2008/115 -C2 : punt 7
 • Richtlijn 2008/115 -C4 : punt 7
 • Richtlijn 2008/115 -C5 : punt 8
 • Richtlijn 2008/115 -C6 : punten 7, 47
 • Richtlijn 2008/115 -C8 : punten 8, 74
 • Richtlijn 2008/115 -C10 : punt 8
 • Richtlijn 2008/115 -C14 : punt 57
 • Richtlijn 2008/115 -C18 : punten 9, 38, 72, 74
 • Richtlijn 2008/115 -C20 : punt 38
 • Richtlijn 2008/115 -C24 : punt 47
 • Richtlijn 2008/115 -C25 : punt 7
 • Richtlijn 2008/115 -C26 : punt 37
 • Richtlijn 2008/115 -C27 : punt 37
 • Richtlijn 2008/115 -C28 : punt 37
 • Richtlijn 2008/115 -C29 : punt 37
 • Richtlijn 2008/115 -C30 : punt 37
 • Richtlijn 2008/115 -CH3 : punt 37
 • Verordening 399/2016 : punt 12
 • Verordening 399/2016 -A05 : punt 34
 • Verordening 399/2016 -A08 : punt 36
 • Overeenkomst tussen de lidstaten - 42000A0922(01) : punt 61
 • Overeenkomst tussen de lidstaten - 42000A0922(02) -A92 : punt 3
 • Complementair recht - Handeling bekendgemaakt in PB L - 42000X0922(01) : punt 4
 • Commissie - Document COM (wetgevingsontwerp) - 52005PC0391 : punt 3
 • Commissie - Document COM (wetgevingsontwerp) - 52005PC0391 -A03LG : punten 35, 47
 • Commissie - Document COM (wetgevingsontwerp) - 52005PC0391 -A09 : punt 60
 • Commissie - Document COM (wetgevingsontwerp) - 52005PC0391 -A09P2 : punt 60
 • Commissie - Document COM (wetgevingsontwerp) - 52016PC0194 : punt 73
 • Commissie - Document COM (wetgevingsontwerp) - 52016PC0881 : punt 48
 • Commissie - Document COM (wetgevingsontwerp) - 52016PC0882 : punt 48
 • Commissie - Document COM (wetgevingsontwerp) - 52016PC0883 : punt 48
 • Commissie - Document COM (ander dan wetgevingsontwerp) - 52017DC0200 : punt 48
 • Hof van Justitie - Arrest C-30/77 -N27 : punt 48
 • Hof van Justitie - Arrest C-66/08 -N42 : punt 73
 • Hof van Justitie - Arrest C-482/08 -N48 : punt 50
 • Hof van Justitie - Arrest C-297/12 -N26 : punt 48
 • Hof van Justitie - Arrest C-297/12 -N40 : punt 29
 • Hof van Justitie - Arrest C-297/12 -N41 : punt 41
 • Hof van Justitie - Arrest C-297/12 -N42 : punt 41
 • Hof van Justitie - Arrest C-297/12 -N44 : punt 41
 • Hof van Justitie - Conclusie C-554/13 -N28 : punten 42, 67, 76
 • Hof van Justitie - Conclusie C-554/13 -N29 : punt 69
 • Hof van Justitie - Conclusie C-554/13 -N30 : punt 69
 • Hof van Justitie - Conclusie C-554/13 -N31 : punt 69
 • Hof van Justitie - Conclusie C-554/13 -N32 : punt 69
 • Hof van Justitie - Conclusie C-554/13 -N33 : punt 69
 • Hof van Justitie - Conclusie C-554/13 -N39 : punt 69
 • Hof van Justitie - Conclusie C-554/13 -N46 : punt 73
 • Hof van Justitie - Conclusie C-554/13 -N57 : punt 70
 • Hof van Justitie - Conclusie C-554/13 -N59 : punt 69
 • Hof van Justitie - Conclusie C-554/13 -N61 : punt 70
 • Hof van Justitie - Conclusie C-554/13 -N62 : punt 71
 • Hof van Justitie - Arrest C-554/13 -N48 : punten 71, 73
 • Hof van Justitie - Arrest C-554/13 -N50 : punt 70
 • Hof van Justitie - Arrest C-146/14 -N38 : punt 74
 • Hof van Justitie - Arrest C-290/14 -N24 : punt 35
 • Hof van Justitie - Arrest C-28/15 -N41 : punt 38
 • Hof van Justitie - Arrest C-47/15 -N48 : punt 61


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

 • 22/04/2016

Datum van de conclusie

 • 18/05/2017

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

26/07/2017


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Arrest: PB C 309 van 18.09.2017, blz.12

Verzoek: PB C 232 van 27.06.2016, blz.7

Naam van de partijen

Ouhrami

Rechtsgeleerde noten

 1. Gazin, Fabienne: Politique des retours, Europe 2017 Octobre Comm. nº 351 p.23 (FR)
 2. Carlier, Jean-Yves ; Leboeuf, Luc: Droit européen des migrations, Journal de droit européen 2018 p.95-110 (FR)
 3. Waasdorp, Jim: Strafrechtelijke aanpak van overtreding van het inreisverbod, Asiel en Migrantenrecht 2018 p.71-74 (NL)
 4. Carlier, Jean-Yves ; Renaudière, Géraldine: Libre circulation des personnes dans l'Union européenne, Journal de droit européen 2018 p.141-151 (FR)
 5. Pahladsingh, A.: Tijdschrift voor vreemdelingenrecht 2018 p.270-274 (NL)
 6. Carlier, Jean-Yves ; Leboeuf, Luc: Droit européen des migrations, Journal de droit européen 2019 nº 3 p.114-130 (FR)Analytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Hoge Raad der Nederlanden - Nederland

Onderwerp

 • Justitie en binnenlandse zaken
 • ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
 • - asielbeleid

Procedure en resultaat

 • Prejudiciële verwijzing
 • Prejudiciële verwijzing : afdoening zonder beslissing

Rechtsprekende formatie

deuxième chambre (Cour)

Rechter-rapporteur

Ilešič

Advocaat-generaal

Sharpston

Procestaal/Procestalen

 • Nederlands

Taal/Talen van de conclusie

 • Engels