Sánchez Ruiz
Asia C-103/18
Sivun alkuun Asian asiakirjat
Asiakirja Päivämäärä Asianosaisten nimet Aihe Curia EUR-Lex
Pyyntö (EYVL/EUVL)
20/04/2018 Sánchez Ruiz
Katso pdf-tiedosto
Sivun alkuun Päätöksen tai asian juridinen analyysi

Oikeustapauskokoelma

Tietoja ei ole saatavilla

Aihe

Tietoja ei ole saatavilla

Aiheenmukainen hakemisto

Tietoja ei ole saatavilla


Viittaukset oikeuskäytäntöön tai lainsäädäntöön

Perusteluissa viitataan

Tietoja ei ole saatavilla

Tuomiolauselma

Tietoja ei ole saatavilla

Ratkaisuehdotukset

Tietoja ei ole saatavilla


Päivämäärät

Sen asiakirjan toimittamisen päivämäärä, jolla asia saatetaan vireille tuomioistuimessa

  • 13/02/2018

Ratkaisuehdotuksen päivämäärä

Tietoja ei ole saatavilla

Suullisen käsittelyn päivämäärä

15/05/2019

Julistamispäivä

Tietoja ei ole saatavilla


Lähteet

Julkaistu EYVL:ssä/EUVL:ssä

Kannekirjelmä: EUVL C 161, 07.05.2018, s.23

Asianosaisten nimet

Sánchez Ruiz

Oikeustapauskommentaarit

Tietoja ei ole saatavillaAnalyysin tulokset

Ennakkoratkaisupyynnön esittäjävaltio

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8 de Madrid - Espanja

Aihe

  • Sosiaalipolitiikka

Oikeudenkäynti ja ratkaisu

  • Ennakkoratkaisupyyntö

Ratkaisukokoonpano

Tietoja ei ole saatavilla

Esittelevä tuomari

Tietoja ei ole saatavilla

Julkisasiamies

Tietoja ei ole saatavilla

Oikeudenkäyntikieli/-kielet

  • espanja

Ratkaisuehdotuksen kieli/kielet

    Tietoja ei ole saatavilla