UNESA
Kohtuasi C-105/18
Lehekülje algusse Kohtuasja dokumendid
Dokument Kuupäev Poolte nimed Valdkond Curia EUR-Lex
Kohtujuristi ettepanek
ECLI:EU:C:2019:395
08/05/2019 UNESA
EUR-Lexi tekst Kakskeelne EUR-Lexi tekst
Taotlus (ELT)
20/04/2018 UNESA
Vt pdf-dokumente
Lehekülje algusse Kohtulahendi või kohtuasja juriidiline analüüs

Kohtulahendite kogumik

Teave puudub

Ese

Teave puudub

Süstemaatiline liigitamine

Teave puudub


Viited kohtupraktikale või õigusaktidele

Põhjenduses

Teave puudub

Resolutsioonis

Teave puudub

Kohtujuristi ettepanek

Teave puudub


Kuupäevad

Hagi/kaebuse esitamise kuupäev

 • 13/02/2018

Ettepaneku kuupäev

 • 08/05/2019

Kohtuistungi kuupäev

28/02/2019

Kuulutamise kuupäev

Teave puudub


Viited muudes allikates

Avaldamine Euroopa Liidu Teatajas

Hagi/taotlus: -ELT C 161, 07.05.2018, lk25

Poolte nimed

UNESA

Kohtulahendite kommentaarid

Teave puudubMenetluse andmed

Eelotsuse küsimuse esitanud kohus

Tribunal Supremo - Hispaania

Valdkond

 • Keskkond
 • Konkurents
 • - Riikide antav abi
 • Õigusaktide ühtlustamine
 • Asutamisvabadus
 • Teenuste osutamise vabadus

Menetlus ja tulemus

 • Eelotsusetaotlus

Kohtukoosseis

Teave puudub

Ettekandja-kohtunik

Teave puudub

Kohtujurist

Hogan

Kohtumenetluse keel(ed)

 • hispaania

Ettepaneku keel(ed)

  Teave puudub