POLBUD – WYKONAWSTWO
Case C-106/16
Top of the page Documents in the Case
Document Date Name of the parties Subject-matter Curia EUR-Lex
Opinion
ECLI:EU:C:2017:351
04/05/2017 POLBUD – WYKONAWSTWO
EUR-Lex text EUR-Lex bilingual text
Application (OJ)
27/05/2016 POLBUD – WYKONAWSTWO
View pdf documents
Top of the page Legal analysis of the decision or of the case

Reports of Cases

Information not available

Subject-matter

Information not available

Systematic classification scheme

Information not available


Citations of case-law or legislation

References in grounds of judgment

Information not available

Operative part

Information not available

Opinion

Information not available


Dates

Date of the lodging of the application initiating proceedings

  • 22/02/2016

Date of the Opinion

  • 04/05/2017

Date of the hearing

06/03/2017

Date of delivery

25/10/2017


References

Publication in the Official Journal

Application: OJ C 211 from 13.06.2016, p.23

Name of the parties

POLBUD – WYKONAWSTWO

Notes on Academic Writings

  1. Domańska, Monika: Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego - Postanowienie SN z 22.10.2015 r. (IV CSK 664/14), Europejski Przegląd Sądowy 2016 Vol. 6 p.56-61 (PL)
  2. Mucha, Ariel: Przeniesienie siedziby polskiej spółki z o.o. za granicę (uwagi na tle pytań prejudycjalnych Sądu Najwyższego do Trybunału Sprawiedliwośći), Glosa : Przegląd Prawa Gospodarczego 2016 Vol. 3 p.40-49 (PL)Procedural Analysis Information

Source of the question referred for a preliminary ruling

Sąd Najwyższy - Poland

Subject-matter

  • Freedom of establishment

Procedure and result

  • Reference for a preliminary ruling

Formation of the Court

Information not available

Judge-Rapporteur

Information not available

Advocate General

Kokott

Language(s) of the Case

  • Polish

Language(s) of the Opinion

    Information not available