Euroopa Kohtu otsus (seitsmes koda), 26.9.2019

Oleksandr Viktorovych Klymenko versus Euroopa Liidu Nõukogu

Kohtuasi C-11/18 PLehekülje algusse Kohtuasja dokumendid
Dokument Kuupäev Poolte nimed Valdkond Curia EUR-Lex
Kohtuotsus (ELT)
08/11/2019 Klymenko vs. nõukogu
Kohtuotsus
ECLI:EU:C:2019:786
26/09/2019 Klymenko vs. nõukogu
EUR-Lexi tekst Kakskeelne EUR-Lexi tekst
Kohtuotsus (Teave)
ECLI:EU:C:2019:786
26/09/2019 Klymenko vs. nõukogu
Hagi (ELT)
23/02/2018 Klymenko vs. nõukogu
Vt pdf-dokumente
Lehekülje algusse Kohtulahendi või kohtuasja juriidiline analüüs

Kohtulahendite kogumik

avaldatud elektroonilises kohtulahendite kogumikus (Üldine kohtulahendite kogumik - osa „Teave avaldamata kohtulahendite kohta”)

Ese

Teave puudub

Süstemaatiline liigitamine

1.
6 Välispoliitka
  6.01 Ühine välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP)
    6.01.01 Piiravad meetmed. Rahaliste vahendite külmutamine ja erinevad keelud
      6.01.01.04 Liikmesriikide ja/või nõukogu pädevus
6 Välispoliitka
  6.01 Ühine välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP)
    6.01.01 Piiravad meetmed. Rahaliste vahendite külmutamine ja erinevad keelud
      6.01.01.07 Kaitseõigused
6 Välispoliitka
  6.01 Ühine välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP)
    6.01.01 Piiravad meetmed. Rahaliste vahendite külmutamine ja erinevad keelud
      6.01.01.08 Põhjendused
1 Euroopa Liidu õiguskord
  1.04 Põhiõigused
    1.04.03 Põhiõigused
      1.04.03.47 Õigus tõhusale õiguskaitsevahendile ja õiglasele kohtulikule arutamisele
6 Välispoliitka
  6.01 Ühine välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP)
    6.01.01 Piiravad meetmed. Rahaliste vahendite külmutamine ja erinevad keelud
      6.01.01.10 Kohtulik kontroll


Viited kohtupraktikale või õigusaktidele

Põhjenduses

 • Otsus 2015/364
 • Määrus 357/2015
 • Otsus 2016/318
 • Määrus 311/2016
 • Otsus 2017/381
 • Määrus 374/2017

Resolutsioonis

 • Tühistab : Üldkohus. Kohtuotsus T-245/15
 • Tühistab : Otsus 2015/364
 • Tühistab : Määrus 357/2015
 • Tühistab : Otsus 2016/318
 • Tühistab : Määrus 311/2016
 • Tühistab : Otsus 2017/381
 • Tühistab : Määrus 374/2017

Kohtujuristi ettepanek

Teave puudub


Kuupäevad

Hagi/kaebuse esitamise kuupäev

 • 05/01/2018

Ettepaneku kuupäev

Teave puudub

Kohtuistungi kuupäev

Teave puudub

Kuulutamise kuupäev

26/09/2019


Viited muudes allikates

Avaldamine Euroopa Liidu Teatajas

kohtuotsus: -ELT C 399, 25.11.2019, lk6

Hagi/taotlus: -ELT C 94, 12.03.2018, lk12

Poolte nimed

Klymenko vs. nõukogu

Kohtulahendite kommentaarid

Teave puudubMenetluse andmed

Eelotsuse küsimuse esitanud kohus

Teave puudub

Valdkond

 • Välissuhted
 • - Ühine välis- ja julgeolekupoliitika

Viidatud rahvusvahelise õiguse sätted

Teave puudub

Viidatud rahvusvahelise õiguse sätted

Teave puudub

Menetlus ja tulemus

 • Tühistamishagi
 • Apellatsioonkaebus : rahuldamine

Kohtukoosseis

septième chambre (Cour)

Ettekandja-kohtunik

von Danwitz

Kohtujurist

Pitruzzella

Kohtumenetluse keel(ed)

 • inglise

Ettepaneku keel(ed)

  Teave puudub