A Bíróság ítélete (első tanács), 2019. május 8.

A-PACK CZ s.r.o. kontra Odvolací finanční ředitelství

A Nejvyšší správní soud (Cseh Köztársaság) által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem

Előzetes döntéshozatal – A közös hozzáadottérték‑adó (héa) rendszere – 2006/112/EK irányelv – 90. és 273. cikk – A héaköteles ügylet címén az adóalanynak járó összeg adós általi teljes vagy részleges meg nem fizetése – Adóalap – Csökkentés – Az adósemlegesség és az arányosság elve

C-127/18. sz. ügy


Az oldal tetejére Az üggyel kapcsolatos dokumentumok
Dokumentum Dátum A felek neve Tárgy Curia EUR-Lex
Ítélet (HL)
21/06/2019 A-PACK CZ
ítélet
ECLI:EU:C:2019:377
08/05/2019 A-PACK CZ
EUR-Lex szöveg kétnyelvű EUR-Lex szöveg
Kérelem (HL)
13/04/2018 A-PACK CZ
pdf nézet
Az oldal tetejére A határozat vagy az ügy jogi elemzése

Határozatok Tára

az elektronikus EBHT-ban közzétették (Általános EBHT)

Tárgy

Nincs információ

Rendszerezett osztályozás

1.
4 Az Európai Unió belpolitikája
  4.10 Adórendelkezések
    4.10.02 Az adójogszabályok harmonizálása
      4.10.02.01 Hozzáadottérték-adó
        4.10.02.01.05 Adóalap
          4.10.02.01.05.00 Általánosságok
4 Az Európai Unió belpolitikája
  4.10 Adórendelkezések
    4.10.02 Az adójogszabályok harmonizálása
      4.10.02.01 Hozzáadottérték-adó
        4.10.02.01.11 Eltérő nemzeti intézkedések


Hivatkozások az ítélkezési gyakorlatra vagy jogszabályokra

Az indokolásban hivatkozva

Rendelkező rész

  • Értelmezi : 2006/112 irányelv -A90

indítvány

Nincs információ


Dátum

Az eljárást megindító irat benyújtásának időpontja

  • 16/02/2018

Az indítvány ismertetésének időpontja

Nincs információ

A tárgyalás időpontja

Nincs információ

Kihirdetés időpontja

08/05/2019


Hivatkozások

A Hivatalos Lapban való közzététel

ítélet: HL C 230., 08.07.2019., 12o.

Kérelem/kereset: HL C 152., 30.04.2018., 19o.

A felek neve

A-PACK CZ

Kapcsolódó tanulmányok

  1. Buge, Ronald: ›››Berichtigung der Bemessungsgrundiage, EU-Umsatz-Steuerberater 2019 p.65-66 (DE)Az eljárás adatai

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés forrása

Nejvyšší správní soud - Cseh Köztársaság

Tárgy

  • Adózás
  • - Hozzáadottérték-adó

Eljárás és eredmény

  • Előzetes döntéshozatal

Ítélkező testület

première chambre (Cour)

Előadó bíró

Bonichot

Főtanácsnok

Tanchev

Az eljárás nyelve(i)

  • cseh

Az indítvány nyelve(i)

    Nincs információ