Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 26 marca 2019 r.

SM przeciwko Entry Clearance Officer, UK Visa Section

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supreme Court of the United Kingdom

Odesłanie prejudycjalne – Obywatelstwo Unii Europejskiej – Prawo obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich – Dyrektywa 2004/38/WE – Członkowie rodziny obywatela Unii – Artykuł 2 pkt 2 lit. c) – Pojęcie „bezpośredniego zstępnego” – Dziecko pozostające pod stałą opieką prawną w ramach algierskiego systemu kafali (oddanie na wychowanie) – Artykuł 3 ust. 2 lit. a) – Inni członkowie rodziny – Artykuł 7, art. 24 ust. 2 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Życie rodzinne – Najlepszy interes dziecka

Sprawa C-129/18


Góra strony Dokumenty dotyczące sprawy
Dokument Data Oznaczenia stron Dziedzina Curia EUR-Lex
Wyrok (Dz.U.)
17/05/2019 SM (Enfant placé sous kafala algérienne)
Wyrok
ECLI:EU:C:2019:248
26/03/2019 SM (Enfant placé sous kafala algérienne)
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex dwujęzyczny
Opinia
ECLI:EU:C:2019:140
26/02/2019 SM (Enfant placé sous kafala algérienne)
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex dwujęzyczny
Skarga (Dz.U.)
23/03/2018 SM (Enfant placé sous kafala algérienne)
Zobacz dokumenty pdf
Postanowienie
ECLI:EU:C:2018:191
14/03/2018 SM (Enfant placé sous kafala algérienne)
Góra strony Analiza prawna orzeczenia lub sprawy

Zbiór Orzeczeń

opublikowany (- ne) w elektronicznym Zbiorze Orzeczeń (Zbiór Orzeczeń - część ogólna)

Przedmiot

Informacja niedostępna

Plan klasyfikacji systematycznej

1.
1 Porządek prawny Unii Europejskiej
  1.09 Niedyskryminacja i obywatelstwo Unii
    1.09.03 Prawo wjazdu i prawo pobytu
      1.09.03.01 Szczegółowe warunki wykonywania prawa wjazdu i prawa pobytu
1 Porządek prawny Unii Europejskiej
  1.09 Niedyskryminacja i obywatelstwo Unii
    1.09.03 Prawo wjazdu i prawo pobytu
      1.09.03.01 Szczegółowe warunki wykonywania prawa wjazdu i prawa pobytu


Cytaty z orzecznictwa lub prawodawstwa

Uzasadnienie

Sentencja

 • Interpretuje : Karta praw podstawowych UE (2007), artykuł 7
 • Interpretuje : Karta praw podstawowych UE (2007), artykuł 24 -P2
 • Interpretuje : Dyrektywa 2004/38 -A02PT2LC
 • Interpretuje : Dyrektywa 2004/38 -A03P2LA

Opinia

 • Karta praw podstawowych UE (2007), artykuł 7 : punkty 7, 89
 • Karta praw podstawowych UE (2007), artykuł 24 : punkt 101
 • Karta praw podstawowych UE (2007), artykuł 24 -P2 : punkty 8, 89, 98
 • Dyrektywa 2003/86 : punkt 71
 • Dyrektywa 2003/86 -A04P1LB : punkt 71
 • Dyrektywa 2003/86 -A04P1LC : punkt 71
 • Dyrektywa 2003/86 -A04P1LD : punkt 71
 • Rozporządzenie 2201/2003 : punkt 56
 • Rozporządzenie 2201/2003 -A01 : punkt 55
 • Rozporządzenie 2201/2003 -A01P2 : punkt 57
 • Rozporządzenie 2201/2003 -A01P3LB : punkt 57
 • Dyrektywa 2004/38 : punkty 2, 28, 59 - 62, 65, 70, 73, 91
 • Dyrektywa 2004/38 -A02 : punkt 64
 • Dyrektywa 2004/38 -A02PT2 : punkty 94, 107
 • Dyrektywa 2004/38 -A02PT2LA : punkt 63
 • Dyrektywa 2004/38 -A02PT2LB : punkt 63
 • Dyrektywa 2004/38 -A02PT2LC : punkty 9, 22, 23, 26, 29, 32, 34, 58, 67, 69, 77, 91, 118, 120, 123
 • Dyrektywa 2004/38 -A03 : punkt 10
 • Dyrektywa 2004/38 -A03P2 : punkty 67, 81, 91, 92, 94, 106, 121, 123
 • Dyrektywa 2004/38 -A03P2L1 : punkt 67
 • Dyrektywa 2004/38 -A03P2LA : punkty 22, 23, 25, 26
 • Dyrektywa 2004/38 -A07P2 : punkt 11
 • Dyrektywa 2004/38 -A10 : punkt 67
 • Dyrektywa 2004/38 -A27 : punkty 12, 29, 109 - 111, 123
 • Dyrektywa 2004/38 -A35 : punkty 13, 29, 109, 113, 117, 123
 • Dyrektywa 2004/38 -C23 : punkt 112
 • Dyrektywa 2004/38 -C28 : punkt 114
 • Rozporządzenie 883/2004 -A01LI : punkt 73
 • Rozporządzenie 1931/2006 -A03P4LI : punkt 73
 • Dyrektywa 2011/36 : punkt 115
 • Dyrektywa 2011/36 -A02P3 : punkt 116
 • Dyrektywa 2011/36 -C11 : punkt 115
 • Dyrektywa 2011/95 -A02LJ : punkt 72
 • Rozporządzenie 604/2013 -A02LG : punkt 72
 • Dyrektywa 2016/801 -A03PT24 : punkt 73
 • Rozporządzenie 399/2016 -A02P5LA : punkt 73
 • Rozporządzenie 2003/2201 -A56 : punkt 104
 • Komisja - Dokument KOM (dokument inny niż projekt legislacyjny) - 52009DC0313 : punkt 28
 • Trybunał Sprawiedliwości - Opinia C-83/11 : punkt 28
 • Trybunał Sprawiedliwości - Opinia C-83/11 -N33 : punkt 65
 • Trybunał Sprawiedliwości - Opinia C-83/11 -N34 : punkt 65
 • Trybunał Sprawiedliwości - Opinia C-83/11 -N35 : punkt 65
 • Trybunał Sprawiedliwości - Opinia C-83/11 -N36 : punkt 65
 • Trybunał Sprawiedliwości - Opinia C-83/11 -N37 : punkt 65
 • Trybunał Sprawiedliwości - Opinia C-83/11 -N38 : punkt 65
 • Trybunał Sprawiedliwości - Opinia C-83/11 -N39 : punkty 60, 65
 • Trybunał Sprawiedliwości - Opinia C-83/11 -N40 : punkt 65
 • Trybunał Sprawiedliwości - Opinia C-83/11 -N41 : punkt 65
 • Trybunał Sprawiedliwości - Opinia C-83/11 -N42 : punkt 65
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-83/11 -N21 : punkt 68
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-92/12 -N80 : punkt 104
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-92/12 -N81 : punkt 104
 • Trybunał Sprawiedliwości - Stanowisko C-92/12 : punkt 56
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-202/13 -N43 : punkt 113
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-202/13 -N44 : punkt 113
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-202/13 -N45 : punkt 113
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-202/13 -N46 : punkt 113
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-202/13 -N47 : punkt 113
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-202/13 -N48 : punkt 113
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-202/13 -N49 : punkt 113
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-202/13 -N50 : punkt 113
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-202/13 -N51 : punkt 113
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-202/13 -N52 : punkt 113
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-202/13 -N53 : punkt 113
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-202/13 -N54 : punkt 113
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-202/13 -N55 : punkt 113
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-202/13 -N56 : punkt 113
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-202/13 -N57 : punkt 113
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-202/13 -N58 : punkt 113
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-135/15 : punkt 59
 • Trybunał Sprawiedliwości - Opinia C-673/16 : punkt 28
 • Trybunał Sprawiedliwości - Opinia C-673/16 -N34 : punkt 60
 • Trybunał Sprawiedliwości - Opinia C-673/16 -N35 : punkt 60
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-24/16 -N70 : punkt 60
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-673/16 : punkty 64, 65
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-147/17 -N71 : punkt 101


Daty

Data złożenia dokumentu wszczynającego postępowanie

 • 19/02/2018

Data opinii

 • 26/02/2019

Data rozprawy

Informacja niedostępna

Data ogłoszenia

26/03/2019


Odesłania

Publikacja w Dzienniku Urzędowym

Wyrok: Dz.U. C 187 od 03.06.2019, str.26

Wniosek: Dz.U. C 134 od 16.04.2018, str.17

Oznaczenia stron

SM (Enfant placé sous kafala algérienne)

Komentarze doktryny

Informacja niedostępnaAnalityczne dane proceduralne

Pochodzenie pytania prejudycjalnego

Supreme Court of the United Kingdom - Zjednoczone Królestwo

Dziedzina

 • Obywatelstwo Unii
 • - Prawo wjazdu i pobytu

Procedura i wynik

 • Odesłanie prejudycjalne
 • Odesłanie prejudycjalne : umorzenie postępowania

Skład orzekający

grande chambre (Cour)

Sędzia sprawozdawca

Jürimäe

Rzecznik generalny

Campos Sánchez-Bordona

Język(i) postępowania

 • angielski

Język(i) opinii

 • hiszpański