Unioniin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 16 päivänä helmikuuta 2012.

Jürgen Blödel-Pawlik vastaan HanseMerkur Reiseversicherung AG.

Ennakkoratkaisupyyntö: Landgericht Hamburg - Saksa.

Direktiivi 90/314/ETY - Matkapaketit, pakettilomat ja pakettikiertomatkat - 7 artikla - Suoja matkapaketin järjestäjän maksukyvyttömyyden riskiltä - Soveltamisala - Kuluttajan suorittamien maksujen petollisesta käytöstä johtuva matkanjärjestäjän maksukyvyttömyys.

Asia C-134/11.


Sivun alkuun Asian asiakirjat
Asiakirja Päivämäärä Asianosaisten nimet Aihe Curia EUR-Lex
Tuomio (EYVL/EUVL)
16/03/2012 Blödel-Pawlik
Tuomio
ECLI:EU:C:2012:98
16/02/2012 Blödel-Pawlik
EUR-Lex-teksti EUR-Lex-teksti kahdella kielellä
Tuomio (tiivistelmä)
ECLI:EU:C:2012:98
16/02/2012 Blödel-Pawlik
Pyyntö (EYVL/EUVL)
27/05/2011 Blödel-Pawlik
Katso pdf-tiedosto
Sivun alkuun Päätöksen tai asian juridinen analyysi

Oikeustapauskokoelma

julkaistu Sähköisessä oikeustapauskokoelmassa (Oikeustapauskokoelma)

Aihe

Tietoja ei ole saatavilla

Aiheenmukainen hakemisto

1.
4 Euroopan unionin sisäpolitiikka
  4.18 Kuluttajansuoja
    4.18.08 Matkapaketit, pakettilomat ja pakettikiertomatkat


Viittaukset oikeuskäytäntöön tai lainsäädäntöön

Perusteluissa viitataan

 • Direktiivi 90/314 -A01 : kohta 4
 • Direktiivi 90/314 -A04P6L1 : kohta 5
 • Direktiivi 90/314 -A05P1 : kohta 6
 • Direktiivi 90/314 -A05P2 : kohta 6
 • Direktiivi 90/314 -A07 : kohta 1, 7, 17 - 25
 • Direktiivi 90/314 -A08 : kohta 8
 • Direktiivi 90/314 -C18 : kohta 3
 • Direktiivi 90/314 -C21 : kohta 3
 • Direktiivi 90/314 -C22 : kohta 3
 • Direktiivi 90/314 -C7 : kohta 3
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-178/94 : kohta 19, 20, 24
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-140/97 : kohta 22, 23

Tuomiolauselma

 • Tulkitsee : Direktiivi 90/314 -A07

Ratkaisuehdotukset

Tietoja ei ole saatavilla


Päivämäärät

Sen asiakirjan toimittamisen päivämäärä, jolla asia saatetaan vireille tuomioistuimessa

 • 18/03/2011

Ratkaisuehdotuksen päivämäärä

Tietoja ei ole saatavilla

Suullisen käsittelyn päivämäärä

Tietoja ei ole saatavilla

Julistamispäivä

16/02/2012


Lähteet

Julkaistu EYVL:ssä/EUVL:ssä

Kannekirjelmä: EUVL C 179, 18.06.2011, s.8

tuomio: EUVL C 98, 31.03.2012, s.10

Asianosaisten nimet

Blödel-Pawlik

Oikeustapauskommentaarit

 1. Vatovec, Katarina: Varstvo potnikov pred goljufivimi ravnanji organizatorjev potovanj, Pravna praksa 2012 nº 8 p.25 (SL)
 2. Castellaneta, Marina: La dichiarazione di insolvenza del tour operator non influisce sul diritto al rimborso dei viaggiatori, Guida al diritto 2012 nº 11 p.86-88 (IT)
 3. Rigaux, Anne: Directive « voyages, vacances et circuits à forfait », Europe 2012 Avril Comm. nº 4 p.28-29 (FR)
 4. Adobati, Enrica: Se il tour operator fallisce, il viaggiatore deve essere rimborsato, Diritto comunitario e degli scambi internazionali 2012 p.77-78 (IT)
 5. Staudinger, Ansgar: Insolvenzabsicherung bei Pauschalreisen, Reise-Recht aktuell : RRa : Zeitschrift für das Tourismusrecht 2012 p.106-109 (DE)
 6. Guyot, Cédric: Arrêt "Blödel-Pawlik": la couverture de l'insolvabilité de l'organisateur de voyages est-elle absolue?, Journal de droit européen 2012 nº 191 p.217 (FR)
 7. Kull, Irene ; Torga, Maarja: European Review of Contract Law 2012 p.481-486 (EN)
 8. Grard, Loïc: Les droits des passagers aériens sont protégés au-delà du règlement (CE) n° 261/2004, Revue trimestrielle de droit européen 2013 p.374 (FR)Analyysin tulokset

Ennakkoratkaisupyynnön esittäjävaltio

Landgericht Hamburg - Saksa

Aihe

 • Lainsäädännön lähentäminen
 • Kuluttajansuoja

Oikeudenkäynti ja ratkaisu

 • Ennakkoratkaisupyyntö

Ratkaisukokoonpano

cinquième chambre (Cour)

Esittelevä tuomari

Borg Barthet

Julkisasiamies

Mengozzi

Oikeudenkäyntikieli/-kielet

 • saksa

Ratkaisuehdotuksen kieli/kielet

  Tietoja ei ole saatavilla