Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 15.3.2012

Società Consortile Fonografici (SCF) vastaan Marco Del Corso

Corte d’appello di Torinon esittämä ennakkoratkaisupyyntö

Tekijänoikeudet ja lähioikeudet tietoyhteiskunnassa – Rooman yleissopimuksen, TRIPS-sopimuksen ja WIPOn esitys- ja äänitesopimuksen välitön sovellettavuus unionin oikeusjärjestyksessä – Direktiivi 92/100/EY – 8 artiklan 2 kohta – Direktiivi 2001/29/EY – Yleisölle välittämisen käsite – Hammaslääkärin vastaanotolla radioitse levitettyjen äänitteiden välittäminen yleisölle

Asia C-135/10


Sivun alkuun Asian asiakirjat
Asiakirja Päivämäärä Asianosaisten nimet Aihe Curia EUR-Lex
Tuomio (EYVL/EUVL)
20/04/2012 SCF
Katso pdf-tiedosto
Tuomio
ECLI:EU:C:2012:140
15/03/2012 SCF
EUR-Lex-teksti EUR-Lex-teksti kahdella kielellä
Tuomio (tiivistelmä)
ECLI:EU:C:2012:140
15/03/2012 SCF
Ratkaisuehdotukset
ECLI:EU:C:2011:431
29/06/2011 SCF
EUR-Lex-teksti EUR-Lex-teksti kahdella kielellä
Pyyntö (EYVL/EUVL)
22/05/2010 SCF
Katso pdf-tiedosto
Sivun alkuun Päätöksen tai asian juridinen analyysi

Oikeustapauskokoelma

julkaistu Sähköisessä oikeustapauskokoelmassa (Oikeustapauskokoelma)

Aihe

Ennakkoratkaisupyyntö – Corte di Appello di Torino – Esittävien taiteilijoiden, äänitteiden valmistajien sekä radioyritysten suojaamisesta 26.10.1961 tehdyn Rooman yleissopimuksen, teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen (TRIPS-sopimus) ja Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) esitys- ja äänitesopimuksen (WPPT) välitön sovellettavuus yhteisön oikeusjärjestyksessä – Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22.5.2001 annetun neuvoston direktiivin 2001/29/EY (EYVL L 167, s. 10) 3 artiklan 2 kohdan tulkinta – ”Yleisölle välittämisen” käsite – Radioäänitteiden esittäminen ja välittäminen hammaslääkärin vastaanotolla

Aiheenmukainen hakemisto

1.
6 Ulkopolitiikka
  6.07 Kansainväliset sopimukset
    6.07.07 GATT ja WTO
6 Ulkopolitiikka
  6.07 Kansainväliset sopimukset
    6.07.00 Yleistä
4 Euroopan unionin sisäpolitiikka
  4.11 Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen
    4.11.01 Lähentämistoimenpiteet
4 Euroopan unionin sisäpolitiikka
  4.11 Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen
    4.11.01 Lähentämistoimenpiteet


Viittaukset oikeuskäytäntöön tai lainsäädäntöön

Perusteluissa viitataan

Tuomiolauselma

 • Tulkitsee : Direktiivi 92/100
 • Tulkitsee : Direktiivi 92/100 -A08P2
 • Tulkitsee : Direktiivi 2001/29

Ratkaisuehdotukset

 • SEUT artikla 267 : kohta 61
 • Direktiivi 89/552 -A01LA : kohta 66
 • Direktiivi 92/100 : kohta 41, 88
 • Direktiivi 92/100 -A08 : kohta 21, 24
 • Direktiivi 92/100 -A08P2 : kohta 2, 75, 76
 • Direktiivi 92/100 -A10 : kohta 22, 25
 • Direktiivi 92/100 -A14 : kohta 26
 • Direktiivi 92/100 -C5 : kohta 20
 • Direktiivi 92/100 -C7 : kohta 20
 • Direktiivi 92/100 -C8 : kohta 20
 • Direktiivi 92/100 -C9 : kohta 20
 • Direktiivi 92/100 -C10 : kohta 20
 • Direktiivi 92/100 -C15 : kohta 20
 • Direktiivi 92/100 -C16 : kohta 20
 • Direktiivi 92/100 -C17 : kohta 20
 • Direktiivi 92/100 -C20 : kohta 20
 • Direktiivi 93/83 -A01P2LA : kohta 66
 • Direktiivi 2001/29 : kohta 41, 65, 73, 120
 • Direktiivi 2001/29 -A03 : kohta 106, 107
 • Direktiivi 2001/29 -A03P1 : kohta 5, 28, 63, 64, 74, 89, 91, 95, 96, 98, 100, 101, 110, 114, 116, 123 - 127, 162
 • Direktiivi 2001/29 -A03P2 : kohta 28, 123
 • Direktiivi 2001/29 -A03P2LA : kohta 74
 • Direktiivi 2001/29 -A03P2LB : kohta 41, 47, 74
 • Direktiivi 2001/29 -A05 : kohta 134
 • Direktiivi 2001/29 -A05P3LA : kohta 134
 • Direktiivi 2001/29 -A05P3LB : kohta 134
 • Direktiivi 2001/29 -A05P3LJ : kohta 134
 • Direktiivi 2001/29 -C9 : kohta 27, 104
 • Direktiivi 2001/29 -C10 : kohta 27, 104
 • Direktiivi 2001/29 -C11 : kohta 27
 • Direktiivi 2001/29 -C12 : kohta 27
 • Direktiivi 2001/29 -C15 : kohta 27
 • Direktiivi 2001/29 -C23 : kohta 27, 92, 97, 100, 106, 108 - 110, 116, 122, 128
 • Direktiivi 2001/29 -C24 : kohta 27, 123
 • Direktiivi 2001/29 -C27 : kohta 27, 92 - 94, 96
 • Direktiivi 2006/115 : kohta 23, 83, 85, 89, 112
 • Direktiivi 2006/115 -A08P2 : kohta 2, 75 - 81, 87, 88, 90 - 92, 95, 96, 111, 114, 116, 127, 128, 130, 137, 141, 143, 144, 146, 152, 153, 158, 164
 • Direktiivi 2006/115 -A08P3 : kohta 130, 134
 • Direktiivi 2006/115 -A10P2 : kohta 134
 • Direktiivi 2006/115 -C3 : kohta 23
 • Direktiivi 2006/115 -C5 : kohta 23, 104
 • Direktiivi 2006/115 -C6 : kohta 23
 • Direktiivi 2006/115 -C7 : kohta 23
 • Direktiivi 2006/115 -C12 : kohta 23, 104
 • Direktiivi 2006/115 -C13 : kohta 23, 104
 • Direktiivi 2006/115 -C16 : kohta 23
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-28/62 : kohta 61
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-62/72 : kohta 61
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-12/86 : kohta 156
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-61/94 : kohta 82
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-261/95 : kohta 61
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-149/96 : kohta 159
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-162/96 : kohta 156
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Ratkaisuehdotus C-293/98 : kohta 89
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-150/99 : kohta 76
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-245/00 : kohta 79
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-89/04 : kohta 66
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-192/04 : kohta 66
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Ratkaisuehdotus C-306/05 : kohta 89, 105, 162
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-306/05 : kohta 5, 63, 65 - 73, 78, 82, 98, 101, 105, 115, 119, 135, 162
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-2/06 : kohta 61
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-566/07 : kohta 76
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Ratkaisuehdotus C-403/08 : kohta 98, 117


Päivämäärät

Sen asiakirjan toimittamisen päivämäärä, jolla asia saatetaan vireille tuomioistuimessa

 • 15/03/2010

Ratkaisuehdotuksen päivämäärä

 • 29/06/2011

Suullisen käsittelyn päivämäärä

Tietoja ei ole saatavilla

Julistamispäivä

15/03/2012


Lähteet

Julkaistu EYVL:ssä/EUVL:ssä

Kannekirjelmä: EUVL C 134, 22.05.2010, s.27

tuomio: EUVL C 133, 05.05.2012, s.3

Asianosaisten nimet

SCF

Oikeustapauskommentaarit

 1. X: Niente versamento dei diritti d'autore per i dentisti se la musica è diffusa all'interno del proprio studio, Guida al diritto 2012 nº 14 p.101 (IT)
 2. Trézéguet, Marlène: Diffusion de musique dans un cabinet médical, Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2012 nº 81 p.22-24 (FR)
 3. Von Ungern-Sternberg, Joachim: Urheberrechtlicher Werknutzer, Täter und Störer im Lichte des Unionsrechts - Zugleich Besprechung zu EuGH, Urt. v. 15. 3. 2012 - EUGH 15.03.2012 Aktenzeichen C-162/10 - Phonographic Performance (Ireland), und Urt. v. 15. 3. 2012 - EUGH 15.03.2012 Aktenzeichen C-135/10 - SCF, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2012 p.576-582 (DE)
 4. Vossos, Konstantinos X.: Parousiasi sto koino mousikon ergon. Allagi "rotas" sti Nomologia tou DEE, Dikaio Meson Enimerosis & Epikoinonias 2012 p.274-280 (EL)
 5. Simon, Denys: Effet des accords internationaux dans l'ordre juridique de l'Union, Europe 2012 Mai Comm. nº 5 p.179 (FR)
 6. Idot, Laurence: Droits d'auteur et utilisation de phonogrammes dans des lieux publics, Europe 2012 Mai Comm. nº 5 p.217 (FR)
 7. Walter, Michel M.: Öffentliche Wiedergabe - Hintergrundmusik in Zahnarztpraxis, MR-Int : Internationale Rundschau zum Medienrecht, IP- & IT-Recht 2012 p.20-23 (DE)
 8. Sciaudone, Riccardo: The dental surgery, the hotel bedroom and "communication to the public", Journal of Intellectual Property Law and Practice 2012 p.641-644 (EN)
 9. Nikolaou, Evangelos: Parousiasi sto koino fonografimaton pou metadidontai meso tou radiofonou se odontiatreio, Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2012 p.89-92 (EL)
 10. : AIDA - Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo (Ed. Giuffrè-Milano) 2012 p.515-517 (IT)
 11. Faludi, Gábor ; Grad-Gyenge, Anikó: A nyilvánossághoz közvetítési (előadási) jog értelmezése az Európai Bíróság gyakorlatában, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 2012 1.szám p.77-93 (HU)
 12. Hugenholtz, P.B.: Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 198 (NL)
 13. Gerlach, Tilo: Fragwürdige Kriterien des europäischen Gerichtshofs bei den Vergütungsansprüchen der ausübenden Künstler für öffentliche Wiedergabe, Festschrift für Artur-Axel Wandtke zum 70. Geburtstag (Ed. De Gruyter - Berlin) 2013 p.233-241 (DE)
 14. Perani, Paolo: On the question of whether equitable remuneration is due when phonograms are broadcast by radio in the waiting room of a dental practice, LANDMARK IP DECISIONS OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE 2008-2013 (Ed. Larcier - Brussels) 2014 p.164-169 (EN)Analyysin tulokset

Ennakkoratkaisupyynnön esittäjävaltio

Corte d'appello di Torino - Italia

Aihe

 • Lainsäädännön lähentäminen
 • Teollisoikeudet ja kaupalliset oikeudet
 • - Tekijänoikeus ja lähioikeudet
 • Ulkosuhteet
 • - Kansainväliset sopimukset
 • - Kauppapolitiikka
 • - Maailman kauppajärjestö (WTO)

Oikeudenkäynti ja ratkaisu

 • Ennakkoratkaisupyyntö

Ratkaisukokoonpano

troisième chambre (Cour)

Esittelevä tuomari

Malenovský

Julkisasiamies

Trstenjak

Oikeudenkäyntikieli/-kielet

 • italia

Ratkaisuehdotuksen kieli/kielet

 • italia