Tiesas spriedums (sestā palāta), 2019. gada 16. maijs

Skatteministeriet pret Estron A/S

Vestre Landsret lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Kopējais muitas tarifs – Tarifu klasifikācija – Savienotāji dzirdes aparātiem – Daļas un piederumi – Kombinētā nomenklatūra – Apakšpozīcijas 8544 42 90, 9021 40 00 un 9021 90 10

Lieta C-138/18


Lappuses augšējā daļa Lietas dokumenti
Dokuments Datums Lietas dalībnieku vārds/nosaukums Priekšmets Curia EUR-Lex
(Tiesas) spriedums
ECLI:EU:C:2019:419
16/05/2019 Estron
Eur-Lex teksts Eur-Lex teksts divās valodās
Pieteikums (OV)
27/04/2018 Estron
Skatīt dokumentus pdf formātā
Lappuses augšējā daļa Lēmuma vai lietas juridiskais izvērtējums

Judikatūras Krājums

publicēts elektroniskajā Krājumā (Vispārējais Krājums)

Priekšmets

Informācija nav pieejama

Sistēmiskās klasifikācijas plāns

Informācija nav pieejama


Citāti no judikatūras vai tiesību aktiem

Motīvu daļā norādītie citāti

 • LESD, pants 267 :. punkts 68
 • Nolīgums ar trešajām valstīm vai starptautiskajām organizācijām - 21987A0720(01) :. punkts 3
 • Nolīgums ar trešajām valstīm vai starptautiskajām organizācijām - 21987A0720(01) -A03P1 :. punkts 4
 • Nolīgums ar trešajām valstīm vai starptautiskajām organizācijām - 21987A0720(01) -A08 :. punkts 5
 • Nolīgums ar trešajām valstīm vai starptautiskajām organizācijām - 21987A0720(02) :. punkts 3
 • Regula 2658/87 :. punkti 1, 12 - 14, 18, 34, 37 - 39, 41, 45, 47, 48, 50, 51, 54, 57
 • Regula 2658/87 -84 :. punkti 32, 38, 71, 73, 75, 76
 • Regula 2658/87 -85 :. punkti 16, 17, 32, 33, 38, 71, 73, 75, 76
 • Regula 2658/87 -90 :. punkti 7, 32, 37, 38, 41, 60, 62, 71 - 76
 • Regula 2658/87 -91 :. punkti 32, 38
 • Regula 2658/87 -8544 :. punkti 27, 29, 38, 49
 • Regula 2658/87 -9021 :. punkts 35
 • Regula 2658/87 -9021 :. punkti 38, 49, 55, 60
 • Regula 2658/87 -9021 :. punkts 37
 • Regula 2658/87 -9021 :. punkti 26, 28, 35, 38, 41, 49, 56, 60, 66
 • Regula 2658/87 -90 :. punkts 19
 • Regula 2658/87 -90 :. punkti 32, 33, 37 - 40, 42, 46, 48, 58, 66
 • Regula 2658/87 -NS :. punkti 15, 38, 71, 72, 74 - 76
 • Regula 2658/87 -8544 :. punkti 6, 29, 32, 36, 59, 63
 • Regula 2658/87 -9021 :. punkti 8, 20, 31, 60 - 62, 66
 • Regula 2658/87 -A03 :. punkts 44
 • Regula 2658/87 -A03P1 :. punkts 10
 • Regula 2658/87 -A12P1 :. punkts 11
 • Regula 1031/2008 :. punkts 12
 • Regula 948/2009 :. punkts 12
 • Regula 861/2010 :. punkts 12
 • Regula 1006/2011 :. punkts 12
 • Tiesa - Spriedums lietā C-183/06 -N31 :. punkts 54
 • Tiesa - Spriedums lietā C-183/06 -N32 :. punkts 34
 • Tiesa - Spriedums lietā C-450/12 -N36 :. punkts 54
 • Tiesa - Spriedums lietā C-450/12 -N37 :. punkts 54
 • Tiesa - Spriedums lietā C-330/13 -N27 :. punkts 67
 • Tiesa - Spriedums lietā C-330/13 -N34 :. punkts 51
 • Tiesa - Spriedums lietā C-666/13 -N3 :. punkts 44
 • Tiesa - Spriedums lietā C-666/13 -N44 :. punkts 54
 • Tiesa - Spriedums lietā C-666/13 -N45 :. punkts 54
 • Tiesa - Spriedums lietā C-84/15 -N43 :. punkts 52
 • Tiesa - Spriedums lietā C-143/15 -N41 :. punkts 67
 • Tiesa - Spriedums lietā C-143/15 -N44 :. punkts 51
 • Tiesa - Spriedums lietā C-233/15 -N3 :. punkts 44
 • Tiesa - Spriedums lietā C-288/15 -N30 :. punkts 47
 • Tiesa - Spriedums lietā C-51/16 -N45 :. punkts 57
 • Tiesa - Spriedums lietā C-51/16 -N47 :. punkts 62
 • Tiesa - Spriedums lietā C-556/16 -N39 :. punkts 47
 • Tiesa - Spriedums lietā C-185/17 -N32 :. punkts 47
 • Tiesa - Spriedums lietā C-227/17 -N39 :. punkts 47
 • Tiesa - Spriedums lietā C-227/17 -N44 :. punkts 47
 • Tiesa - Spriedums lietā C-397/17 -N25 :. punkts 50
 • Tiesa - Spriedums lietā C-471/17 -N45 :. punkts 47
 • Tiesa - Spriedums lietā C-471/17 -N8 :. punkts 47

Rezolutīvā daļa

 • Interpretē : Regula 2658/87 -N1
 • Interpretē : Regula 2658/87 -84
 • Interpretē : Regula 2658/87 -85
 • Interpretē : Regula 2658/87 -90
 • Interpretē : Regula 2658/87 -90
 • Interpretē : Regula 2658/87 -91
 • Interpretē : Regula 2658/87 -NS
 • Interpretē : Regula 2658/87 -TR1AP1
 • Interpretē : Regula 2658/87 -TR1AP6

Secinājumi

Informācija nav pieejama


Datumi

Dokumenta, uz kura pamata ierosināta lieta, iesniegšanas datums

 • 22/02/2018

Secinājumu datums

Informācija nav pieejama

Tiesas sēdes datums

Informācija nav pieejama

Pasludināšanas datums

16/05/2019


Atsauces

Publikācija Oficiālajā Vēstnesī

Lūgums: OV C 166, 14.05.2018, 21 lpp.

Lietas dalībnieku vārds/nosaukums

Estron

Piezīmes no doktrīnas

Informācija nav pieejamaAnalītiskās ziņas par procesu

Prejudiciālā jautājuma izcelsme

Vestre Landsret - Dānija

Priekšmets

 • Preču brīva aprite
 • - Muitas savienība
 • - Kopējais muitas tarifs

Tiesvedība un iznākums

 • Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu

Tiesas sastāvs

sixième chambre (Cour)

Tiesnesis referents

Ross

Ģenerāladvokāts

Ī. Bota [Y. Bot]

Tiesvedības valoda(s)

 • dāņu

Secinājumu valoda(s)

  Informācija nav pieejama