Köfler m.fl.
Mål C-140/18
Gå till toppen av sidan Dokument i målet
Dokument Datum Parternas namn Ämnesområde Curia EUR-Lex
Ansökan (EUT)
06/07/2018 Köfler m.fl.
Gå till toppen av sidan Rättslig analys av avgörandet eller av målet

Rättsfallssamlingen

Uppgift saknas

Saken

Uppgift saknas

Systematisk klassificeringsindelning

Uppgift saknas


Hänvisningar till rättspraxis och lagstiftning

I domskälen hänvisas till

Uppgift saknas

Domslut

Uppgift saknas

Förslag till avgörande

Uppgift saknas


Datum

Dag då ansökan ingavs

  • 22/02/2018

Dag för förslag till avgörande

Uppgift saknas

Dag för förhandlingen

Uppgift saknas

Dag för meddelande av avgörandet

Uppgift saknas


Hänvisningar

Offentliggörande i EUT

Ansökan: EUT C 259, 23.07.2018, s.17.

Parternas namn

Köfler m.fl.

Kommentarer i doktrinen

Uppgift saknasAnalytiska upplysningar om förfarandet

Begäran om förhandsavgörande kommer från

Landesverwaltungsgericht Steiermark - Österrike

Ämnesområde

  • Frihet att tillhandahålla tjänster
  • Etableringsfrihet
  • Grundläggande rättigheter
  • - Stadgan om de grundläggande rättigheterna

Förfarande och resultat

  • Begäran om förhandsavgörande

Dömande sammansättning

Uppgift saknas

Referent

Uppgift saknas

Generaladvokat

Uppgift saknas

Rättegångsspråk

  • tyska

Språk som förslaget till avgörande är avfattat på

    Uppgift saknas