Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 11. juni 2020

SCT d.d mod Republikken Slovenien

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Præjudiciel forelæggelse – fiskale bestemmelser – merværdiafgift (moms) – direktiv 2006/112/EF – artikel 90 og 273 – beskatningsgrundlag – nedsættelse – nægtelse – manglende betaling – afgiftspligtig, der ikke har anmeldt sin fordring under den konkursbehandling, der er indledt over for debitor – princippet om afgiftsneutralitet og proportionalitetsprincippet – direkte virkning

Sag C-146/19


Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Dom (EUT/EFT)
31/07/2020 SCT
Dom
ECLI:EU:C:2020:464
11/06/2020 SCT
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Anmodning (EUT/EFT)
05/04/2019 SCT
Anmodning om præjudiciel afgørelse
21/02/2019 SCT
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

endnu ikke offentliggjort (Samling af Afgørelser – almindelig del)

genstand

Oplysningen er ikke tilgængelig

Systematisk oversigt

Oplysningen er ikke tilgængelig


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

 • TEUF, artikel 288 -L3 : præmis/punkt 47
 • direktv 2006/112 : præmis/punkt 36, 47
 • direktv 2006/112 -A90 : præmis/punkt 1, 3
 • direktv 2006/112 -A90P1 : præmis/punkt 10, 11, 18, 19, 21, 22, 30, 32, 33, 35, 38, 45, 46, 49 - 51
 • direktv 2006/112 -A90P2 : præmis/punkt 10 - 12, 14, 15, 17 - 20, 22, 26, 30
 • direktv 2006/112 -A273 : præmis/punkt 4, 32, 34, 35, 38, 45
 • direktv 2006/112 -TIT11CH3 : præmis/punkt 34
 • Domstolen - dom, sag C-588/10 -N32 : præmis/punkt 38
 • Domstolen - dom, sag C-588/10 -N33 : præmis/punkt 38
 • Domstolen - dom, sag C-337/13 -N23 : præmis/punkt 22
 • Domstolen - dom, sag C-337/13 -N34 : præmis/punkt 50
 • Domstolen - dom, sag C-6/16 -N31 : præmis/punkt 39
 • Domstolen - dom, sag C-254/16 -N34 : præmis/punkt 47
 • Domstolen - dom, sag C-396/16 -N37 : præmis/punkt 23
 • Domstolen - dom, sag C-672/17 -N29 : præmis/punkt 21
 • Domstolen - dom, sag C-672/17 -N32 : præmis/punkt 35
 • Domstolen - dom, sag C-672/17 -N33 : præmis/punkt 36
 • Domstolen - dom, sag C-672/17 -N34 : præmis/punkt 37
 • Domstolen - dom, sag C-672/17 -N35 : præmis/punkt 38
 • Domstolen - dom, sag C-672/17 -N36 : præmis/punkt 38
 • Domstolen - dom, sag C-127/18 -N27 : præmis/punkt 43
 • Domstolen - dom, sag C-752/18 -N42 : præmis/punkt 48
 • Domstolen - kendelse, sag C-292/19 -N22 : præmis/punkt 24
 • Domstolen - kendelse, sag C-292/19 -N23 : præmis/punkt 25
 • Domstolen - kendelse, sag C-292/19 -N25 : præmis/punkt 26
 • Domstolen - kendelse, sag C-292/19 -N29 : præmis/punkt 27

Konklusion

 • fortolker : direktv 2006/112 -A90P1
 • fortolker : direktv 2006/112 -A273

Forslag til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

 • 21/02/2019

Datoen for forslaget til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

11/06/2020


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagens parter

SCT

Retsvidenskabelige kommentarer

 1. Abenhaïm, Marc: Fiscalité - Droit à réduction de la TVA, Europe 2020, n° 8-9 Août, Comm. 266 (FR)Analytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Vrhovno sodišče Republike Slovenije - Slovenien

Emne

 • Fiskale bestemmelser
 • - Merværdiafgift

Nationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Internationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagstype og sagens udfald

 • Præjudiciel forelæggelse

Dommerkollegium

septième chambre (Cour)

Refererende dommer

Kumin

Generaladvokat

Szpunar

Processprog

 • slovensk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

  Oplysningen er ikke tilgængelig