Crédit mutuel Arkéa przeciwko EBC
Sprawa C-152/18 P

Góra strony Dokumenty dotyczące sprawy
Dokument Data Oznaczenia stron Dziedzina Curia EUR-Lex
Opinia
ECLI:EU:C:2019:505
18/06/2019 Crédit mutuel Arkéa przeciwko EBC
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex dwujęzyczny
Postanowienie
ECLI:EU:C:2018:765
20/09/2018 Crédit mutuel Arkéa przeciwko EBC
Skarga (Dz.U.)
20/04/2018 Crédit mutuel Arkéa przeciwko EBC
Zobacz dokumenty pdf
Góra strony Analiza prawna orzeczenia lub sprawy

Zbiór Orzeczeń

Informacja niedostępna

Przedmiot

Informacja niedostępna

Plan klasyfikacji systematycznej

Informacja niedostępna


Cytaty z orzecznictwa lub prawodawstwa

Uzasadnienie

Informacja niedostępna

Sentencja

Informacja niedostępna

Opinia

Informacja niedostępna


Daty

Data złożenia dokumentu wszczynającego postępowanie

  • 23/02/2018

Data opinii

  • 18/06/2019

Data rozprawy

Informacja niedostępna

Data ogłoszenia

02/10/2019


Odesłania

Publikacja w Dzienniku Urzędowym

Wniosek: Dz.U. C 161 od 07.05.2018, str.41

Oznaczenia stron

Crédit mutuel Arkéa przeciwko EBC

Komentarze doktryny

Informacja niedostępnaAnalityczne dane proceduralne

Pochodzenie pytania prejudycjalnego

Informacja niedostępna

Dziedzina

  • Polityka gospodarcza i pieniężna

Relewantne przepisy prawa krajowego

Informacja niedostępna

Relewantne przepisy prawa międzynarodowego

Informacja niedostępna

Procedura i wynik

  • Skarga o stwierdzenie nieważności
  • Odwołanie

Skład orzekający

Informacja niedostępna

Sędzia sprawozdawca

Informacja niedostępna

Rzecznik generalny

Pitruzzella

Język(i) postępowania

  • francuski

Język(i) opinii

    Informacja niedostępna