Crédit mutuel Arkéa mot ECB
Mål C-152/18 P

Gå till toppen av sidan Dokument i målet
Dokument Datum Parternas namn Ämnesområde Curia EUR-Lex
Förslag till avgörande
ECLI:EU:C:2019:505
18/06/2019 Crédit mutuel Arkéa mot ECB
Visa texten i EUR-Lex Visa texten i EUR-Lex på två språk
Beslut
ECLI:EU:C:2018:765
20/09/2018 Crédit mutuel Arkéa mot ECB
Ansökan (EUT)
20/04/2018 Crédit mutuel Arkéa mot ECB
Visa texten i pdf-format
Gå till toppen av sidan Rättslig analys av avgörandet eller av målet

Rättsfallssamlingen

Uppgift saknas

Saken

Uppgift saknas

Systematisk klassificeringsindelning

Uppgift saknas


Hänvisningar till rättspraxis och lagstiftning

I domskälen hänvisas till

Uppgift saknas

Domslut

Uppgift saknas

Förslag till avgörande

Uppgift saknas


Datum

Dag då ansökan ingavs

  • 23/02/2018

Dag för förslag till avgörande

  • 18/06/2019

Dag för förhandlingen

Uppgift saknas

Dag för meddelande av avgörandet

Uppgift saknas


Hänvisningar

Offentliggörande i EUT

Ansökan: EUT C 161, 07.05.2018, s.41.

Parternas namn

Crédit mutuel Arkéa mot ECB

Kommentarer i doktrinen

Uppgift saknasAnalytiska upplysningar om förfarandet

Begäran om förhandsavgörande kommer från

Uppgift saknas

Ämnesområde

  • Ekonomisk och monetär politik

Förfarande och resultat

  • Talan om ogiltigförklaring
  • Överklagande

Dömande sammansättning

Uppgift saknas

Referent

Uppgift saknas

Generaladvokat

Pitruzzella

Rättegångsspråk

  • franska

Språk som förslaget till avgörande är avfattat på

    Uppgift saknas