Tulliallan Burlington przeciwko EUIPO
Sprawa C-155/18 P

Góra strony Dokumenty dotyczące sprawy
Dokument Data Oznaczenia stron Dziedzina Curia EUR-Lex
Skarga (Dz.U.)
22/06/2018 Tulliallan Burlington przeciwko EUIPO
Góra strony Analiza prawna orzeczenia lub sprawy

Zbiór Orzeczeń

Informacja niedostępna

Przedmiot

Informacja niedostępna

Plan klasyfikacji systematycznej

Informacja niedostępna


Cytaty z orzecznictwa lub prawodawstwa

Uzasadnienie

Informacja niedostępna

Sentencja

Informacja niedostępna

Opinia

Informacja niedostępna


Daty

Data złożenia dokumentu wszczynającego postępowanie

  • 22/02/2018

Data opinii

  • 26/06/2019

Data rozprawy

10/04/2019

Data ogłoszenia

Informacja niedostępna


Odesłania

Publikacja w Dzienniku Urzędowym

Wniosek: Dz.U. C 240 od 09.07.2018, str.10

Oznaczenia stron

Tulliallan Burlington przeciwko EUIPO

Komentarze doktryny

Informacja niedostępnaAnalityczne dane proceduralne

Pochodzenie pytania prejudycjalnego

Informacja niedostępna

Dziedzina

  • Własność intelektualna, przemysłowa i handlowa
  • - Znaki towarowe

Procedura i wynik

  • Skarga o stwierdzenie nieważności
  • Odwołanie

Skład orzekający

Informacja niedostępna

Sędzia sprawozdawca

Informacja niedostępna

Rzecznik generalny

Hogan

Język(i) postępowania

  • angielski

Język(i) opinii

    Informacja niedostępna