Απόφαση του Δικαστηρίου (δέκατο τμήμα) της 14ης Σεπτεμβρίου 2016

María Elena Pérez López κατά Servicio Madrileño de Salud (Comunidad de Madrid)

Αίτηση του Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως

Προδικαστική παραπομπή – Κοινωνική πολιτική – Οδηγία 1999/70/ΕΚ – Συμφωνία-πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου που συνήφθη από τη CES, την UNICE και το CEEP – Ρήτρες 3 έως 5 – Διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στον τομέα της δημόσιας υγείας – Μέτρα για την αποφυγή καταχρήσεως των διαδοχικών σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου – Κυρώσεις – Αναχαρακτηρισμός της σχέσεως εργασίας – Δικαίωμα αποζημιώσεως

Υπόθεση C-16/15


Πάνω μέρος σελίδας Έγγραφα της υποθέσεως
Έγγραφο Ημερομηνία Ονόματα των διαδίκων Θεματική κατηγορία Curia EUR-Lex
Απόφαση (ΕΕ)
28/10/2016 Pérez López
Βλ. έγγραφα pdf
Απόφαση
ECLI:EU:C:2016:679
14/09/2016 Pérez López
Κείμενο EUR-Lex Δίγλωσσο κείμενο EUR-Lex
Απόφαση (Περίληψη)
ECLI:EU:C:2016:679
14/09/2016 Pérez López
Διάταξη
ECLI:EU:C:2015:280
24/04/2015 Pérez López
Αίτηση/Αίτημα (ΕΕ)
06/03/2015 Pérez López
Βλ. έγγραφα pdf
Πάνω μέρος σελίδας Νομική ανάλυση της αποφάσεως ή της υποθέσεως

Συλλογή της Νομολογίας

έχει δημοσιευθεί στην ψηφιακή Συλλογή (Γενική Συλλογή)

Αντικείμενο

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Σχέδιο συστηματικής κατατάξεως

1.
4 Εσωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  4.14 Κοινωνική πολιτική
    4.14.07 Εργασία ορισμένου χρόνου
4 Εσωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  4.14 Κοινωνική πολιτική
    4.14.07 Εργασία ορισμένου χρόνου
4 Εσωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  4.14 Κοινωνική πολιτική
    4.14.07 Εργασία ορισμένου χρόνου
3 Δικαστικές διαφορές
  3.04 Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως
    3.04.02 Αρμοδιότητα του Δικαστηρίου
4 Εσωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  4.14 Κοινωνική πολιτική
    4.14.07 Εργασία ορισμένου χρόνου


Παραπομπές στη νομολογία ή τη νομοθεσία

Σκέψεις που παραθέτουν

Διατακτικό

 • Ερμηνεύει : Οδηγία 1999/70 -NCL5
 • Ερμηνεύει : Οδηγία 1999/70 -NCL5PT1LA

Προτάσεις

Πληροφορία μη διαθέσιμη


Ημερομηνίες

Ημερομηνία καταθέσεως του εισαγωγικού της δίκης δικογράφου

 • 19/01/2015

Ημερομηνία των προτάσεων

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Ημερομηνία της επ’ακροατηρίου συζητήσεως

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Ημερομηνία δημοσιεύσεως

14/09/2016


Παραπομπές

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση: ΕΕ C 419 από 14.11.2016, σ.12

Εισαγωγή της υποθέσεως: ΕΕ C 96 από 23.03.2015, σ.8

Ονόματα των διαδίκων

Pérez López

Επιστημονικός σχολιασμός

 1. Vegter, M.S.A.: Niet toekennen van ontslagvergoeding bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst ad-interim in strijd met Richtlijn 1999/70/EG, Jurisprudentie arbeidsrecht 2016 Afl.14 p.1997-1999 (NL)
 2. Pavlou, Vera ; García-Muñoz Alhambra, Manuel Antonio: La directiva 1999/70/CE sobre el trabajo de duración determinada y la contratación temporal en España. Un comentario a las sentencias del TJUE del 14 de septiembre de 2016, Revista de derecho social 2016 nº 75 p.139-158 (ES)
 3. Driguez, Laetitia: La Cour se dresse contre les successions abusives de CDD aboutissant à couvrir des besoins structurels des entreprises et exige des actions en justice et des sanctions adéquates, Europe 2016 Novembre Comm. nº 11 p.36-37 (FR)
 4. Hund, Daniel ; Weiss, Elisabeth: EuGH zum Sachgrund der Befristung zur Abdeckung eines zeitweiligen Bedarfs, Der Betrieb 2016 p.2729-2730 (DE)
 5. Gooren, Paul: Missbrauch befristeter Arbeitsverträge im Gesundheitssektor, Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 2016 p.1270-1271 (DE)
 6. Sempere Navarro, Antonio V.: Texto y contexto de la STJUE sobre temporalidad injustificada en sector sanitario (público), Nueva Revista española de Derecho del Trabajo 2016 nº 192 p.17-43 (ES)
 7. Vegter, M.S.A.: Tijdschrift Recht en Arbeid 2017 nº 1 p.32 (NL)
 8. Verwilghen, Myriam: Arrêt "Pérez Lopez" : limite au renouvellement des contrats à durée déterminée dans le secteur de la santé, Journal de droit européen 2017 nº 236 p.51-52 (FR)
 9. Suárez Corujo, Borja: El fraude en el trabajo de duración determinada en las administraciones públicas españolas, según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Revista española de Derecho Europeo 2017 nº 61 p.153-185 (ES)
 10. Kourouvani, Eleni: Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2017 p.132-135 (EL)
 11. Mouly, Jean: Les suites de CDD de remplacement: simple aggiornamento européen ou recul de la protection des salariés?, Droit social 2018 n° 4 p.364-370 (FR)Αναλυτικά στοιχεία της διαδικασίας

Δικαστήριο που υποβάλλει το προδικαστικό ερώτημα

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Madrid - Ισπανία

Θεματική κατηγορία

 • Κοινωνική πολιτική

Διαδικασία και αποτέλεσμα

 • Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως
 • Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως : απόρριψη λόγω απαραδέκτου

Δικαστικός σχηματισμός

dixième chambre (Cour)

Εισηγητής δικαστής

Biltgen

Γενικός Εισαγγελέας

M. Bobek

Γλώσσα(ες) διαδικασίας

 • ισπανική

Γλώσσα(ες) των προτάσεων

  Πληροφορία μη διαθέσιμη