Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 3. marts 1994.

R. J. Tolsma mod Inspecteur der Omzetbelasting.

Anmodning om præjudiciel afgørelse: Gerechtshof Leeuwarden - Nederlandene.

Moms - tjenesteydelser mod vederlag - begreb - musik på offentlig vej.

Sag C-16/93.


Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Dom (sammendrag)
ECLI:EU:C:1994:80
03/03/1994 Tolsma mod Inspecteur der Omzetbelasting
Dom
ECLI:EU:C:1994:80
03/03/1994 Tolsma mod Inspecteur der Omzetbelasting
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Forslag til afgørelse
ECLI:EU:C:1994:16
20/01/1994 Tolsma mod Inspecteur der Omzetbelasting
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

1994 I-00743

genstand

Oplysningen er ikke tilgængelig

Systematisk oversigt

1.
B Det Europæiske Fællesskab (EØF/EF)
  B-10 Fiskale bestemmelser
    B-10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      B-10.02.01 Merværdiafgift
        B-10.02.01.02 Anvendelsesområde
          B-10.02.01.02.03 Afgiftspligtige transaktioner
            B-10.02.01.02.03.03 Levering af ydelser


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

 • direktv 77/388 -A02PT1 : præmis/punkt 1, 8, 9, 12, 14, 20
 • direktv 67/228 : præmis/punkt 10
 • direktv 77/388 -A11LAP1LA : præmis/punkt 11
 • direktv 67/228 -A02LA : præmis/punkt 12
 • Domstolen - dom, sag C-89/81 -N09 : præmis/punkt 12
 • Domstolen - dom, sag C-89/81 -N10 : præmis/punkt 12
 • Domstolen - dom, sag C-154/80 -N12 : præmis/punkt 13
 • Domstolen - dom, sag C-230/87 -N11 : præmis/punkt 13
 • Domstolen - dom, sag C-102/86 -N11 : præmis/punkt 13
 • Domstolen - dom, sag C-102/86 -N12 : præmis/punkt 13

Konklusion

 • fortolker : direktv 77/388 -A02PT1

Forslag til afgørelse

 • direktv 77/388 -A02PT1 : præmis/punkt 1, 6, 12, 24, 31
 • direktv 67/227 -A02L1 : præmis/punkt 8
 • direktv 67/227 -A02L2 : præmis/punkt 8
 • direktv 77/388 -A11LAP1 : præmis/punkt 9
 • Domstolen - dom, sag C-89/81 : præmis/punkt 10, 12
 • direktv 77/388 -A22 : præmis/punkt 11
 • direktv 67/228 -A08 : præmis/punkt 12
 • Domstolen - dom, sag C-186/89 : præmis/punkt 13
 • Domstolen - dom, sag C-154/80 : præmis/punkt 14
 • Domstolen - dom, sag C-102/86 : præmis/punkt 14
 • Domstolen - dom, sag C-230/87 : præmis/punkt 14


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

 • 20/01/1993

Datoen for forslaget til afgørelse

 • 20/01/1994

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

03/03/1994


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Sagsanlæg: EUT C 46 fra 18.02.1993, s.13

Dom: EUT C 103 fra 11.04.1994, s.2

Sagens parter

Tolsma mod Inspecteur der Omzetbelasting

Retsvidenskabelige kommentarer

 1. Terra, Ben J.M.: Supplies for Consideration, or Must Consideration be Stipulated? The Case of Organ Grinders and Other Street Musicians, International VAT Monitor 1993 nº 6 p.9-12
 2. Cartou, Louis: L'inspecteur n'aimait pas la musique, Les petites affiches 1994 nº 98 p.15-16
 3. Nieuwenhuizen, W.A.P.: Tolsma en het gelijk van het Hof van justitie, Weekblad voor fiscaal recht 1995 p.252-259
 4. Maublanc-Fernandez, Lucienne ; Maublanc, Jean-Pierre: TVA - Opérations imposables - Définition des prestations de services à titre onéreux - Activité musicale sur la voie publique (non), Revue du Marché Commun 1995 p.178-179
 5. Comelli, Alberto: Il requisito dell'onerosità in relazione alle prestazioni di servizi, Diritto e pratica tributaria 1995 II p.231-242
 6. Alguacil Marí, Pilar ; García Prats, Francisco Alfredo ; Juan Lozano, Ana María ; Peris García, Purificación: Comentario general de jurisprudencia, Revista española de Derecho Financiero 1995 p.149
 7. Dassesse, M. ; Malherbe, J. ; De Wolf, M. ; Bertin, O.: Droit fiscal européen (1er mars 1994 - 1er mars 1995), Journal des tribunaux / droit européen 1995 p.153
 8. Legentil, Philippe ; Daniel-Thézard, Alexandre: La notion de contrat, nouvelle borne du champ d'application de la TVA, Droit fiscal 1996 p.940-944
 9. Caamaño Anido, Miguel Angel ; Calderón Carrero, José Manuel: Impuesto sobre el valor añadido, Jurisprudencia Tributaria del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Comentarios y concordancias con la legislación española) 1992-1995 (Ed. La ley-Actualidad - Madrid) 1997 p.303-305Analytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Gerechtshof Leeuwarden - Nederlandene

Emne

 • Fiskale bestemmelser
 • - Merværdiafgift

Sagstype og sagens udfald

 • Præjudicielle sager

Dommerkollegium

sixième chambre (Cour)

Refererende dommer

Schockweiler

Generaladvokat

Lenz

Processprog

 • nederlandsk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

 • tysk