Unioniin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 15 päivänä maaliskuuta 2012.

Phonographic Performance (Ireland) Limited vastaan Irlanti ja Attorney General.

Ennakkoratkaisupyyntö: High Court (Commercial Division) - Irlanti.

Tekijänoikeudet ja lähioikeudet - Direktiivi 2006/115/EY - 8 ja 10 artikla - Käsitteet "käyttäjä" ja "yleisölle välittäminen" - Äänitteiden levittäminen hotellihuoneisiin laitettujen televisio- ja radiovastaanottimien avulla.

Asia C-162/10.


Sivun alkuun Asian asiakirjat
Asiakirja Päivämäärä Asianosaisten nimet Aihe Curia EUR-Lex
Tuomio (EYVL/EUVL)
20/04/2012 Phonographic Performance (Ireland)
Katso pdf-tiedosto
Tuomio
ECLI:EU:C:2012:141
15/03/2012 Phonographic Performance (Ireland)
EUR-Lex-teksti EUR-Lex-teksti kahdella kielellä
Tuomio (tiivistelmä)
ECLI:EU:C:2012:141
15/03/2012 Phonographic Performance (Ireland)
Ratkaisuehdotukset
ECLI:EU:C:2011:432
29/06/2011 Phonographic Performance (Ireland)
EUR-Lex-teksti EUR-Lex-teksti kahdella kielellä
Pyyntö (EYVL/EUVL)
19/06/2010 Phonographic Performance (Ireland)
Katso pdf-tiedosto
Sivun alkuun Päätöksen tai asian juridinen analyysi

Oikeustapauskokoelma

julkaistu Sähköisessä oikeustapauskokoelmassa (Oikeustapauskokoelma)

Aihe

Ennakkoratkaisupyyntö – High Court of Ireland – Vuokraus- ja lainausoikeuksista sekä tietyistä tekijänoikeuden lähioikeuksista henkisen omaisuuden alalla 12.12.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/115/EY (EUVL L 376, s. 28) 8 artiklan 2 kohdan ja 10 artiklan 1 kohdan a alakohdan tulkinta – Äänitteiden yleisradiointi ja yleisölle välittäminen – Esittäjien ja tuottajien oikeus kohtuulliseen kertakorvaukseen – "Käyttäjän" ja "yleisölle välittämisen" käsite – Sellaisten televisio- ja/tai radiovastaanottimien asentaminen hotellihuoneisiin, joihin hotellitoimintaa harjoittava yhtiö jakelee lähetyssignaalia

Aiheenmukainen hakemisto

1.
4 Euroopan unionin sisäpolitiikka
  4.11 Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen
    4.11.01 Lähentämistoimenpiteet
4 Euroopan unionin sisäpolitiikka
  4.11 Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen
    4.11.01 Lähentämistoimenpiteet
4 Euroopan unionin sisäpolitiikka
  4.11 Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen
    4.11.01 Lähentämistoimenpiteet
4 Euroopan unionin sisäpolitiikka
  4.11 Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen
    4.11.01 Lähentämistoimenpiteet


Viittaukset oikeuskäytäntöön tai lainsäädäntöön

Perusteluissa viitataan

 • Direktiivi 92/100 : kohta 10
 • Päätös 2000/278 : kohta 3
 • Direktiivi 2000/92 -A08P2 : kohta 29
 • Direktiivi 2001/29 -A03 : kohta 12
 • Direktiivi 2001/29 -A03P1 : kohta 36, 49
 • Direktiivi 2001/29 -C9 : kohta 11
 • Direktiivi 2006/115 : kohta 10
 • Direktiivi 2006/115 -A07 : kohta 7, 74
 • Direktiivi 2006/115 -A08 : kohta 1, 23
 • Direktiivi 2006/115 -A08P2 : kohta 8, 24 - 26, 29, 36, 38, 46 - 48, 50, 52 - 56, 58, 60, 61, 63, 65, 68 - 70, 73, 77
 • Direktiivi 2006/115 -A10 : kohta 1, 9
 • Direktiivi 2006/115 -A10P1LA : kohta 24, 70 - 77
 • Direktiivi 2006/115 -A10P3 : kohta 75
 • Direktiivi 2006/115 -C5 : kohta 6
 • Direktiivi 2006/115 -C7 : kohta 6
 • Direktiivi 2006/115 -C16 : kohta 6
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-306/05 : kohta 40, 42, 44, 49
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-403/08 : kohta 44
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Ratkaisuehdotus C-162/10 : kohta 71
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-135/10 : kohta 29 - 37, 58

Tuomiolauselma

 • Tulkitsee : Direktiivi 2006/115 -A08P2
 • Tulkitsee : Direktiivi 2006/115 -A10P1LA

Ratkaisuehdotukset

 • EY:n perustamissopimus (Maastricht), 251 artikla -P2L2 : kohta 170
 • Direktiivi 89/552 -A01LA : kohta 68
 • Direktiivi 92/100 : kohta 22, 88, 179
 • Direktiivi 92/100 -A08 : kohta 20
 • Direktiivi 92/100 -A08P2 : kohta 2, 6, 7, 48, 49, 98
 • Direktiivi 92/100 -A10 : kohta 21
 • Direktiivi 92/100 -A10P1LA : kohta 5
 • Direktiivi 92/100 -C5 : kohta 19
 • Direktiivi 92/100 -C7 : kohta 19
 • Direktiivi 92/100 -C8 : kohta 19
 • Direktiivi 92/100 -C9 : kohta 19
 • Direktiivi 92/100 -C10 : kohta 19
 • Direktiivi 92/100 -C15 : kohta 19
 • Direktiivi 92/100 -C16 : kohta 19
 • Direktiivi 92/100 -C17 : kohta 19
 • Direktiivi 92/100 -C20 : kohta 19
 • Direktiivi 93/83 -A01P2LA : kohta 68
 • Päätös 2000/278 : kohta 13
 • Direktiivi 2001/29 : kohta 75
 • Direktiivi 2001/29 -A03P1 : kohta 6, 27, 65, 66, 89, 91, 96, 98, 101, 102, 104 - 107, 110, 111, 116, 163, 165, 166, 170
 • Direktiivi 2001/29 -A03P2 : kohta 27, 100
 • Direktiivi 2001/29 -C10 : kohta 26, 110
 • Direktiivi 2001/29 -C11 : kohta 26
 • Direktiivi 2001/29 -C12 : kohta 26
 • Direktiivi 2001/29 -C15 : kohta 26
 • Direktiivi 2001/29 -C23 : kohta 26, 67, 91, 93, 169, 172
 • Direktiivi 2001/29 -C24 : kohta 26
 • Direktiivi 2001/29 -C27 : kohta 26, 91, 92, 164
 • Direktiivi 2001/29 -C9 : kohta 26, 106
 • Direktiivi 2006/115 : kohta 2, 85, 94, 100
 • Direktiivi 2006/115 -A07 : kohta 154
 • Direktiivi 2006/115 -A08 : kohta 23
 • Direktiivi 2006/115 -A08P2 : kohta 6, 8, 43, 48 - 51, 65, 76 - 81, 87, 88, 90, 91, 93, 98, 101, 102, 104 - 107, 110 - 112, 114 - 119, 122, 124 - 129, 131, 136, 137, 144, 145, 149, 152, 157, 160 - 163, 165, 166, 169, 171, 172, 174, 175, 179
 • Direktiivi 2006/115 -A10 : kohta 24
 • Direktiivi 2006/115 -A10P1LA : kohta 5, 43, 146, 149, 151 - 156, 176, 178, 179
 • Direktiivi 2006/115 -A14 : kohta 25
 • Direktiivi 2006/115 -C12 : kohta 22
 • Direktiivi 2006/115 -C13 : kohta 22
 • Direktiivi 2006/115 -C16 : kohta 22
 • Direktiivi 2006/115 -C3 : kohta 22
 • Direktiivi 2006/115 -C5 : kohta 22, 102, 110
 • Direktiivi 2006/115 -C6 : kohta 22
 • Direktiivi 2006/115 -C7 : kohta 22, 83
 • Jäsenvaltioiden väliset sopimukset – 41998A0126(02) : kohta 83
 • Jäsenvaltioiden väliset sopimukset – 41998A0126(02) -A12 : kohta 8, 81, 86
 • Jäsenvaltioiden väliset sopimukset – 41998A0126(02) -A15P1 : kohta 9
 • Jäsenvaltioiden väliset sopimukset – 41998A0126(02) -A16P1LA : kohta 10
 • Komissio – Asiakirja SEC – 52000SC1734 : kohta 170
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-6/90 : kohta 48
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-46/93 : kohta 48
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-61/94 : kohta 82
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Ratkaisuehdotus C-293/98 : kohta 89
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-245/00 : kohta 79
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-89/04 : kohta 68
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-192/04 : kohta 68
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Ratkaisuehdotus C-306/05 : kohta 89
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-306/05 : kohta 6, 65 - 75, 78, 82, 92, 98, 109, 153, 166, 168
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-568/08 : kohta 48
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Ratkaisuehdotus C-135/10 : kohta 7, 93, 111, 113, 172


Päivämäärät

Sen asiakirjan toimittamisen päivämäärä, jolla asia saatetaan vireille tuomioistuimessa

 • 07/04/2010

Ratkaisuehdotuksen päivämäärä

 • 29/06/2011

Suullisen käsittelyn päivämäärä

Tietoja ei ole saatavilla

Julistamispäivä

15/03/2012


Lähteet

Julkaistu EYVL:ssä/EUVL:ssä

Kannekirjelmä: EUVL C 161, 19.06.2010, s.28

tuomio: EUVL C 133, 05.05.2012, s.3

Asianosaisten nimet

Phonographic Performance (Ireland)

Oikeustapauskommentaarit

 1. Castellaneta, Marina: Alberghi, sì al pagamento se c'è possibile lucro, Guida al diritto 2012 nº 14 p.101-106 (IT)
 2. Trézéguet, Marlène: Diffusion de musique dans les chambres d'hôtel, Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2012 nº 81 p.24-26 (FR)
 3. Visser, D.J.G.: AMI: Tijdschrift voor auteurs-, media & informatierecht 2012 p.111-113 (NL)
 4. Von Ungern-Sternberg, Joachim: Urheberrechtlicher Werknutzer, Täter und Störer im Lichte des Unionsrechts - Zugleich Besprechung zu EuGH, Urt. v. 15. 3. 2012 - EUGH 15.03.2012 Aktenzeichen C-162/10 - Phonographic Performance (Ireland), und Urt. v. 15. 3. 2012 - EUGH 15.03.2012 Aktenzeichen C-135/10 - SCF, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2012 p.576-582 (DE)
 5. Idot, Laurence: Droits d'auteur et utilisation de phonogrammes dans des lieux publics, Europe 2012 Mai Comm. nº 5 p.217 (FR)
 6. Walter, Michel M.: Hotelzimmerfernsehen - Öffentliche Wiedergabe von Tonträgern, MR-Int : Internationale Rundschau zum Medienrecht, IP- & IT-Recht 2012 p.28-29 (DE)
 7. Sciaudone, Riccardo: The dental surgery, the hotel bedroom and "communication to the public", Journal of Intellectual Property Law and Practice 2012 p.641-644 (EN)
 8. : AIDA - Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo (Ed. Giuffrè-Milano) 2012 p.525-526 (IT)
 9. Faludi, Gábor ; Grad-Gyenge, Anikó: A nyilvánossághoz közvetítési (előadási) jog értelmezése az Európai Bíróság gyakorlatában, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 2012 1.szám p.77-93 (HU)
 10. Hugenholtz, P.B.: Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 198 (NL)
 11. McGovern, Patricia: On the question of the interpretation of Articles 8 and 10 of Directive 2006/115/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on rental right and lending right and on certain rights relating to copy-right in the field of intellectual property, LANDMARK IP DECISIONS OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE 2008-2013 (Ed. Larcier - Brussels) 2014 p.170-177 (EN)Analyysin tulokset

Ennakkoratkaisupyynnön esittäjävaltio

High Court - Irlanti

Aihe

 • Sijoittautumisvapaus
 • Palvelujen tarjoamisen vapaus
 • Lainsäädännön lähentäminen
 • Teollisoikeudet ja kaupalliset oikeudet
 • - Tekijänoikeus ja lähioikeudet

Oikeudenkäynti ja ratkaisu

 • Ennakkoratkaisupyyntö

Ratkaisukokoonpano

troisième chambre (Cour)

Esittelevä tuomari

Malenovský

Julkisasiamies

Trstenjak

Oikeudenkäyntikieli/-kielet

 • englanti

Ratkaisuehdotuksen kieli/kielet

 • saksa