HQ a i.
Vec C-163/18
Na začiatok strany Právna analýza rozhodnutia alebo veci

Zbierka judikatúry

Nedostupná informácia

Predmet

Nedostupná informácia

Schéma členenia

Nedostupná informácia


Citácie judikatúry alebo právnej úpravy

Odôvodnenia citujúce

Nedostupná informácia

Výrok

Nedostupná informácia

Návrhy

Nedostupná informácia


Dátumy

Dátum podania návrhu na začatie konania

  • 01/03/2018

Dátum návrhov

  • 28/03/2019

Dátum pojednávania

16/01/2019

Dátum vyhlásenia

10/07/2019


Odkazy

Uverejnenie v Úradnom vestníku

Návrh: Ú. v. C 182 z 28.05.2018 s.11

Mená účastníkov konania

HQ a i.

Poznámky právnej vedy

Nedostupná informáciaProcesné analytické údaje

Pôvod prejudiciálnej otázky

Rechtbank Noord-Nederland - Holandsko

Oblasť

  • Doprava

Konanie a výsledok

  • Návrh na začatie prejudiciálneho konania

Rozhodovacie zloženie

Nedostupná informácia

Sudca spravodajca

Nedostupná informácia

Generálny advokát

Saugmandsgaard Øe

Jazyk(y) konania

  • holandčina

Jazyk(y) návrhov

    Nedostupná informácia