Pensions-Sicherungs-Verein
Kohtuasi C-168/18
Lehekülje algusse Kohtuasja dokumendid
Dokument Kuupäev Poolte nimed Valdkond Curia EUR-Lex
Kohtujuristi ettepanek
ECLI:EU:C:2019:392
08/05/2019 Pensions-Sicherungs-Verein
EUR-Lexi tekst Kakskeelne EUR-Lexi tekst
Taotlus (ELT)
15/06/2018 Pensions-Sicherungs-Verein
Lehekülje algusse Kohtulahendi või kohtuasja juriidiline analüüs

Kohtulahendite kogumik

Teave puudub

Ese

Teave puudub

Süstemaatiline liigitamine

Teave puudub


Viited kohtupraktikale või õigusaktidele

Põhjenduses

Teave puudub

Resolutsioonis

Teave puudub

Kohtujuristi ettepanek

Teave puudub


Kuupäevad

Hagi/kaebuse esitamise kuupäev

  • 05/03/2018

Ettepaneku kuupäev

  • 08/05/2019

Kohtuistungi kuupäev

14/02/2019

Kuulutamise kuupäev

Teave puudub


Viited muudes allikates

Avaldamine Euroopa Liidu Teatajas

Hagi/taotlus: -ELT C 231, 02.07.2018, lk7

Poolte nimed

Pensions-Sicherungs-Verein

Kohtulahendite kommentaarid

Teave puudubMenetluse andmed

Eelotsuse küsimuse esitanud kohus

Bundesarbeitsgericht - Saksamaa

Valdkond

  • Sotsiaalpoliitika

Menetlus ja tulemus

  • Eelotsusetaotlus

Kohtukoosseis

Teave puudub

Ettekandja-kohtunik

Teave puudub

Kohtujurist

Hogan

Kohtumenetluse keel(ed)

  • saksa

Ettepaneku keel(ed)

    Teave puudub