Club de Variedades Vegetales Protegidas
Sprawa C-176/18
Góra strony Dokumenty dotyczące sprawy
Dokument Data Oznaczenia stron Dziedzina Curia EUR-Lex
Skarga (Dz.U.)
01/06/2018 Club de Variedades Vegetales Protegidas
Góra strony Analiza prawna orzeczenia lub sprawy

Zbiór Orzeczeń

Informacja niedostępna

Przedmiot

Informacja niedostępna

Plan klasyfikacji systematycznej

Informacja niedostępna


Cytaty z orzecznictwa lub prawodawstwa

Uzasadnienie

Informacja niedostępna

Sentencja

Informacja niedostępna

Opinia

Informacja niedostępna


Daty

Data złożenia dokumentu wszczynającego postępowanie

  • 07/03/2018

Data opinii

Informacja niedostępna

Data rozprawy

16/05/2019

Data ogłoszenia

Informacja niedostępna


Odesłania

Publikacja w Dzienniku Urzędowym

Wniosek: Dz.U. C 211 od 18.06.2018, str.11

Oznaczenia stron

Club de Variedades Vegetales Protegidas

Komentarze doktryny

Informacja niedostępnaAnalityczne dane proceduralne

Pochodzenie pytania prejudycjalnego

Tribunal Supremo - Hiszpania

Dziedzina

  • Rolnictwo i Rybołówstwo
  • Własność intelektualna, przemysłowa i handlowa

Procedura i wynik

  • Odesłanie prejudycjalne

Skład orzekający

Informacja niedostępna

Sędzia sprawozdawca

Informacja niedostępna

Rzecznik generalny

Informacja niedostępna

Język(i) postępowania

  • hiszpański

Język(i) opinii

    Informacja niedostępna