Club de Variedades Vegetales Protegidas
Vec C-176/18
Na začiatok strany Dokumenty veci
Dokument Dátum Mená účastníkov konania Oblasť Curia EUR-Lex
Žiadosť (Ú. v.)
01/06/2018 Club de Variedades Vegetales Protegidas
Na začiatok strany Právna analýza rozhodnutia alebo veci

Zbierka judikatúry

Nedostupná informácia

Predmet

Nedostupná informácia

Schéma členenia

Nedostupná informácia


Citácie judikatúry alebo právnej úpravy

Odôvodnenia citujúce

Nedostupná informácia

Výrok

Nedostupná informácia

Návrhy

Nedostupná informácia


Dátumy

Dátum podania návrhu na začatie konania

  • 07/03/2018

Dátum návrhov

Nedostupná informácia

Dátum pojednávania

16/05/2019

Dátum vyhlásenia

Nedostupná informácia


Odkazy

Uverejnenie v Úradnom vestníku

Návrh: Ú. v. C 211 z 18.06.2018 s.11

Mená účastníkov konania

Club de Variedades Vegetales Protegidas

Poznámky právnej vedy

Nedostupná informáciaProcesné analytické údaje

Pôvod prejudiciálnej otázky

Tribunal Supremo - Španielsko

Oblasť

  • Poľnohospodárstvo a rybolov
  • Duševné, priemyselné a obchodné vlastníctvo

Konanie a výsledok

  • Návrh na začatie prejudiciálneho konania

Rozhodovacie zloženie

Nedostupná informácia

Sudca spravodajca

Nedostupná informácia

Generálny advokát

Nedostupná informácia

Jazyk(y) konania

  • španielčina

Jazyk(y) návrhov

    Nedostupná informácia