VG mod Kommissionen
Sag C-19/18 P

Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Forslag til afgørelse
ECLI:EU:C:2019:313
11/04/2019 VG mod Kommissionen
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Stævning (EUT/EFT)
16/02/2018 VG mod Kommissionen
Vis dokumenter i pdf-format
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

Oplysningen er ikke tilgængelig

genstand

Oplysningen er ikke tilgængelig

Systematisk oversigt

Oplysningen er ikke tilgængelig


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Konklusion

Oplysningen er ikke tilgængelig

Forslag til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

  • 05/01/2018

Datoen for forslaget til afgørelse

  • 11/04/2019

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

10/07/2019


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Sagsanlæg: EUT C 83 fra 05.03.2018, s.16

Sagens parter

VG mod Kommissionen

Retsvidenskabelige kommentarer

Oplysningen er ikke tilgængeligAnalytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Oplysningen er ikke tilgængelig

Emne

  • institutionelle bestemmelser

Sagstype og sagens udfald

  • erstatningssøgsmål
  • Appel

Dommerkollegium

Oplysningen er ikke tilgængelig

Refererende dommer

Oplysningen er ikke tilgængelig

Generaladvokat

Pitruzzella

Processprog

  • fransk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

    Oplysningen er ikke tilgængelig