Kommissionen mod Polen (Indépendance des juridictions de droit commun)
Sag C-192/18
Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Stævning (EUT/EFT)
04/05/2018 Kommissionen mod Polen (Indépendance des juridictions de droit commun)
Vis dokumenter i pdf-format
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

Oplysningen er ikke tilgængelig

genstand

Oplysningen er ikke tilgængelig

Systematisk oversigt

Oplysningen er ikke tilgængelig


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Konklusion

Oplysningen er ikke tilgængelig

Forslag til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

 • 15/03/2018

Datoen for forslaget til afgørelse

 • 20/06/2019

Datoen for retsmødet

08/04/2019

Datoen for afsigelsen

Oplysningen er ikke tilgængelig


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Sagsanlæg: EUT C 182 fra 28.05.2018, s.14

Sagens parter

Kommissionen mod Polen (Indépendance des juridictions de droit commun)

Retsvidenskabelige kommentarer

Oplysningen er ikke tilgængeligAnalytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Oplysningen er ikke tilgængelig

Emne

 • traktaternes principper, formål og opgaver
 • institutionelle bestemmelser
 • Socialpolitik
 • grundlæggende rettigheder
 • - Chartret om grundlæggende rettigheder

Sagstype og sagens udfald

 • Traktatbrudssøgsmål

Dommerkollegium

Oplysningen er ikke tilgængelig

Refererende dommer

Oplysningen er ikke tilgængelig

Generaladvokat

Tanchev

Processprog

 • polsk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

  Oplysningen er ikke tilgængelig