Euroopa Kohtu otsus (neljas koda), 13.6.2019

Google LLC versus Bundesrepublik Deutschland

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Eelotsusetaotlus – Elektroonilise side võrgud ja teenused – Direktiiv 2002/21/EÜ – Artikli 2 punkt c – Mõiste „elektroonilise side teenus“ – Signaalide edastamine – Veebipõhine elektronpostiteenus – Gmaili teenus

Kohtuasi C-193/18


Lehekülje algusse Kohtuasja dokumendid
Dokument Kuupäev Poolte nimed Valdkond Curia EUR-Lex
Kohtuotsus
ECLI:EU:C:2019:498
13/06/2019 Google
EUR-Lexi tekst Kakskeelne EUR-Lexi tekst
Taotlus (ELT)
01/06/2018 Google
Lehekülje algusse Kohtulahendi või kohtuasja juriidiline analüüs

Kohtulahendite kogumik

avaldatud elektroonilises kohtulahendite kogumikus (Üldine kohtulahendite kogumik)

Ese

Teave puudub

Süstemaatiline liigitamine

Teave puudub


Viited kohtupraktikale või õigusaktidele

Põhjenduses

 • Direktiiv 98/34 -A01 : punktid 3, 29
 • Direktiiv 2002/20 -A03P2 : punkt 40
 • Direktiiv 2002/20 -A03P3 : punkt 40
 • Direktiiv 2002/21 : punktid 1, 31
 • Direktiiv 2002/21 -A02LC : punktid 4, 25 - 28, 35, 37, 38, 41
 • Direktiiv 2002/21 -A08 : punkt 5
 • Direktiiv 2002/21 -C5 : punkt 30
 • Direktiiv 2002/21 -C10 : punkt 3
 • Direktiiv 2002/77 : punkt 31
 • Direktiiv 2002/77 -A01PT3 : punkt 27
 • Euroopa Kohus. Kohtuotsus C-518/11 -N36 : punkt 27
 • Euroopa Kohus. Kohtuotsus C-518/11 -N37 : punkt 27
 • Euroopa Kohus. Kohtuotsus C-518/11 -N41 : punkt 31
 • Euroopa Kohus. Kohtuotsus C-475/12 -N36 : punkt 31
 • Euroopa Kohus. Kohtuotsus C-475/12 -N43 : punktid 32, 36

Resolutsioonis

 • Tõlgendab : Direktiiv 2002/21 -A02LC

Kohtujuristi ettepanek

Teave puudub


Kuupäevad

Hagi/kaebuse esitamise kuupäev

 • 19/03/2018

Ettepaneku kuupäev

Teave puudub

Kohtuistungi kuupäev

Teave puudub

Kuulutamise kuupäev

13/06/2019


Viited muudes allikates

Avaldamine Euroopa Liidu Teatajas

Hagi/taotlus: -ELT C 211, 18.06.2018, lk14

Poolte nimed

Google

Kohtulahendite kommentaarid

Teave puudubMenetluse andmed

Eelotsuse küsimuse esitanud kohus

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen - Saksamaa

Valdkond

 • Õigusaktide ühtlustamine
 • Telekommunikatsioon

Menetlus ja tulemus

 • Eelotsusetaotlus
 • Eelotsusetaotlus : otsuse tegemise vajaduse äralangemine

Kohtukoosseis

quatrième chambre (Cour)

Ettekandja-kohtunik

Vilaras

Kohtujurist

Szpunari

Kohtumenetluse keel(ed)

 • saksa

Ettepaneku keel(ed)

  Teave puudub