Hotărârea Curții (Camera a treia) din 1 octombrie 2015

Smaranda Bara și alții împotriva Președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și alții

Cerere de decizie preliminară formulată de Curtea de Apel Cluj

Trimitere preliminară – Directiva 95/46/CE – Prelucrarea datelor cu caracter personal – Articolele 10 și 11 – Informarea persoanelor vizate – Articolul 13 – Excepții și restricții – Transfer de către o autoritate a administrației publice a unui stat membru al unor date fiscale cu caracter personal în vederea prelucrării lor de către o altă autoritate a administrației publice

Cauza C-201/14


Sus Documente ale cauzei
Document Data Numele părților Materie Curia EUR-Lex
Hotărâre (JO)
30/10/2015 Bara și alții
Afișare documente pdf
Hotărâre
ECLI:EU:C:2015:638
01/10/2015 Bara și alții
Text EUR-Lex Text EUR-Lex bilingv
Hotărâre (Sumar)
ECLI:EU:C:2015:638
01/10/2015 Bara și alții
Concluzii
ECLI:EU:C:2015:461
09/07/2015 Bara și alții
Text EUR-Lex Text EUR-Lex bilingv
Cerere (JO)
27/06/2014 Bara și alții
Afișare documente pdf
Sus Analiza juridică a deciziei sau a cauzei

Repertoriul jurisprudenței

publicată în Repertoriul electronic (Repertoriul general)

Obiect

Informaţii nedisponibile

Plan de structurare sistematic

1.
3 Contencios
  3.04 Trimitere preliminară
    3.04.02 Competenţa Curţii de Justiţie
3 Contencios
  3.04 Trimitere preliminară
    3.04.02 Competenţa Curţii de Justiţie
4 Politica internă a Uniunii Europene
  4.11 Apropierea legislaţiilor
    4.11.01 Protecția datelor cu caracter personal


Citate din jurisprudență sau din legislație

Motive care citează

 • Tratatul CE (Maastricht), Articolul 104A : punct 22
 • Tratatul CE (Amsterdam), Articolul 102 : punct 22
 • TFUE, articolul 124 : puncte 1, 18, 20, 21, 23
 • Directiva 95/46 : punct 27
 • Directiva 95/46 -A02 : punct 3
 • Directiva 95/46 -A02LA : punct 29
 • Directiva 95/46 -A02LB : punct 29
 • Directiva 95/46 -A03 : punct 4
 • Directiva 95/46 -A06 : puncte 5, 30, 34
 • Directiva 95/46 -A07 : puncte 7, 30
 • Directiva 95/46 -A10 : puncte 1, 7, 28, 31, 38, 39, 41, 46
 • Directiva 95/46 -A10LA : punct 32
 • Directiva 95/46 -A10LB : punct 32
 • Directiva 95/46 -A10LC : punct 32
 • Directiva 95/46 -A11 : puncte 1, 8, 28, 31, 46
 • Directiva 95/46 -A11P1 : punct 45
 • Directiva 95/46 -A11P1LA : puncte 42, 44
 • Directiva 95/46 -A11P1LB : puncte 42 - 44
 • Directiva 95/46 -A11P1LC : puncte 42 - 44
 • Directiva 95/46 -A11P2 : punct 45
 • Directiva 95/46 -A12 : punct 33
 • Directiva 95/46 -A13 : puncte 1, 9, 28, 30, 31, 41, 45, 46
 • Directiva 95/46 -A13P1LE : punct 39
 • Directiva 95/46 -A13P1LF : punct 39
 • Directiva 95/46 -A14 : punct 33
 • Directiva 95/46 -CH2 : punct 30
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-379/98 -N39 : punct 19
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-465/00 -N64 : punct 29
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-465/00 -N65 : punct 30
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-524/06 -N43 : punct 29
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-524/06 -N48 : punct 30
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-73/07 -N35 : punct 29
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-468/10 -N26 : punct 30
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-279/12 -N30 : punct 26
 • Curtea de Justiţie - Concluziile C-201/14 : punct 33
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-62/14 -N100 : punct 22

Dispozitiv

 • Interpretare : Directiva 95/46 -A10
 • Interpretare : Directiva 95/46 -A11
 • Interpretare : Directiva 95/46 -A13

Concluzii

 • Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (2007), Articolul 8 : punct 41
 • Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (2007), Articolul 52 : punct 41
 • Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (2007), Articolul 52 -P1 : puncte 46, 81
 • TFUE - Protocolul nr. 3 -A23 : punct 16
 • TFUE, articolul 123 : punct 19
 • TFUE, articolul 124 : puncte 14, 18, 19, 22, 87
 • TFUE, articolul 125 : punct 19
 • Regulamentul 3604/93 -A01P1 : punct 20
 • Regulamentul 3604/93 -A04 : punct 21
 • Regulamentul 3604/93 -C1 : punct 19
 • Directiva 95/46 : puncte 1, 25, 30, 31, 42, 65, 78, 87
 • Directiva 95/46 -A02LA : puncte 39, 61
 • Directiva 95/46 -A02LB : puncte 39, 61
 • Directiva 95/46 -A02LD : punct 39
 • Directiva 95/46 -A05 : puncte 48, 49
 • Directiva 95/46 -A06 : puncte 40, 48 - 51, 64
 • Directiva 95/46 -A06P1 : punct 59
 • Directiva 95/46 -A06P1LA : punct 52
 • Directiva 95/46 -A06P1LB : punct 52
 • Directiva 95/46 -A06P2 : punct 52
 • Directiva 95/46 -A07 : puncte 3, 4, 36, 40, 41, 48, 51, 53, 64, 66
 • Directiva 95/46 -A07LA : puncte 53, 67
 • Directiva 95/46 -A07LC : punct 53
 • Directiva 95/46 -A07LE : puncte 38, 53, 54, 68
 • Directiva 95/46 -A10 : puncte 3, 5, 16, 36, 41 - 48, 55, 56, 63 - 67, 71 - 75, 79, 81
 • Directiva 95/46 -A10LB : puncte 56, 80
 • Directiva 95/46 -A10LC : puncte 56, 63, 80
 • Directiva 95/46 -A11 : puncte 3, 6, 16, 26, 32, 36, 41, 43, 45, 55, 63 - 66, 71, 73
 • Directiva 95/46 -A11P1 : puncte 57, 59, 67, 72, 81
 • Directiva 95/46 -A11P1LA : punct 75
 • Directiva 95/46 -A11P1LB : puncte 57, 63, 75
 • Directiva 95/46 -A11P1LC : puncte 57, 63, 75
 • Directiva 95/46 -A11P2 : puncte 38, 44, 58
 • Directiva 95/46 -A12 : punct 74
 • Directiva 95/46 -A13 : puncte 3, 16, 26, 34, 35, 38, 41, 45 - 50, 59, 66, 81
 • Directiva 95/46 -A13P1 : puncte 7, 59, 84
 • Directiva 95/46 -A13P1LE : puncte 37, 59, 82
 • Directiva 95/46 -A13P1LF : punct 59
 • Directiva 95/46 -A14 : punct 74
 • Directiva 95/46 -A21 : punct 49
 • Directiva 95/46 -C38 : punct 56
 • Directiva 95/46 -C39 : punct 57
 • Directiva 95/46 -C40 : punct 57
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-465/00 -N64 : punct 61
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-465/00 -N65 : punct 50
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-524/06 : punct 70
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-524/06 -N48 : punct 50
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-524/06 -N52 : punct 54
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-73/07 -N35 : punct 61
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-553/07 -N67 : punct 57
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-553/07 -N68 : punct 57
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-92/09 -N65 : punct 81
 • Curtea de Justiţie - Concluziile C-70/10 -N88 : punct 81
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-468/10 : punct 54
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-468/10 -N26 : punct 50
 • Curtea de Justiţie - Concluziile C-293/12 -N108 : punct 81
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-342/12 -N33 : punct 50
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-370/12 -N59 : punct 19
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-473/12 -N23 : punct 57
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-473/12 -N24 : punct 57
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-473/12 -N45 : punct 57
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-473/12 -N46 : punct 57
 • Curtea de Justiţie - Concluziile C-650/13 -N54 : punct 28
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-212/13 -N34 : punct 57
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-62/14 -N93 : punct 19


Data

Data depunerii cererii de sesizare a instanţei

 • 22/04/2014

Data concluziilor

 • 09/07/2015

Data ședinţei

Informaţii nedisponibile

Data pronunţării

01/10/2015


Trimiteri

Publicare în Jurnalul Oficial

Hotărâre: JO C 381 16.11.2015, p.5

Cerere: JO C 223 14.07.2014, p.5

Numele părților

Bara și alții

Comentarii din doctrină

 1. Daniel, Élise: Protection des données personnelles, Europe 2015 Décembre Comm. nº 12 p.12 (FR)
 2. Peyrou, Sylvie: La Cour de justice de l'Union européenne, à l'avant-garde de la défense des droits numériques, Journal de droit européen 2015 nº 224 p.395-398 (FR)
 3. Poelmann, Eric: Bara. Persons whose personal data are subject to transfer and processing between two public administrative bodies must be informed in advance. Court of Justice, Highlights & Insights on European Taxation 2016 nº 2 p.175 (EN)
 4. D'Ancona, Stefano: Trattamento dei dati personali, Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 2016 p.255-257 (IT)
 5. Chiuariu, Tudor: The fall between two stools. Preliminary assessment of the ECJ Bara Judgment' reception by the Administrative Courts of Romania when performing judicial review of the public integrity evaluations, Revista românã de drept comunitar 2016 nº 3 p.117-128 (EN)
 6. Metallinos, Nathalie: Données personnelles: la CJUE renforce les règles de protection, Dalloz IP / IT 2016 nº 1 p.47-50 (FR)
 7. Șandru, Daniel Mihail: Importanța trimiterilor preliminare în materia protecției datelor cu caracter personal. Cauze semnificative și experiențe românești, Revista română de drept al afacerilor 2017 nº 4 p.157-167 (RO)Date analitice procedurale

Originea întrebării preliminare

Curtea de Apel Cluj (Cour d'appel de Cluj) - România

Materie

 • Politica economică și monetară
 • Apropierea legislațiilor
 • Protecția datelor

Dispoziții de drept național vizate

Informaţii nedisponibile

Dispoziții de drept internațional vizate

Informaţii nedisponibile

Procedură și rezultat

 • Trimitere preliminară
 • Trimitere preliminară : nepronunțare asupra fondului

Complet de judecată

troisième chambre (Cour)

Judecător raportor

Fernlund

Avocat general

Cruz Villalón

Limba/Limbile de procedură

 • română

Limba/Limbile concluziilor

 • franceză