Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 18 september 2014

Hauck GmbH & Co. KG tegen Stokke A/S e.a.

Verzoek van de Hoge Raad der Nederlanden om een prejudiciële beslissing

Merken – Richtlijn 89/104/EEG – Artikel 3, lid 1, sub e – Weigering of nietigheid van inschrijving – Driedimensionaal merk – Verstelbare kinderstoel ,Tripp Trapp’ – Teken dat uitsluitend bestaat in de vorm die door de aard van de waar wordt bepaald – Teken dat bestaat in de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft

Zaak C‑205/13


Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex
Arrest (PB)
07/11/2014 Hauck
Zie pdf-documenten
Arrest
ECLI:EU:C:2014:2233
18/09/2014 Hauck
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Arrest (Samenvatting)
ECLI:EU:C:2014:2233
18/09/2014 Hauck
Conclusie
ECLI:EU:C:2014:322
14/05/2014 Hauck
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Verzoek (PB)
14/06/2013 Hauck
Zie pdf-documenten
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

gepubliceerd in de digitale Jurisprudentie (Algemene Jurisprudentie)

Onderwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing – Hoge Raad der Nederlanden – Uitlegging van artikel 3, lid 1, van de Eerste Richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), zoals gecodificeerd bij richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 299, blz. 25) – Weigering van inschrijving of nietigverklaring – Driedimensionaal merk – Verstelbare Tripp Trapp-kinderstoel – Teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm die door de aard van de waar wordt bepaald

Systematisch overzicht

1.
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.11 Harmonisatie van wetgevingen
    4.11.09 Geharmoniseerde intellectuele-eigendomstitels
      4.11.09.01 Merken
        4.11.09.01.01 Absolute weigeringsgronden
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.11 Harmonisatie van wetgevingen
    4.11.09 Geharmoniseerde intellectuele-eigendomstitels
      4.11.09.01 Merken
        4.11.09.01.01 Absolute weigeringsgronden
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.11 Harmonisatie van wetgevingen
    4.11.09 Geharmoniseerde intellectuele-eigendomstitels
      4.11.09.01 Merken
        4.11.09.01.01 Absolute weigeringsgronden


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

 • Richtlijn 89/104 -A03 : punt 17
 • Richtlijn 89/104 -A03P1LB : punt 33
 • Richtlijn 89/104 -A03P1LE : punten 1, 3, 14, 18, 33, 37, 40, 43
 • Richtlijn 89/104 -A03P1LET1 : punten 14 - 16, 20 - 27
 • Richtlijn 89/104 -A03P1LET2 : punten 18, 19
 • Richtlijn 89/104 -A03P1LET3 : punten 14, 28, 31, 36
 • Verordening 40/94 -A07P1LE : punt 18
 • Hof van Justitie - Arrest C-108/97 : punt 17
 • Hof van Justitie - Arrest C-299/99 : punten 17, 18, 40
 • Hof van Justitie - Arrest C-371/06 : punt 40
 • Hof van Justitie - Arrest C-48/09 : punten 18, 19, 21, 22, 33, 34
 • Hof van Justitie - Conclusie C-205/13 : punten 20, 26, 42

Dictum

 • legt uit : Richtlijn 89/104 -A03P1LE
 • legt uit : Richtlijn 89/104 -A03P1LET1
 • legt uit : Richtlijn 89/104 -A03P1LET3

Conclusie

 • Richtlijn 89/104 -A03P1 : punten 5, 25, 88
 • Richtlijn 89/104 -A03P1LA : punt 23
 • Richtlijn 89/104 -A03P1LB : punten 51, 60, 88
 • Richtlijn 89/104 -A03P1LC : punten 51, 60, 88
 • Richtlijn 89/104 -A03P1LD : punt 60
 • Richtlijn 89/104 -A03P1LE : punten 18, 22 - 111
 • Richtlijn 89/104 -A03P1LG : punt 88
 • Richtlijn 89/104 -A03P3 : punten 23, 51, 61
 • Verordening 40/94 -A07P1LE : punten 22, 44, 62, 76, 90, 93
 • Richtlijn 98/71 -A16 : punt 34
 • Verordening 207/2009 -A07P1LE : punt 22
 • Commissie - Document COM (wetgevingsontwerp) - 52013PC0162 : punt 69
 • Hof van Justitie - Arrest C-108/97 : punten 25, 27
 • Hof van Justitie - Conclusie C-299/99 : punt 70
 • Hof van Justitie - Arrest C-299/99 : punten 22 - 27, 53
 • Hof van Justitie - Arrest C-363/99 : punt 89
 • Gerecht - Arrest T-122/99 : punt 44
 • Hof van Justitie - Arrest C-173/04 : punt 89
 • Hof van Justitie - Arrest C-371/06 : punt 23
 • Gerecht - Arrest T-508/08 : punten 75, 76, 90, 93
 • Hof van Justitie - Arrest C-48/09 : punten 24, 31, 62, 90
 • Gerecht - Arrest T-331/10 : punt 24
 • Gerecht - Arrest T-416/10 : punt 24
 • Gerecht - Arrest T-164/11 : punt 24
 • Hof van Justitie - Arrest C-337/12 : punt 31
 • Hof van Justitie - Arrest C-421/13 : punt 107


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

 • 18/04/2013

Datum van de conclusie

 • 14/05/2014

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

18/09/2014


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Arrest: PB C 421 van 24.11.2014, blz.10

Verzoek: PB C 189 van 29.06.2013, blz.7

Naam van de partijen

Hauck

Rechtsgeleerde noten

 1. Kur, Annette: Beurteilungsgrundsätze für Formmarken - Hauck/Stokke ua, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2014 p.1099-1100 (DE)
 2. Picod, Fabrice: Lorsque la marque protège des formes dites fonctionnelles…, La Semaine Juridique - édition générale 2014 nº 41 p.1797 (FR)
 3. Zemann, Adolf: Ecolex 2014 p.984-985 (DE)
 4. Wiltschek, Lothar: Zur Eintragungsfähigkeit einer Formmarke, Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 2015 p.75 (DE)
 5. Hacker, Franz: Stokke und Marke, Wettbewerb in Recht und Praxis 2015 p.399-404 (DE)
 6. Warner, Jonty: Trade marks: Hauck v Stokke: CJEU clarifies ‘nature of goods’ and ‘substantial value’ exceptions in relation to shape marks , Journal of Intellectual Property Law and Practice 2015 p.75-77 (EN)
 7. Drobež, Eneja: Avtorsko delo - evropski in primerjalnopravni vidik na primeru del uporabne umetnosti, Pravna praksa 2015 nº 3-4 p.17-18 (SL)
 8. Balice, Sara: Tripp Trapp Case: The Court of Justice on 3D Trademarks, European Intellectual Property Review 2015 p.807-813 (EN)
 9. Brancusi, Lavinia: Forma przestrzenna towaru zdeterminowana oczekiwaniami odbiorców - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 18.9.2014 r. w sprawie C-205/13 Hauck GmbH & Co KG przeciwko Stokke A/S i inni, Glosa : Przegląd Prawa Gospodarczego 2015 Vol. 2 p.90-101 (PL)
 10. Visser, D.J.G.: Have a break & take a chair, Ars aequi 2016 p.386-392 (NL)
 11. De Haan, Tanguy: Revue de droit intellectuel : l'ingénieur-conseil 2016 p.159-167 (FR)Analytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Hoge Raad der Nederlanden - Nederland

Onderwerp

 • Onderlinge aanpassing van de wetgevingen
 • Intellectuele, industriële en commerciële eigendom
 • - Merken

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

 • Prejudiciële verwijzing

Rechtsprekende formatie

deuxième chambre (Cour)

Rechter-rapporteur

Arestis

Advocaat-generaal

Szpunar

Procestaal/Procestalen

 • Nederlands

Taal/Talen van de conclusie

 • Pools