Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 10. april 2019

Sag anlagt af H.W.

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Rejonowy w Sopocie Wydział I Cywilny

Præjudiciel forelæggelse – direktiv 2006/112/EF – merværdiafgift (moms) – foged – tvangsfuldbyrdelse – fuldbyrdelsesgebyrer fastsat ved lov – kompetente nationale myndigheders administrative praksis, der anser dette fuldbyrdelsesgebyr for at være inklusiv moms – neutralitetsprincippet og proportionalitetsprincippet

Sag C-214/18


Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Dom (EUT/EFT)
24/05/2019 PSM "K"
Dom
ECLI:EU:C:2019:301
10/04/2019 PSM "K"
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Anmodning (EUT/EFT)
06/07/2018 PSM "K"
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

offentliggjort i Elektronisk Samling af Afgørelser (Samling af Afgørelser - almindelig del)

genstand

Oplysningen er ikke tilgængelig

Systematisk oversigt

1.
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.10 Fiskale bestemmelser
    4.10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      4.10.02.01 Merværdiafgift
        4.10.02.01.02 Anvendelsesområde
          4.10.02.01.02.02 Afgiftspligtige personer
            4.10.02.01.02.02.01 Økonomisk virksomhed
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.10 Fiskale bestemmelser
    4.10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      4.10.02.01 Merværdiafgift
        4.10.02.01.05 Afgiftsgrundlag
          4.10.02.01.05.01 Levering af varer og ydelser
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.10 Fiskale bestemmelser
    4.10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      4.10.02.01 Merværdiafgift
        4.10.02.01.05 Afgiftsgrundlag
          4.10.02.01.05.01 Levering af varer og ydelser


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

 • direktv 77/388 : præmis/punkt 37
 • direktv 2006/112 : præmis/punkt 29, 36, 37, 53
 • direktv 2006/112 -A01 : præmis/punkt 1, 4, 35
 • direktv 2006/112 -A01P2 : præmis/punkt 40
 • direktv 2006/112 -A02P1 : præmis/punkt 41
 • direktv 2006/112 -A02P1LA : præmis/punkt 1, 5, 35
 • direktv 2006/112 -A02P1LC : præmis/punkt 1, 5, 35, 43
 • direktv 2006/112 -A09 : præmis/punkt 41
 • direktv 2006/112 -A09P1 : præmis/punkt 6
 • direktv 2006/112 -A13 : præmis/punkt 7, 38
 • direktv 2006/112 -A13P1 : præmis/punkt 31
 • direktv 2006/112 -A73 : præmis/punkt 1, 8, 35, 46
 • direktv 2006/112 -A78L1LA : præmis/punkt 1, 9, 35
 • direktv 2006/112 -A78LA : præmis/punkt 46
 • direktv 2006/112 -A193 : præmis/punkt 10, 44
 • direktv 2006/112 -C5 : præmis/punkt 3
 • Domstolen - dom, sag C-235/85 -N19 : præmis/punkt 42
 • Domstolen - dom, sag C-317/94 -N19 : præmis/punkt 50
 • Domstolen - dom, sag C-44/11 -N42 : præmis/punkt 42
 • Domstolen - dom, sag C-197/12 -N30 : præmis/punkt 41
 • Domstolen - dom, sag C-249/12 -N34 : præmis/punkt 50
 • Domstolen - dom, sag C-249/12 -N35 : præmis/punkt 50
 • Domstolen - dom, sag C-499/13 : præmis/punkt 34, 52
 • Domstolen - dom, sag C-174/14 -N49 : præmis/punkt 42
 • Domstolen - dom, sag C-344/15 -N36 : præmis/punkt 41

Konklusion

 • fortolker : direktv 2006/112

Forslag til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

 • 26/03/2018

Datoen for forslaget til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

10/04/2019


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Sagsanlæg: EUT C 259 fra 23.07.2018, s.19

Sagens parter

PSM "K"

Retsvidenskabelige kommentarer

Oplysningen er ikke tilgængeligAnalytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Sąd Rejonowy w Sopocie - Polen

Emne

 • Fiskale bestemmelser
 • - Merværdiafgift

Sagstype og sagens udfald

 • Præjudicielle sager

Dommerkollegium

huitième chambre (Cour)

Refererende dommer

Fernlund

Generaladvokat

Kokott

Processprog

 • polsk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

  Oplysningen er ikke tilgængelig