Euroopa Kohtu otsus (seitsmes koda), 2.5.2019

Budimex S.A. versus Minister Finansów

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Naczelny Sąd Administracyjny

Eelotsusetaotlus – Ühine käibemaksusüsteem – Direktiiv 2006/112/EÜ – Artikkel 66 – Maksustatav teokoosseis ja maksu sissenõutavus – Hetk, mil teenus loetakse osutatuks – Ehitus- ja paigaldustööd – Teenuste osutamise lepingus ette nähtud tööde vastuvõtmise hetke arvesse võtmine

Kohtuasi C-224/18


Lehekülje algusse Kohtuasja dokumendid
Dokument Kuupäev Poolte nimed Valdkond Curia EUR-Lex
Kohtuotsus
ECLI:EU:C:2019:347
02/05/2019 Budimex
EUR-Lexi tekst Kakskeelne EUR-Lexi tekst
Taotlus (ELT)
15/06/2018 Budimex
Lehekülje algusse Kohtulahendi või kohtuasja juriidiline analüüs

Kohtulahendite kogumik

avaldatud elektroonilises kohtulahendite kogumikus (Üldine kohtulahendite kogumik)

Ese

Teave puudub

Süstemaatiline liigitamine

1.
4 Euroopa Liidu sisepoliitika
  4.10 Maksusätted
    4.10.02 Maksualaste õigusaktide ühtlustamine
      4.10.02.01 Käibemaks
        4.10.02.01.04 Maksustatav teokoosseis, maksu sissenõutavus ja kogumine


Viited kohtupraktikale või õigusaktidele

Põhjenduses

 • Direktiiv 2006/112 -A02P1LC : punkt 4
 • Direktiiv 2006/112 -A63 : punktid 5, 15, 17, 23
 • Direktiiv 2006/112 -A66 : punktid 1, 19
 • Direktiiv 2006/112 -A66L1 : punkt 6
 • Direktiiv 2006/112 -A66L1LC : punktid 18, 20, 24, 37
 • Direktiiv 2006/112 -A222 : punkt 7
 • Direktiiv 2006/112 -C24 : punktid 3, 22
 • Euroopa Kohus. Kohtuotsus C-653/11 -N39 : punkt 21
 • Euroopa Kohus. Kohtuotsus C-653/11 -N43 : punkt 28
 • Euroopa Kohus. Kohtuotsus C-169/12 -N31 : punkt 22
 • Euroopa Kohus. Kohtuotsus C-249/12 -N33 : punkt 33
 • Euroopa Kohus. Kohtuotsus C-263/15 -N26 : punkt 30
 • Euroopa Kohus. Kohtuotsus C-295/17 -N43 : punkt 27

Resolutsioonis

 • Tõlgendab : Direktiiv 2006/112 -A66L1LC

Kohtujuristi ettepanek

Teave puudub


Kuupäevad

Hagi/kaebuse esitamise kuupäev

 • 28/03/2018

Ettepaneku kuupäev

Teave puudub

Kohtuistungi kuupäev

Teave puudub

Kuulutamise kuupäev

02/05/2019


Viited muudes allikates

Avaldamine Euroopa Liidu Teatajas

Hagi/taotlus: -ELT C 231, 02.07.2018, lk11

Poolte nimed

Budimex

Kohtulahendite kommentaarid

Teave puudubMenetluse andmed

Eelotsuse küsimuse esitanud kohus

Naczelny Sąd Administracyjny - Poola

Valdkond

 • Maksustamine
 • - Käibemaks

Menetlus ja tulemus

 • Eelotsusetaotlus

Kohtukoosseis

septième chambre (Cour)

Ettekandja-kohtunik

Levits

Kohtujurist

Kokott'i

Kohtumenetluse keel(ed)

 • poola keel

Ettepaneku keel(ed)

  Teave puudub