Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 27. marca 2019

Canadian Solar Emea GmbH a i. proti Rade Európskej únie

Odvolanie – Dumping – Dovoz fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov) s pôvodom v Číne alebo odosielaných z Číny – Konečné antidumpingové clo – Nariadenie (ES) č. 1225/2009 – Článok 3 ods. 7 – Článok 9 ods. 4 – Časová pôsobnosť nariadenia (EÚ) č. 1168/2012

Vec C-236/17 PNa začiatok strany Dokumenty veci
Dokument Dátum Mená účastníkov konania Oblasť Curia EUR-Lex
Rozsudok (Ú. v.)
17/05/2019 Canadian Solar Emea a i./Rada
Rozsudok
ECLI:EU:C:2019:258
27/03/2019 Canadian Solar Emea a i./Rada
Text EUR-Lex Dvojjazyčný text EUR-Lex
Návrhy
ECLI:EU:C:2018:793
03/10/2018 Canadian Solar Emea a i./Rada
Text EUR-Lex Dvojjazyčný text EUR-Lex
Žaloba (Ú. v.)
07/07/2017 Canadian Solar Emea a i./Rada
Pozri dokumenty pdf
Na začiatok strany Právna analýza rozhodnutia alebo veci

Zbierka judikatúry

uverejnený(é) v Elektronickej zbierke (Všeobecná zbierka)

Predmet

Nedostupná informácia

Schéma členenia

Nedostupná informácia


Citácie judikatúry alebo právnej úpravy

Odôvodnenia citujúce

 • Charta základných práv EÚ (2007), článok 41 : bod 150
 • Charta základných práv EÚ (2007), článok 47 : body 83, 84, 99 - 101
 • Charta základných práv EÚ (2007), článok 52 -P7 : bod 99
 • ZFEÚ, článok 101 -P1 : bod 48
 • ZFEÚ, článok 263 -L6 : body 84, 85, 103
 • ZFEÚ, článok 277 : bod 121
 • ZFEÚ, článok 296 : bod 146
 • ZEÚ, článok 6 -P1L3 : bod 99
 • Nariadenie 2658/87 : body 11, 12
 • Nariadenie 2658/87 -N1 : bod 11
 • Nariadenie 1225/2009 : body 2, 136
 • Nariadenie 1225/2009 -A01P2 : bod 3
 • Nariadenie 1225/2009 -A01P3 : body 3, 105, 107
 • Nariadenie 1225/2009 -A01P4 : bod 32
 • Nariadenie 1225/2009 -A02 : bod 32
 • Nariadenie 1225/2009 -A02P7 : body 113, 114
 • Nariadenie 1225/2009 -A02P7LA : body 4, 105, 107
 • Nariadenie 1225/2009 -A02P7LB : bod 19
 • Nariadenie 1225/2009 -A02P7LC : body 5, 32, 132 - 134, 138
 • Nariadenie 1225/2009 -A03 : body 32, 38, 41, 73, 75, 153, 164
 • Nariadenie 1225/2009 -A03P2 : bod 6
 • Nariadenie 1225/2009 -A03P6 : body 6, 161, 164, 167, 169
 • Nariadenie 1225/2009 -A03P7 : body 6, 142, 144, 154, 157, 161, 164, 166, 167, 169
 • Nariadenie 1225/2009 -A05P10 : bod 32
 • Nariadenie 1225/2009 -A05P11 : bod 32
 • Nariadenie 1225/2009 -A08 : body 43, 45, 49
 • Nariadenie 1225/2009 -A09 : body 43, 45
 • Nariadenie 1225/2009 -A09P2 : bod 130
 • Nariadenie 1225/2009 -A09P4 : body 7, 32, 41, 59, 73, 75, 130, 142, 143, 145, 153 - 155, 157, 158, 161, 168 - 170, 173
 • Nariadenie 1225/2009 -A09P5 : bod 171
 • Nariadenie 1225/2009 -A17 : body 8, 17, 27
 • Nariadenie 1225/2009 -A21 : bod 7
 • Súdny dvor – Rokovací poriadok (2012) -A178P1 : bod 74
 • Nariadenie 1168/2012 : body 109 - 111, 113 - 115, 117 - 119, 121, 126, 128, 129, 132, 133, 137, 138
 • Nariadenie 1168/2012 -A01 : bod 9
 • Nariadenie 1168/2012 -A02 : body 10, 123, 130, 131
 • Nariadenie 1168/2012 -A02P7 : bod 9
 • Nariadenie 1168/2012 -A03 : bod 10
 • Nariadenie 1168/2012 -A09P6 : bod 9
 • Nariadenie 1168/2012 -A17P3 : bod 9
 • Rozhodnutie 2013/423 : body 23, 24
 • Rozhodnutie 2013/707 : body 12, 29, 43 - 45, 47, 54, 55, 59, 62, 70, 71
 • Rozhodnutie 2013/707 -N : bod 27
 • Nariadenie 182/2013 : bod 21
 • Nariadenie 513/2013 : bod 22
 • Nariadenie 513/2013 -A01 : bod 24
 • Nariadenie 513/2013 -A06 : bod 24
 • Nariadenie 748/2013 : bod 24
 • Nariadenie 1238/2013 : body 1, 45, 51, 63, 89, 109, 135
 • Nariadenie 1238/2013 -A01 : body 27, 58
 • Nariadenie 1238/2013 -A01P1 : bod 11
 • Nariadenie 1238/2013 -A01P2 : bod 11
 • Nariadenie 1238/2013 -A03 : body 27, 58, 64
 • Nariadenie 1238/2013 -A03P1 : bod 12
 • Nariadenie 1238/2013 -A03P2 : bod 13
 • Nariadenie 1238/2013 -N1 : bod 27
 • Nariadenie 1239/2013 : bod 28
 • Nariadenie 866/2015 : body 30, 66, 71
 • Nariadenie 866/2015 -A01 : bod 30
 • Nariadenie 1036/2016 -A11P2 : bod 31
 • Nariadenie 1036/2016 -A11P3 : bod 31
 • Nariadenie 367/2017 : body 31, 88
 • Komisia - Iné akty - 52012XC0906(02) : body 15, 18
 • Súdny dvor - Rozsudok C-113/77 : bod 46
 • Súdny dvor - Rozsudok C-133/87 : bod 60
 • Súdny dvor - Rozsudok C-188/92 : body 84, 103
 • Súdny dvor - Rozsudok C-535/06 : body 167, 175
 • Súdny dvor - Rozsudok C-141/08 : bod 134
 • Súdny dvor - Rozsudok C-401/09 : bod 93
 • Súdny dvor - Rozsudok C-249/10 : bod 110
 • Súdny dvor - Rozsudok C-439/11 : bod 159
 • Súdny dvor - Rozsudok C-583/11 : body 99, 100
 • Súdny dvor - Rozsudok C-10/12 : bod 167
 • Súdny dvor - Rozsudok C-401/12 : bod 75
 • Súdny dvor - Rozsudok C-33/14 : bod 92
 • Súdny dvor - Rozsudok C-143/14 : body 165, 166, 178
 • Všeobecný súd - Rozsudok T-162/14 : body 1 - 183
 • Súdny dvor - Rozsudok C-204/16 : body 64, 124
 • Súdny dvor - Rozsudok C-430/16 : bod 94
 • Súdny dvor - Rozsudok C-100/17 : body 91, 92
 • Súdny dvor - Uznesenie C-696/17 : bod 127

Výrok

Návrhy

 • ZFEÚ, článok 277 : body 35, 37, 48
 • Dohoda s tretími krajinami alebo medzinárodnými organizáciami - 21994A1223(09) -A03P5 : bod 130
 • Dohoda s tretími krajinami alebo medzinárodnými organizáciami - 21994A1223(09) -A06 : bod 127
 • Dohoda s tretími krajinami alebo medzinárodnými organizáciami - 21994A1223(09) -A09 : bod 130
 • Rozhodnutie 91/392 : bod 140
 • Rozhodnutie 91/392 -C28 : bod 140
 • Rozhodnutie 91/392 -C29 : bod 140
 • Nariadenie 2376/94 : bod 140
 • Nariadenie 2376/94 -C141 : bod 140
 • Nariadenie 710/95 : bod 140
 • Nariadenie 710/95 -C49 : bod 140
 • Nariadenie 2026/97 -A08P7 : bod 116
 • Nariadenie 2026/97 -A15P1 : body 116, 117
 • Smernica 98/30 : bod 71
 • Smernica 2003/55 : bod 71
 • Smernica 2004/18 : bod 69
 • Nariadenie 1331/2007 : bod 140
 • Nariadenie 1331/2007 -C128 : bod 140
 • Nariadenie 1331/2007 -C128LI : bod 140
 • Nariadenie 1331/2007 -C129 : bod 140
 • Nariadenie 1331/2007 -C130 : bod 140
 • Nariadenie 1331/2007 -C131 : bod 140
 • Nariadenie 1331/2007 -C132 : bod 140
 • Smernica 2009/73 : bod 71
 • Nariadenie 1225/2009 : body 2, 6
 • Nariadenie 1225/2009 -A01P1 : bod 110
 • Nariadenie 1225/2009 -A02P7 : body 3, 54, 87
 • Nariadenie 1225/2009 -A02P7LA : bod 52
 • Nariadenie 1225/2009 -A02P7LB : body 11, 52
 • Nariadenie 1225/2009 -A02P7LC : body 2, 6, 20, 33, 35, 37, 42, 43, 50, 53, 55, 73, 74, 78, 86
 • Nariadenie 1225/2009 -A02P7LD : bod 78
 • Nariadenie 1225/2009 -A03 : body 4, 94, 97
 • Nariadenie 1225/2009 -A03P1 : body 103, 106
 • Nariadenie 1225/2009 -A03P2 : body 4, 103
 • Nariadenie 1225/2009 -A03P3 : bod 4
 • Nariadenie 1225/2009 -A03P5 : bod 4
 • Nariadenie 1225/2009 -A03P6 : body 4, 21, 104, 105, 109 - 112, 144
 • Nariadenie 1225/2009 -A03P7 : body 21, 105, 106, 108 - 110, 112 - 115, 122, 130, 131, 137, 144
 • Nariadenie 1225/2009 -A05P10 : bod 60
 • Nariadenie 1225/2009 -A08P5 : bod 60
 • Nariadenie 1225/2009 -A09P2 : bod 60
 • Nariadenie 1225/2009 -A09P4 : body 5, 21, 60, 94, 112, 113, 117, 121, 122, 130, 138, 142
 • Nariadenie 1225/2009 -A09P5L2 : bod 52
 • Nariadenie 1225/2009 -A09P6 : bod 54
 • Nariadenie 1225/2009 -A17 : body 10, 54
 • Nariadenie 1225/2009 -A17LB : bod 6
 • Nariadenie 1225/2009 -A17LC : bod 6
 • Nariadenie 1225/2009 -A17P3 : body 54, 56, 78, 79
 • Nariadenie 1225/2009 -A21 : body 5, 110
 • Nariadenie 1225/2009 -C18 : bod 60
 • Súdny dvor – Rokovací poriadok (2012) -A184P2 : bod 150
 • Nariadenie 1168/2012 : body 2, 12, 20, 30, 33 - 35, 37, 38, 40, 42, 50, 53, 54, 56 - 58, 61, 62, 64, 67, 68, 72, 76, 81, 86
 • Nariadenie 1168/2012 -A01 : bod 6
 • Nariadenie 1168/2012 -A01P1LA : body 67, 77, 78
 • Nariadenie 1168/2012 -A01P1LB : body 78 - 80, 87
 • Nariadenie 1168/2012 -A02 : body 7, 33, 35, 37, 39, 43, 46, 59, 60, 63, 79, 82
 • Nariadenie 1168/2012 -A02P7LC : bod 62
 • Nariadenie 1168/2012 -C2 : bod 55
 • Nariadenie 1168/2012 -C6 : bod 55
 • Rozhodnutie 2013/707 : body 16, 17
 • Rozhodnutie 2013/707 -N : bod 15
 • Nariadenie 182/2013 : bod 10
 • Nariadenie 513/2013 : bod 14
 • Nariadenie 513/2013 -C14 : bod 10
 • Nariadenie 513/2013 -C211 : bod 105
 • Nariadenie 513/2013 -C212 : bod 105
 • Nariadenie 1238/2013 : body 1, 18, 77, 87
 • Nariadenie 1238/2013 -A01 : bod 15
 • Nariadenie 1238/2013 -A03 : bod 15
 • Nariadenie 1238/2013 -C301 : bod 105
 • Nariadenie 1238/2013 -C302 : bod 105
 • Nariadenie 1238/2013 -C303 : bod 105
 • Nariadenie 1238/2013 -C304 : bod 105
 • Nariadenie 1238/2013 -C305 : bod 105
 • Nariadenie 1238/2013 -C306 : bod 105
 • Nariadenie 1238/2013 -N1 : bod 15
 • Nariadenie 866/2015 : bod 17
 • Komisia - Iné akty - 52012XC0906(02) : bod 9
 • Súdny dvor - Rozsudok C-53/83 : bod 123
 • Súdny dvor - Rozsudok C-53/83 -N19 : bod 124
 • Súdny dvor - Rozsudok C-270/84 -N31 : bod 65
 • Súdny dvor - Rozsudok C-162/00 : bod 70
 • Súdny dvor - Rozsudok C-162/00 -N49 : body 65, 66
 • Súdny dvor - Rozsudok C-162/00 -N50 : bod 65
 • Súdny dvor - Rozsudok C-162/00 -N52 : bod 70
 • Súdny dvor - Rozsudok C-162/00 -N55 : bod 82
 • Súdny dvor - Rozsudok C-351/04 -N35 : bod 129
 • Súdny dvor - Návrhy C-450/06 -N31 : bod 69
 • Súdny dvor - Návrhy C-535/06 : bod 116
 • Súdny dvor - Návrhy C-535/06 -N171 : body 116, 117
 • Súdny dvor - Návrhy C-535/06 -N176 : bod 118
 • Súdny dvor - Rozsudok C-176/06 -N17 : bod 50
 • Súdny dvor - Rozsudok C-450/06 : bod 69
 • Súdny dvor - Rozsudok C-450/06 -N27 : bod 66
 • Súdny dvor - Rozsudok C-450/06 -N29 : bod 69
 • Súdny dvor - Rozsudok C-535/06 -N88 : body 106, 114
 • Súdny dvor - Rozsudok C-535/06 -N92 : bod 119
 • Súdny dvor - Rozsudok C-535/06 -N93 : bod 119
 • Súdny dvor - Rozsudok C-334/07 -N44 : bod 66
 • Všeobecný súd - Rozsudok T-274/07 -N39 : bod 75
 • Súdny dvor - Rozsudok C-120/08 -N40 : body 65, 82
 • Súdny dvor - Rozsudok C-141/08 -N110 : bod 75
 • Súdny dvor - Rozsudok C-141/08 -N111 : bod 75
 • Súdny dvor - Rozsudok C-141/08 -N112 : bod 75
 • Súdny dvor - Rozsudok C-334/08 -N60 : bod 66
 • Súdny dvor - Rozsudok C-428/08 -N66 : bod 65
 • Všeobecný súd - Rozsudok T-190/08 -N172 : bod 105
 • Súdny dvor - Rozsudok C-266/09 -N32 : bod 66
 • Súdny dvor - Rozsudok C-266/09 -N34 : bod 73
 • Súdny dvor - Rozsudok C-352/09 -N136 : bod 141
 • Súdny dvor - Rozsudok C-352/09 -N88 : bod 66
 • Súdny dvor - Rozsudok C-17/10 -N51 : bod 66
 • Súdny dvor - Rozsudok C-249/10 : bod 55
 • Súdny dvor - Rozsudok C-249/10 -N36 : bod 55
 • Súdny dvor - Rozsudok C-249/10 -N39 : bod 55
 • Súdny dvor - Rozsudok C-610/10 -N45 : bod 66
 • Všeobecný súd - Rozsudok T-443/11 -N311 : bod 105
 • Všeobecný súd - Rozsudok T-443/11 -N313 : bod 126
 • Všeobecný súd - Rozsudok T-443/11 -N318 : bod 126
 • Všeobecný súd - Rozsudok T-443/11 -N74 : bod 75
 • Všeobecný súd - Rozsudok T-643/11 -N107 : bod 106
 • Súdny dvor - Rozsudok C-10/12 -N22 : bod 145
 • Súdny dvor - Rozsudok C-10/12 -N24 : body 106, 114
 • Súdny dvor - Rozsudok C-10/12 -N25 : body 106, 114
 • Súdny dvor - Rozsudok C-10/12 -N39 : bod 115
 • Súdny dvor - Rozsudok C-10/12 -N54 : body 129, 130
 • Súdny dvor - Rozsudok C-72/12 -N22 : bod 65
 • Všeobecný súd - Rozsudok T-6/12 -N62 : bod 104
 • Súdny dvor - Návrhy C-596/13 -N36 : bod 82
 • Súdny dvor - Návrhy C-596/13 -N43 : bod 82
 • Súdny dvor - Návrhy C-596/13 -N70 : bod 71
 • Súdny dvor - Rozsudok C-303/13 -N50 : bod 66
 • Súdny dvor - Rozsudok C-393/13 -N15 : bod 102
 • Súdny dvor - Rozsudok C-393/13 -N16 : bod 102
 • Súdny dvor - Rozsudok C-393/13 -N17 : bod 102
 • Súdny dvor - Rozsudok C-393/13 -N18 : bod 102
 • Súdny dvor - Rozsudok C-393/13 -N19 : bod 102
 • Súdny dvor - Rozsudok C-569/13 -N46 : bod 145
 • Súdny dvor - Rozsudok C-596/13 : bod 71
 • Súdny dvor - Rozsudok C-596/13 -N32 : bod 65
 • Súdny dvor - Rozsudok C-596/13 -N33 : bod 66
 • Súdny dvor - Rozsudok C-596/13 -N43 : bod 71
 • Súdny dvor - Rozsudok C-596/13 -N44 : bod 71
 • Súdny dvor - Rozsudok C-596/13 -N45 : bod 71
 • Súdny dvor - Rozsudok C-659/13 -N140 : bod 74
 • Súdny dvor - Rozsudok C-659/13 -N141 : bod 74
 • Súdny dvor - Rozsudok C-659/13 -N169 : bod 106
 • Súdny dvor - Rozsudok C-659/13 -N87 : bod 129
 • Všeobecný súd - Rozsudok T-394/13 -N65 : bod 104
 • Všeobecný súd - Rozsudok T-394/13 -N66 : bod 104
 • Súdny dvor - Rozsudok C-21/14 -N40 : bod 129
 • Súdny dvor - Rozsudok C-21/14 -N41 : bod 129
 • Súdny dvor - Rozsudok C-143/14 -N34 : bod 145
 • Súdny dvor - Rozsudok C-143/14 -N36 : body 106, 114
 • Súdny dvor - Rozsudok C-143/14 -N37 : body 106, 114
 • Súdny dvor - Rozsudok C-155/14 -N55 : bod 50
 • Všeobecný súd - Rozsudok T-67/14 -N40 : body 104, 106
 • Všeobecný súd - Rozsudok T-67/14 -N41 : bod 106
 • Všeobecný súd - Rozsudok T-67/14 -N62 : body 114, 115
 • Všeobecný súd - Rozsudok T-67/14 -N63 : bod 114
 • Všeobecný súd - Rozsudok T-162/14 : bod 1
 • Všeobecný súd - Rozsudok T-828/14 -N30 : bod 49
 • Súdny dvor - Rozsudok C-31/15 -N63 : bod 145
 • Súdny dvor - Rozsudok C-85/15 -N27 : bod 66
 • Súdny dvor - Rozsudok C-351/15 -N30 : bod 43
 • Súdny dvor - Rozsudok C-351/15 -N31 : bod 43
 • Súdny dvor - Rozsudok C-351/15 -N32 : bod 43
 • Súdny dvor - Rozsudok C-351/15 -N33 : bod 43
 • Súdny dvor - Rozsudok C-351/15 -N34 : bod 43
 • Súdny dvor - Rozsudok C-649/15 -N61 : bod 134
 • Všeobecný súd - Rozsudok T-175/15 -N126 : bod 49
 • Všeobecný súd - Rozsudok T-675/15 -N109 : bod 106
 • Súdny dvor - Rozsudok C-204/16 -N23 : bod 43
 • Súdny dvor - Rozsudok C-204/16 -N24 : bod 43
 • Súdny dvor - Rozsudok C-301/16 -N90 : bod 50
 • Všeobecný súd - Rozsudok T-577/16 -N26 : bod 49


Dátumy

Dátum podania návrhu na začatie konania

 • 08/05/2017

Dátum návrhov

 • 03/10/2018

Dátum pojednávania

Nedostupná informácia

Dátum vyhlásenia

27/03/2019


Odkazy

Uverejnenie v Úradnom vestníku

Rozsudok: Ú. v. C 187 z 03.06.2019 s.9

Návrh: Ú. v. C 239 z 24.07.2017 s.27

Mená účastníkov konania

Canadian Solar Emea a i./Rada

Poznámky právnej vedy

Nedostupná informáciaProcesné analytické údaje

Pôvod prejudiciálnej otázky

Nedostupná informácia

Oblasť

 • - Obchodná politika
 • - Dumping

Konanie a výsledok

 • Žaloba o neplatnosť
 • Odvolania : zamietnutie vo veci samej
 • Odvolania : zamietnutie pre neprípustnosť

Rozhodovacie zloženie

quatrième chambre (Cour)

Sudca spravodajca

Lycourgos

Generálny advokát

Tančev

Jazyk(y) konania

 • angličtina

Jazyk(y) návrhov

 • angličtina