Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 27. března 2019

Canadian Solar Emea GmbH a další v. Rada Evropské unie

Kasační opravný prostředek – Subvence – Dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Číny – Konečné vyrovnávací clo – Nařízení (ES) č. 597/2009

Věc C-237/17 P


Na začátek stránky Dokumenty k věci
Dokument Datum Jména účastníků řízení Oblast Curia EUR-Lex
Rozsudek (Úř. věst.)
17/05/2019 Canadian Solar Emea a další v. Rada
Rozsudek
ECLI:EU:C:2019:259
27/03/2019 Canadian Solar Emea a další v. Rada
Text v databázi EUR-Lex Dvojjazyčné zobrazení textu v databázi EUR-Lex
Žaloba (Úř. věst.)
07/07/2017 Canadian Solar Emea a další v. Rada
Viz dokumenty ve formátu pdf
Na začátek stránky Právní analýza rozhodnutí nebo věci

Sbírka soudních rozhodnutí

zveřejněný(á)(é) v elektronické Sbírce rozhodnutí (Sbírka rozhodnutí)

Předmět

Nedostupná informace

Přehled systematického třídění

Nedostupná informace


Citace judikatury nebo právních předpisů

Odůvodnění citující

 • Listina základních práv EU (2007), článek 47 : body 67, 68, 83 - 85
 • Listina základních práv EU (2007), článek 52 -P7 : bod 83
 • SFEU, článek 101 -P1 : bod 36
 • SFEU, článek 263 -L6 : body 68, 69, 87
 • SEU, článek 6 -P1L3 : bod 83
 • Nařízení 597/2009 -A01 : bod 20
 • Nařízení 597/2009 -A02LC : bod 20
 • Nařízení 597/2009 -A10P12 : bod 20
 • Nařízení 597/2009 -A10P13 : bod 20
 • Nařízení 597/2009 -A13 : body 31, 37
 • Nařízení 597/2009 -A14 : bod 31
 • Nařízení 597/2009 -A15P1 : body 3, 47
 • Nařízení 597/2009 -A27 : body 10, 20
 • Soudní dvůr - Jednací řád (2012) -A138P1 : bod 90
 • Soudní dvůr - Jednací řád (2012) -A140P1 : body 92, 94
 • Soudní dvůr - Jednací řád (2012) -A184P1 : body 90, 92, 94
 • Soudní dvůr - Jednací řád (2012) -A184P2 : bod 89
 • Rozhodnutí 2013/423 : body 13, 14
 • Rozhodnutí 2013/707 : body 5, 18, 31 - 33, 35, 42, 43, 47, 58, 59
 • Nařízení 182/2013 : bod 11
 • Nařízení 513/2013 : bod 12
 • Nařízení 513/2013 -A01 : bod 14
 • Nařízení 513/2013 -A06 : bod 14
 • Nařízení 748/2013 : bod 14
 • Nařízení 1238/2013 : bod 17
 • Nařízení 1239/2013 : body 1, 17, 39
 • Nařízení 1239/2013 -A01 : body 4, 5, 46
 • Nařízení 1239/2013 -A02 : body 5, 46
 • Nařízení 866/2015 : body 54, 59
 • Nařízení 866/2015 -A01 : bod 19
 • Nařízení 1037/2016 -A18P2 : bod 72
 • Nařízení 1037/2016 -A19P3 : bod 72
 • Nařízení 366/2017 : bod 72
 • Komise - Jiné akty - 52012XC0906(02) : bod 7
 • Komise - Jiné akty - 52012XC1108(01) : bod 8
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-113/77 : bod 34
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-133/87 -N8 : bod 48
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-188/92 : body 68, 87
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-401/09 -N49 : bod 77
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-583/11 -N105 : bod 84
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-583/11 -N97 : bod 83
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-33/14 -N56 : bod 76
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-33/14 -N57 : bod 76
 • Tribunál - Rozsudek T-158/14 : body 1 - 88
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-205/16 -N46 : bod 52
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-205/16 -N57 : bod 52
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-430/16 -N64 : bod 78
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-100/17 -N37 : bod 75
 • Soudní dvůr - Rozsudek C-100/17 -N38 : bod 76

Výrok

 • Potvrzuje : Tribunál - Rozsudek T-158/14

Stanovisko

Nedostupná informace


Data

Datum podání návrhu na zahájení řízení

 • 08/05/2017

Datum stanoviska

Nedostupná informace

Datum jednání

Nedostupná informace

Datum vyhlášení

27/03/2019


Odkazy

Vyhlášení v Úředním věstníku

Žádost: Úř. věst. C 239, 24.07.2017, s.28

Jména účastníků řízení

Canadian Solar Emea a další v. Rada

Komentáře právní nauky

Nedostupná informaceProcesní analytické údaje

Původ předběžné otázky

Nedostupná informace

Oblast

 • Vnější vztahy
 • - Obchodní politika
 • - Dumping

Řízení a výsledek

 • Žaloby na neplatnost
 • Opravný prostředek : zamítnutí ve věci samé

Soudní kolegium

quatrième chambre (Cour)

Soudce zpravodaj

Lycourgos

Generální advokát

Tančev

Jednací jazyk(y)

 • angličtina

Jazyk(y) stanoviska

  Nedostupná informace