CEVA Freight Holland
Sprawa C-249/18
Góra strony Dokumenty dotyczące sprawy
Dokument Data Oznaczenia stron Dziedzina Curia EUR-Lex
Opinia
ECLI:EU:C:2019:253
26/03/2019 CEVA Freight Holland
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex dwujęzyczny
Skarga (Dz.U.)
20/07/2018 CEVA Freight Holland
Góra strony Analiza prawna orzeczenia lub sprawy

Zbiór Orzeczeń

Informacja niedostępna

Przedmiot

Informacja niedostępna

Plan klasyfikacji systematycznej

Informacja niedostępna


Cytaty z orzecznictwa lub prawodawstwa

Uzasadnienie

Informacja niedostępna

Sentencja

Informacja niedostępna

Opinia

Informacja niedostępna


Daty

Data złożenia dokumentu wszczynającego postępowanie

  • 11/04/2018

Data opinii

  • 26/03/2019

Data rozprawy

14/02/2019

Data ogłoszenia

10/07/2019


Odesłania

Publikacja w Dzienniku Urzędowym

Wniosek: Dz.U. C 276 od 06.08.2018, str.12

Oznaczenia stron

CEVA Freight Holland

Komentarze doktryny

Informacja niedostępnaAnalityczne dane proceduralne

Pochodzenie pytania prejudycjalnego

Hoge Raad der Nederlanden - Niderlandy

Dziedzina

  • Swobodny przepływ towarów
  • - Unia celna

Procedura i wynik

  • Odesłanie prejudycjalne

Skład orzekający

Informacja niedostępna

Sędzia sprawozdawca

Informacja niedostępna

Rzecznik generalny

Sharpston

Język(i) postępowania

  • niderlandzki

Język(i) opinii

    Informacja niedostępna