Euroopa Kohtu otsus (kolmas koda), 5. mai 2011.

Novo Nordisk AS versus Ravimiamet.

Eelotsusetaotlus: Tartu Ringkonnakohus - Eesti.

Inimtervishoius kasutatavad ravimid - Direktiiv 2001/83/EÜ - Reklaam - Meditsiiniajakiri - Teave, mida ei ole ravimi omaduste kokkuvõttes.

Kohtuasi C-249/09.


Lehekülje algusse Kohtuasja dokumendid
Dokument Kuupäev Poolte nimed Valdkond Curia EUR-Lex
Kohtuotsus (ELT)
10/06/2011 Novo Nordisk
Vt pdf-dokumente
Kohtuotsus
ECLI:EU:C:2011:272
05/05/2011 Novo Nordisk
EUR-Lexi tekst Kakskeelne EUR-Lexi tekst
Kohtuotsus (kokkuvõte)
ECLI:EU:C:2011:272
05/05/2011 Novo Nordisk
Kohtujuristi ettepanek
ECLI:EU:C:2010:616
19/10/2010 Novo Nordisk
EUR-Lexi tekst Kakskeelne EUR-Lexi tekst
Taotlus (ELT)
12/09/2009 Novo Nordisk
Vt pdf-dokumente
Lehekülje algusse Kohtulahendi või kohtuasja juriidiline analüüs

Kohtulahendite kogumik

2011 I-03155

Ese

Eelotsusetaotlus - Tartu Ringkonnakohus - Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiivi 2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta (EÜT L 311, lk 67; ELT eriväljaanne 13/27, lk 69) artikli 87 lõike 2 tõlgendamine – Meditsiiniajakirjas avaldatud ravimireklaam, mis on suunatud ravimi väljakirjutamise õigust omavatele isikutele – Küsimus selle kohta, kas niisuguses reklaamis võib avaldada teavet, mis ei piirdu üksnes ravimi omaduste kokkuvõttes sisalduvate andmetega

Süstemaatiline liigitamine

Teave puudub


Viited kohtupraktikale või õigusaktidele

Põhjenduses

 • Direktiiv 2001/83 : punktid 22, 32, 34
 • Direktiiv 2001/83 -A11 : punktid 4, 51, 52
 • Direktiiv 2001/83 -A86 : punktid 6, 22 - 24
 • Direktiiv 2001/83 -A87 : punktid 7, 22, 23, 25, 30, 33
 • Direktiiv 2001/83 -A87P1 : punkt 26
 • Direktiiv 2001/83 -A87P2 : punktid 1, 20, 21, 28 - 30, 35, 36, 41, 43, 44, 48, 51, 52
 • Direktiiv 2001/83 -A87P3 : punktid 27, 49, 51, 52
 • Direktiiv 2001/83 -A88 : punkt 23
 • Direktiiv 2001/83 -A88B : punktid 22, 28
 • Direktiiv 2001/83 -A89 : punktid 22, 28
 • Direktiiv 2001/83 -A90 : punktid 22, 28
 • Direktiiv 2001/83 -A91 : punktid 8, 22, 28, 44
 • Direktiiv 2001/83 -A91P1 : punkt 48
 • Direktiiv 2001/83 -A92 : punktid 9, 22, 44, 48
 • Direktiiv 2001/83 -A92P1 : punkt 46
 • Direktiiv 2001/83 -A92P2 : punktid 49, 51, 52
 • Direktiiv 2001/83 -A92P3 : punktid 47, 49, 51, 52
 • Direktiiv 2001/83 -A95 : punktid 22, 28
 • Direktiiv 2001/83 -A96 : punktid 22, 28
 • Direktiiv 2001/83 -A98 : punktid 22, 28
 • Direktiiv 2001/83 -A99 : punktid 22, 28
 • Direktiiv 2001/83 -A100 : punktid 22, 28
 • Direktiiv 2001/83 -C2 : punkt 37
 • Direktiiv 2001/83 -C47 : punktid 3, 38, 49
 • Direktiiv 2001/83 -C48 : punktid 3, 39
 • Direktiiv 2001/83 -C52 : punkt 3
 • Euroopa Kohus. Kohtuotsus C-421/07 : punktid 32, 37
 • Euroopa Kohus. Kohtuotsus C-62/09 : punkt 32

Resolutsioonis

 • Tõlgendab : Direktiiv 2001/83 -A11
 • Tõlgendab : Direktiiv 2001/83 -A87P2
 • Tõlgendab : Direktiiv 2001/83 -A87P3
 • Tõlgendab : Direktiiv 2001/83 -A92P2
 • Tõlgendab : Direktiiv 2001/83 -A92P3

Kohtujuristi ettepanek

 • EL leping (Amsterdam), artikkel 5 -P4 : punkt 48
 • Direktiiv 92/28 -A01 : punkt 31
 • Direktiiv 92/28 -A02P2 : punkt 32
 • Euroopa Liidu põhiõiguste harta (2000) -A01 : punkt 49
 • Euroopa Liidu põhiõiguste harta (2000) -A02 : punkt 49
 • Euroopa Liidu põhiõiguste harta (2000) -A03 : punkt 49
 • Euroopa Liidu põhiõiguste harta (2000) -A11 : punktid 44, 49
 • Euroopa Liidu põhiõiguste harta (2000) -A35 : punkt 49
 • Direktiiv 2001/83 : punktid 27, 28, 37, 47, 55, 65, 66
 • Direktiiv 2001/83 -A100 : punktid 6, 30
 • Direktiiv 2001/83 -A11 : punktid 4, 59, 61 - 63, 67
 • Direktiiv 2001/83 -A21 : punkt 59
 • Direktiiv 2001/83 -A23 : punktid 59, 60
 • Direktiiv 2001/83 -A23P3 : punkt 5
 • Direktiiv 2001/83 -A86 : punktid 6, 30, 31, 38
 • Direktiiv 2001/83 -A86P1 : punkt 7
 • Direktiiv 2001/83 -A87 : punktid 6, 8, 30, 31
 • Direktiiv 2001/83 -A87P2 : punktid 1, 2, 23 - 25, 32 - 36, 38, 39, 51, 53, 57 - 59, 67
 • Direktiiv 2001/83 -A88 : punktid 6, 9
 • Direktiiv 2001/83 -A88BIS : punktid 6, 31
 • Direktiiv 2001/83 -A89 : punktid 6, 9
 • Direktiiv 2001/83 -A90 : punktid 6, 9
 • Direktiiv 2001/83 -A91 : punktid 6, 10, 11, 30, 38
 • Direktiiv 2001/83 -A91P1 : punktid 51, 52
 • Direktiiv 2001/83 -A92 : punktid 6, 10, 12, 30, 38, 52
 • Direktiiv 2001/83 -A92P1 : punkt 38
 • Direktiiv 2001/83 -A92P3 : punkt 29
 • Direktiiv 2001/83 -A93 : punktid 6, 10, 30
 • Direktiiv 2001/83 -A94 : punktid 6, 10, 30
 • Direktiiv 2001/83 -A95 : punktid 6, 10, 30
 • Direktiiv 2001/83 -A96 : punktid 6, 10, 30
 • Direktiiv 2001/83 -A97 : punktid 6, 30
 • Direktiiv 2001/83 -A98 : punktid 6, 30
 • Direktiiv 2001/83 -A99 : punktid 6, 30
 • Direktiiv 2001/83 -C2 : punktid 33, 57
 • Direktiiv 2001/83 -C47 : punktid 3, 33, 51, 55, 57
 • Direktiiv 2001/83 -C48 : punktid 3, 33, 57
 • Direktiiv 2001/83 -C52 : punktid 3, 33, 55, 57
 • Direktiiv 2004/27 : punktid 1, 67
 • Euroopa Kohus. Ettepanek C-71/02 : punkt 44
 • Euroopa Kohus. Ettepanek C-301/04 : punktid 44, 45
 • Euroopa Kohus. Kohtuotsus C-374/05 : punkt 28
 • Euroopa Kohus. Kohtuotsus C-421/07 : punkt 33
 • Euroopa Kohus. Kohtuotsus C-62/09 : punkt 33


Kuupäevad

Hagi/kaebuse esitamise kuupäev

 • 07/07/2009

Ettepaneku kuupäev

 • 19/10/2010

Kohtuistungi kuupäev

Teave puudub

Kuulutamise kuupäev

05/05/2011


Viited muudes allikates

Avaldamine Euroopa Liidu Teatajas

Hagi/taotlus: -ELT C 220, 12.09.2009, lk22

kohtuotsus: -ELT C 186, 25.06.2011, lk2

Poolte nimed

Novo Nordisk

Kohtulahendite kommentaarid

 1. Merx, Morten: EuGH: Arzneimittelwerbung darf Fachinformation ergänzen, aber nicht verfälschen, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2011 p.245
 2. Hérail, Élisabeth: Publicité et médicament : l'apport significatif du juge communautaire, Gazette du Palais 2011 nº 308-309 Jur. p.40-42
 3. Forni, Federico: Due recenti sentenze chiariscono il ruolo del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglietto illustrativo nell'informazione e nella pubblicità sui medicinali, Diritto comunitario e degli scambi internazionali 2012 p.37-71Menetluse andmed

Eelotsuse küsimuse esitanud kohus

Tartu Ringkonnakohus - Eesti

Valdkond

 • Õigusaktide ühtlustamine

Viidatud riigisisese õiguse sätted

Ravimiseadus (Loi sur les médicaments), 2, 4) dans la version du 01/03/2005

Viidatud rahvusvahelise õiguse sätted

Teave puudub

Menetlus ja tulemus

 • Eelotsusetaotlus

Kohtukoosseis

troisième chambre (Cour)

Ettekandja-kohtunik

Šváby

Kohtujurist

Jääskinen

Kohtumenetluse keel(ed)

 • eesti

Ettepaneku keel(ed)

 • prantsuse