Presuda Suda (prvo vijeće) od 8. svibnja 2019.

Brian Andrew Kerr protiv Pavlo Postnov i Natalia Postnova

Zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Okrazhen sad - Blagoevgrad

Zahtjev za prethodnu odluku – Pravosudna suradnja u građanskim stvarima – Sudska nadležnost, priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – Uredba (EU) br. 1215/2012 – Članak 7. stavak 1. točka (a) – Posebna nadležnost u stvarima povezanima s ugovorom – Pojam ‚stvari povezane s ugovorom’ – Odluka glavne skupštine suvlasnika nekretnine – Obveza suvlasnikâ plaćanja godišnjih doprinosa u zajedničku pričuvu suvlasničke zajednice utvrđenih tom odlukom – Sudski postupak radi ispunjenja te obveze – Pravo koje se primjenjuje na ugovorne obveze – Uredba (EZ) br. 593/2008 – Članak 4. stavak 1. točke (b) i (c) – Pojmovi ‚ugovor o pružanju usluga’ i ‚ugovor koji se odnosi na stvarno pravo na nekretninama’ – Odluka glavne skupštine suvlasnika nekretnine o izdacima za održavanje zajedničkih dijelova te nekretnine

Predmet C-25/18


Vrh stranice Dokumenti u predmetu
Dokument Datum Imena stranaka Sadržaj Curia EUR-Lex
Presuda
ECLI:EU:C:2019:376
08/05/2019 Ker
EUR-Lex tekst Dvojezični EUR-Lex tekst
Mišljenje
ECLI:EU:C:2019:86
31/01/2019 Ker
EUR-Lex tekst Dvojezični EUR-Lex tekst
Zahtjev (SL)
09/03/2018 Ker
Prikaži dokument u PDF obliku
Vrh stranice Pravna analiza odluke ili predmeta

Zbornik sudske prakse

objavljen(a) u digitalnom Zborniku (Opći zbornik)

Predmet

Informacija nije dostupna

Sustavni pregled

Informacija nije dostupna


Navođenje sudske prakse ili zakonodavstva

Navodi iz obrazloženja

 • Sekundarno pravo – Dokument objavljen u SL-u, serija C – 31980Y1031(01) : točka 34
 • Uredba 44/2001 : točke 7, 19, 36
 • Uredba 44/2001 -A05PT1 : točka 20
 • Uredba 864/2007 : točke 7, 16
 • Uredba 1393/2007 : točke 34, 35
 • Uredba 593/2008 : točka 16
 • Uredba 593/2008 -A01 : točka 8
 • Uredba 593/2008 -A01P2LF : točka 33
 • Uredba 593/2008 -A04P1 : točka 9
 • Uredba 593/2008 -A04P1LB : točke 1, 16, 32, 42
 • Uredba 593/2008 -A04P1LC : točke 1, 16, 32, 38, 41
 • Uredba 593/2008 -C7 : točke 7, 36
 • Uredba 593/2008 -C17 : točka 7
 • Uredba 1215/2012 : točke 19, 36
 • Uredba 1215/2012 -A04 : točka 21
 • Uredba 1215/2012 -A04P1 : točke 4, 13
 • Uredba 1215/2012 -A07 : točka 5
 • Uredba 1215/2012 -A07PT1 : točke 20, 26, 28, 30
 • Uredba 1215/2012 -A07PT1LA : točke 1, 16, 17, 23, 25
 • Uredba 1215/2012 -A07PT1LB : točka 41
 • Uredba 1215/2012 -A07PT1LBT2 : točka 39
 • Uredba 1215/2012 -A24 : točka 6
 • Uredba 1215/2012 -A24PT1 : točka 37
 • Uredba 1215/2012 -C4 : točka 3
 • Uredba 1215/2012 -C15 : točka 3
 • Uredba 1215/2012 -C16 : točka 3
 • Bruxelleska konvencija (1968) : točka 26
 • Rimska konvencija (1980) : točka 34
 • Sud – Presuda C-34/82 -N13 : točka 26
 • Sud – Presuda C-34/82 -N15 : točka 26
 • Sud – Presuda C-34/82 -N18 : točka 28
 • Sud – Presuda C-214/89 -N15 : točka 26
 • Sud – Presuda C-214/89 -N18 : točka 29
 • Sud – Presuda C-214/89 -N19 : točka 29
 • Sud – Presuda C-27/02 -N47 : točka 26
 • Sud – Presuda C-533/07 -N29 : točka 39
 • Sud – Presuda C-419/11 -N46 : točka 24
 • Sud – Presuda C-419/11 -N47 : točka 25
 • Sud – Presuda C-9/12 -N37 : točka 39
 • Sud – Presuda C-147/12 -N31 : točka 22
 • Sud – Presuda C-147/12 -N33 : točka 25
 • Sud – Presuda C-519/12 -N23 : točka 22
 • Sud – Presuda C-375/13 -N38 : točka 23
 • Sud – Presuda C-375/13 -N39 : točka 24
 • Sud – Presuda C-47/14 -N57 : točka 39
 • Sud – Presuda C-572/14 -N34 : točka 23
 • Sud – Presuda C-572/14 -N35 : točka 24
 • Sud – Presuda C-572/14 -N36 : točka 25
 • Sud – Presuda C-605/14 -N26 : točka 37
 • Sud – Presuda C-196/15 -N18 : točka 22
 • Sud – Presuda C-417/15 -N30 : točka 37
 • Sud – Presuda C-249/16 -N27 : točka 20
 • Sud – Presuda C-249/16 -N35 : točka 39
 • Sud – Presuda C-560/16 -N26 : točka 21
 • Sud – Presuda C-64/17 -N38 : točka 39
 • Sud – Presuda C-304/17 -N18 : točka 21
 • Sud – Presuda C-308/17 -N31 : točka 19

Izreka

 • Tumači : Uredba 593/2008 -A04P1LB
 • Tumači : Uredba 1215/2012 -A07PT1LA

Mišljenje

 • UFEU, članak 267 : točka 16
 • Uredba 44/2001 : točke 35, 48
 • Uredba 44/2001 -A05PT1 : točka 48
 • Uredba 44/2001 -A05PT1LA : točka 49
 • Uredba 44/2001 -A05PT1LB : točka 69
 • Uredba 261/2004 : točka 51
 • Uredba 864/2007 : točke 16, 27, 61
 • Uredba 1393/2007 : točke 19, 21
 • Uredba 593/2008 : točke 2, 16
 • Uredba 593/2008 -A01 : točka 60
 • Uredba 593/2008 -A01P2LF : točke 9, 60, 63
 • Uredba 593/2008 -A04P1LB : točke 16, 27, 62, 66
 • Uredba 593/2008 -A04P1LC : točke 16, 27
 • Uredba 593/2008 -C7 : točke 8, 35
 • Uredba 1215/2012 : točke 1, 28, 35
 • Uredba 1215/2012 -A04 : točka 51
 • Uredba 1215/2012 -A04P1 : točka 4
 • Uredba 1215/2012 -A07PT1 : točke 5, 27, 32, 46 - 48, 56, 60
 • Uredba 1215/2012 -A07PT1LA : točke 2, 16, 29, 30, 40, 58, 73, 75, 76, 78, 79
 • Uredba 1215/2012 -A07PT1LB : točka 69
 • Uredba 1215/2012 -A07PT1LBT2 : točke 66 - 68, 72, 76, 79
 • Uredba 1215/2012 -A07PT1LC : točka 73
 • Uredba 1215/2012 -A08PT4 : točke 40, 58, 78
 • Uredba 1215/2012 -A24 : točke 6, 30
 • Uredba 1215/2012 -A24PT1 : točke 31, 32, 36, 38, 39, 66
 • Uredba 1215/2012 -A24PT1L1 : točke 40, 46, 58, 78
 • Uredba 1215/2012 -A24PT2 : točke 31, 32, 42 - 45
 • Uredba 1215/2012 -A27 : točke 7, 30
 • Uredba 1215/2012 -A28P1 : točka 7
 • Uredba 1215/2012 -A28P3 : točka 21
 • Uredba 1215/2012 -A45P1LB : točka 21
 • Uredba 1215/2012 -C15 : točke 3, 55, 72
 • Uredba 1215/2012 -C16 : točke 3, 55, 56, 72
 • Bruxelleska konvencija (1968) : točka 49
 • Bruxelleska konvencija (1968) -A05P1 : točke 48, 52
 • Sud – Presuda C-12/76 : točka 74
 • Sud – Presuda C-14/76 : točka 75
 • Sud – Presuda C-34/82 -N13 : točke 51, 52
 • Sud – Presuda C-34/82 -N14 : točka 55
 • Sud – Presuda C-34/82 -N18 : točka 52
 • Sud – Presuda C-214/89 : točka 52
 • Sud – Presuda C-26/91 -N15 : točka 49
 • Sud – Presuda C-332/92 -N11 : točka 21
 • Sud – Presuda C-332/92 -N13 : točka 21
 • Sud – Presuda C-355/97 -N22 : točka 23
 • Sud – Presuda C-27/02 -N45 : točka 52
 • Sud – Presuda C-27/02 -N48 : točka 51
 • Sud – Presuda C-27/02 -N53 : točka 51
 • Sud – Presuda C-372/07 -N26 : točka 44
 • Sud – Presuda C-533/07 -N29 : točka 69
 • Sud – Presuda C-204/08 -N28 : točka 51
 • Sud – Presuda C-419/11 -N46 : točka 49
 • Sud – Presuda C-419/11 -N47 : točka 50
 • Sud – Presuda C-9/12 -N40 : točka 69
 • Sud – Presuda C-147/12 -N30 : točka 51
 • Sud – Presuda C-147/12 -N31 : točka 51
 • Sud – Mišljenje C – 112/13 -N53 : točka 21
 • Sud – Presuda C-112/13 -N51 : točka 21
 • Sud – Presuda C-375/13 -N38 : točka 49
 • Sud – Presuda C-375/13 -N39 : točke 49, 50
 • Sud – Presuda C-47/14 -N54 : točka 51
 • Sud – Presuda C-359/14 -N43 : točka 35
 • Sud – Presuda C-572/14 -N34 : točka 49
 • Sud – Presuda C-572/14 -N35 : točka 49
 • Sud – Presuda C-572/14 -N36 : točka 50
 • Sud – Presuda C-605/14 : točka 40
 • Sud – Presuda C-605/14 -N26 : točka 38
 • Sud – Presuda C-605/14 -N27 : točka 38
 • Sud – Mišljenje C – 417/15 -N35 : točka 38
 • Sud – Mišljenje C – 417/15 -N37 : točka 38
 • Sud – Presuda C-196/15 -N18 : točka 51
 • Sud – Presuda C-196/15 -N19 : točka 51
 • Sud – Presuda C-196/15 -N37 : točka 69
 • Sud – Presuda C-417/15 -N26 : točka 48
 • Sud – Presuda C-417/15 -N28 : točka 38
 • Sud – Presuda C-417/15 -N30 : točka 38
 • Sud – Presuda C-417/15 -N31 : točka 38
 • Sud – Presuda C-549/15 -N72 : točka 65
 • Sud – Presuda C-551/15 -N31 : točka 48
 • Sud – Presuda C-179/16 -N45 : točka 23
 • Sud – Presuda C-249/16 -N27 : točka 48
 • Sud – Presuda C-249/16 -N28 : točka 50
 • Sud – Presuda C-249/16 -N32 : točka 35
 • Sud – Presuda C-274/16 -N64 : točka 51
 • Sud – Presuda C-426/16 -N31 : točka 23
 • Sud – Presuda C-528/16 -N73 : točka 23
 • Sud – Presuda C-122/17 -N34 : točka 65
 • Sud – Presuda C-308/17 -N31 : točka 48


Datumi

Datum podnošenja akta kojim je pokrenut postupak

 • 16/01/2018

Datum mišljenja

 • 31/01/2019

Datum rasprave

Informacija nije dostupna

Datum objave

08/05/2019


Poveznice

Objava u Službenom listu

SL C 112, 26.03.2018., p.21.

Imena stranaka

Ker

Komentari pravne doktrine

Informacija nije dostupnaAnalitički podaci o postupku

Izvor prethodnog pitanja

Okrazhen sad Blagoevgrad - Bugarska

Sadržaj

 • područje slobode, sigurnosti i pravde
 • - Pravosudna suradnja u građanskim stvarima
 • Odredbe o institucijama

Postupak i ishod

 • Zahtjev za prethodnu odluku
 • Zahtjev za prethodnu odluku : obustava postupka

Sastav suda

première chambre (Cour)

Sudac izvjestitelj

Silva de Lapuerta

Nezavisni odvjetnik

Kokott

Jezik(-ci) postupka

 • bugarski

Jezik(-ci) mišljenja

 • njemački