Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-8 ta’ Mejju 2019

Brian Andrew Kerr vs Pavlo Postnov u Natalia Postnova

Talba għal deċiżjoni preliminari imressqa minn Okrazhen sad - Blagoevgrad

Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili – Ġurisdizzjoni tal-qrati, rikonoxximent u eżekuzzjoni tas-sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali – Regolament (UE) Nru 1215/2012 – Il-punt 1(a) tal-Artikolu 7 – Ġurisdizzjoni speċjali fil-qasam kuntrattwali – Kunċett ta’ ‘qasam kuntrattwali’ – Deċiżjoni tal-laqgħa ġenerali tal-komproprjetarji ta’ kondominju – Obbligu tal-komproprjetarji li jħallsu l-kontribuzzjonijiet finanzjarji annwali għall-baġit tal-komproprjetà stabbiliti minn din id-deċiżjoni – Azzjoni ġudizzjarja intiża għall-kisba tal-eżekuzzjoni ta’ dan l-obbligu – Liġi applikabbli għall-obbligi kuntrattwali – Regolament (KE) Nru 593/2008 – Artikolu 4(1)(b) u (ċ) – Kunċetti ta’ ‘kuntratt ta’ provvista ta’ servizzi’ u ta’ ‘kuntratt relatat ma’ dritt in rem’ – Deċiżjoni tal-laqgħa ġenerali tal-komproprjetarji ta’ kondominju relatata mal-ispejjeż ta’ manutenzjoni tal-partijiet komuni ta’ dan

Kawża C-25/18


Parti ta' fuq tal-paġna Dokumenti tal-kawża
Dokument Data Isem tal-partijiet Suġġett Curia EUR-Lex
Sentenza
ECLI:EU:C:2019:376
08/05/2019 Ker
Test EUR-Lex Test EUR-Lex bilingwi
Konklużjonijiet
ECLI:EU:C:2019:86
31/01/2019 Ker
Test EUR-Lex Test EUR-Lex bilingwi
Talba (ĠU)
09/03/2018 Ker
Ara d-dokumenti pdf
Parti ta' fuq tal-paġna Analiżi ġuridika tad-deċiżjoni jew tal-kawża

Ġabra tal-ġurispridenza

ippubblikat(a) fil-Ġabra diġitali (Ġabra Ġeneral)

Suġġett

Informazzjoni mhux disponibbli

Pjan ta' klassifikazzjoni sistematika

Informazzjoni mhux disponibbli


Ċitazzjonijiet minn ġurisprudenza jew minn leġiżlazzjoni

Motivi ċċitati

Dispożittiv

 • Jinterpreta : Regolament - 593/2008 -A04P1LB
 • Jinterpreta : Regolament - 1215/2012 -A07PT1LA

Konklużjonijiet


Dati

Data tal-preżentata tal-att promotur

 • 16/01/2018

Data tal-konklużjonijiet

 • 31/01/2019

Data tas-seduta

Informazzjoni mhux disponibbli

Data tas-sentenza

08/05/2019


Referenzi

Pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali

Talba: ĠU C 112 -26.03.2018 p.21

Isem tal-partijiet

Ker

Noti dwar il-kummentarji

Informazzjoni mhux disponibbliInformazzjoni analitika proċedurali

Oriġini tad-domanda preliminari

Okrazhen sad Blagoevgrad - Il-Bulgarija

Suġġett

 • Spazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja
 • - Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili
 • Dispożizzjonijiet istituzzjonali

Proċedura u riżultat

 • Rinviju għal deċiżjoni preliminari
 • Rinviju għal deċiżjoni preliminari : Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni

Kulleġġ ġudikanti

première chambre (Cour)

Imħallef Relatur

Silva de Lapuerta

Avukat Ġenerali

Kokott

Lingwa(Lingwi) tal-kawża

 • il-Bulgaru

Lingwa(Lingwi) tal-konklużjonijiet

 • il-Ġermaniż