Domstolens dom (Første Afdeling) af 23. december 2015

Air France-KLM og Hop!-Brit Air SAS mod Ministère des Finances et des Comptes publics

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d'État (Frankrig)

Merværdiafgift – afgiftspligtens indtræden og forfald – luftbefordring – billet, der er blevet købt, men som ikke er blevet brugt – levering af transportydelsen – udstedelse af billetten – tidspunkt for betaling af afgiften

Sag C-250/14


Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Dom (EUT/EFT)
05/02/2016 Air France - KLM
Vis dokumenter i pdf-format
Dom
ECLI:EU:C:2015:841
23/12/2015 Air France - KLM
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Dom (sammendrag)
ECLI:EU:C:2015:841
23/12/2015 Air France - KLM
Anmodning (EUT/EFT)
18/07/2014 Air France - KLM
Vis dokumenter i pdf-format
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

offentliggjort i Elektronisk Samling af Afgørelser (Samling af Afgørelser - almindelig del)

genstand

Oplysningen er ikke tilgængelig

Systematisk oversigt

Oplysningen er ikke tilgængelig


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

 • direktv 77/388 -A10P2L2 : præmis/punkt 43
 • direktv 77/388 -A02PT1 : præmis/punkt 1, 3, 13, 18, 20, 21, 24, 35, 36, 43, 44, 52
 • direktv 77/388 -A10 : præmis/punkt 4
 • direktv 77/388 -A10P2 : præmis/punkt 13, 18, 20, 24, 34, 36 - 38, 44, 52
 • direktv 77/388 -A10P2L1 : præmis/punkt 43
 • direktv 77/388 -A10P2L3T1 : præmis/punkt 5
 • direktv 77/388 -A10P2L3T3 : præmis/punkt 5
 • direktv 77/388 -A11 : præmis/punkt 6
 • direktv 77/388 -A21P1LA : præmis/punkt 45
 • direktv 1999/59 : præmis/punkt 1
 • direktv 2001/115 : præmis/punkt 1
 • Domstolen - dom, sag C-16/93 -N14 : præmis/punkt 22
 • Domstolen - dom, sag C-277/05 -N19 : præmis/punkt 23
 • Domstolen - dom, sag C-204/08 -N40 : præmis/punkt 26
 • Domstolen - dom, sag C-549/11 -N27 : præmis/punkt 38
 • Domstolen - dom, sag C-549/11 -N28 : præmis/punkt 39
 • Domstolen - dom, sag C-549/11 -N37 : præmis/punkt 41
 • Domstolen - dom, sag C-549/11 -N39 : præmis/punkt 39
 • Domstolen - dom, sag C-653/11 -N41 : præmis/punkt 31
 • Domstolen - dom, sag C-19/12 -N39 : præmis/punkt 41
 • Domstolen - kendelse, sag C-153/12 -N24 : præmis/punkt 38
 • Domstolen - kendelse, sag C-153/12 -N25 : præmis/punkt 39
 • Domstolen - kendelse, sag C-153/12 -N32 : præmis/punkt 41
 • Domstolen - kendelse, sag C-153/12 -N33 : præmis/punkt 39

Konklusion

 • fortolker : direktv 77/388 -A02P1
 • fortolker : direktv 77/388 -A02PT1
 • fortolker : direktv 77/388 -A10P2
 • fortolker : direktv 77/388 -A10P2L1
 • fortolker : direktv 77/388 -A10P2L2

Forslag til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

 • 26/05/2014

Datoen for forslaget til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

23/12/2015


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Dom: EUT C 68 fra 22.02.2016, s.7

Sagsanlæg: EUT C 253 fra 04.08.2014, s.18

Sagens parter

Air France - KLM

Retsvidenskabelige kommentarer

 1. Pilczer, Jean-Sébastien: Le traitement de la TVA sur l’achat de billets d’avion inutilisés: la destination est atteinte au terme d’un parcours sinueux, Revue des affaires européennes 2015 p.815-824 (FR)
 2. Dominik-Ogińska, Dagmara: Air France and Brit Air. VAT is chargeable on unused air tickets which aren not refundable, Highlights & Insights on European Taxation 2016 nº 3 p.155 (EN)
 3. Albu, Emanuel: Jurisprudență CJUE, Curierul Fiscal 2016 nº 1 p.43-47 (RO)
 4. Mosbrucker, Anne-Laure: Soumission à la TVA, Europe 2016 Février Comm. nº 2 p.36 (FR)
 5. Swinkels, J.J.P.: Beslissingen in belastingzaken 2016 nº 14 p.3042-3043 (NL)
 6. Richter, Frédéric: Air France-KLM C-250/14 and Hop!-Brit Air SAS C-289/14 – Judgment of the Court, Revue générale de fiscalité luxembourgeoise 2016 p.30 (FR)
 7. Kollmann, Jasmin ; Spies, Karoline ; Turcan, Laura ; Turić, Draga: EuGH-Rechtsprechungsübersicht: Neues zur Umsatzsteuer - Umsatzsteuerpflicht für unbenutzte, nicht erstattungsfähige Flugtickets ("no show"), Ecolex 2016 p.525-527 (DE)
 8. Grube, Friederike: Von Fluggesellschaften vereinnahmtes Entgelt und erhaltene Pauschbeträge von Franchiseunternehmen für nicht genutzte Flugscheine mehrwertsteuerpflichtig - Air France-KLM, Mehrwertsteuerrecht 2016 p.202-203 (DE)
 9. Hojnik, Janja: Odmera DDV na neuporabljene letalske vozovnice in na solarne panele na zasebnih stanovanjskih hišah, Davčno-finančna praksa : davki, finance, zavarovalnistvo 2016 n° 2 p.23-27 (SL)Analytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Conseil d'État - Frankrig

Emne

 • Fiskale bestemmelser
 • - Merværdiafgift

Nationale retsforskrifter, der henvises til

Code général des impôts (CGI), articles 256 et 269

FR - Code général des impôts, art. 256, I et art. 269

Code général des impôts (CGI), article 256 et article 269

Internationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagstype og sagens udfald

 • Præjudiciel forelæggelse

Dommerkollegium

première chambre (Cour)

Refererende dommer

Borg Barthet

Generaladvokat

Kokott

Processprog

 • fransk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

  Oplysningen er ikke tilgængelig