Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 2. mája 2019

Európska komisia v. Chorvátska republika

Vec C-250/18


Na začiatok strany Dokumenty veci
Dokument Dátum Mená účastníkov konania Oblasť Curia EUR-Lex
Rozsudok
ECLI:EU:C:2019:343
02/05/2019 Komisia/Chorvátsko (Décharge de Biljane Donje)
Text EUR-Lex Dvojjazyčný text EUR-Lex
Žaloba (Ú. v.)
25/05/2018 Komisia/Chorvátsko (Décharge de Biljane Donje)
Pozri dokumenty pdf
Na začiatok strany Právna analýza rozhodnutia alebo veci

Zbierka judikatúry

zatiaľ neuverejnený(é) (Všeobecná zbierka - Časť „Informácie o neuverejnených rozhodnutiach“)

Predmet

Nedostupná informácia

Schéma členenia

Nedostupná informácia


Citácie judikatúry alebo právnej úpravy

Odôvodnenia citujúce

 • ZFEÚ : bod 34
 • ZFEÚ, článok 258 : body 33, 35
 • ZFEÚ, článok 288 -L3 : bod 45
 • ZEÚ, článok 4 -P3 : body 34, 45
 • ZEÚ, článok 17 -P1 : bod 34
 • Smernica 2008/98 : body 11, 17, 43, 45
 • Smernica 2008/98 -A01 : bod 3
 • Smernica 2008/98 -A03 : bod 4
 • Smernica 2008/98 -A03P1 : body 19, 22
 • Smernica 2008/98 -A03PT1 : body 43, 57, 68
 • Smernica 2008/98 -A04 : body 7, 12, 67
 • Smernica 2008/98 -A05 : bod 12
 • Smernica 2008/98 -A05P1 : body 1, 5, 15, 18 - 20, 22, 26, 31, 32, 37, 39, 43, 44, 49, 57, 66, 73
 • Smernica 2008/98 -A05P1LA : body 21, 27
 • Smernica 2008/98 -A05P1LB : bod 28
 • Smernica 2008/98 -A05P1LC : bod 29
 • Smernica 2008/98 -A05P1LD : bod 30
 • Smernica 2008/98 -A13 : body 1, 6, 7, 12, 15, 18, 45, 48, 49, 54, 55, 58, 67, 73
 • Smernica 2008/98 -A13P1 : body 63, 64
 • Smernica 2008/98 -A15P1 : body 1, 7, 12, 15, 18, 65, 67, 69, 71 - 73
 • Smernica 2008/98 -C6 : bod 2
 • Súdny dvor - Rozsudok C-9/00 : bod 23
 • Súdny dvor - Rozsudok C-9/00 -N38 : bod 43
 • Súdny dvor - Rozsudok C-135/05 -N27 : bod 34
 • Súdny dvor - Rozsudok C-135/05 -N28 : bod 35
 • Súdny dvor - Rozsudok C-361/05 -N20 : bod 62
 • Súdny dvor - Rozsudok C-551/13 : bod 45
 • Súdny dvor - Rozsudok C-677/13 : bod 45
 • Súdny dvor - Rozsudok C-677/13 -N66 : bod 35
 • Súdny dvor - Rozsudok C-140/14 -N68 : bod 54
 • Súdny dvor - Rozsudok C-140/14 -N69 : bod 55
 • Súdny dvor - Rozsudok C-140/14 -N79 : bod 69
 • Súdny dvor - Rozsudok C-563/15 -N20 : bod 33
 • Súdny dvor - Rozsudok C-563/15 -N21 : bod 34
 • Súdny dvor - Rozsudok C-563/15 -N22 : bod 35
 • Súdny dvor - Rozsudok C-563/15 -N25 : bod 36
 • Súdny dvor - Rozsudok C-563/15 -N28 : bod 56
 • Súdny dvor - Rozsudok C-563/15 -N32 : bod 61
 • Súdny dvor - Rozsudok C-563/15 -N42 : bod 70

Výrok

 • Vzťahuje sa : Smernica 2008/98 -A05P1
 • Vzťahuje sa : Smernica 2008/98 -A13
 • Vzťahuje sa : Smernica 2008/98 -A15P1

Návrhy

Nedostupná informácia


Dátumy

Dátum podania návrhu na začatie konania

 • 11/04/2018

Dátum návrhov

Nedostupná informácia

Dátum pojednávania

Nedostupná informácia

Dátum vyhlásenia

02/05/2019


Odkazy

Uverejnenie v Úradnom vestníku

Rozsudok: Ú. v. C 220 z 01.07.2019 s.9

Návrh: Ú. v. C 200 z 11.06.2018 s.24

Mená účastníkov konania

Komisia/Chorvátsko (Décharge de Biljane Donje)

Poznámky právnej vedy

Nedostupná informáciaProcesné analytické údaje

Pôvod prejudiciálnej otázky

Nedostupná informácia

Oblasť

 • Životné prostredie

Konanie a výsledok

 • Žaloba o nesplnenie povinnosti : získanie

Rozhodovacie zloženie

huitième chambre (Cour)

Sudca spravodajca

Biltgen

Generálny advokát

Bobek

Jazyk(y) konania

 • Chorvátčina

Jazyk(y) návrhov

  Nedostupná informácia