Trace Sport
Sprawa C-251/18
Góra strony Dokumenty dotyczące sprawy
Dokument Data Oznaczenia stron Dziedzina Curia EUR-Lex
Opinia
ECLI:EU:C:2019:295
09/04/2019 Trace Sport
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex dwujęzyczny
Skarga (Dz.U.)
20/07/2018 Trace Sport
Góra strony Analiza prawna orzeczenia lub sprawy

Zbiór Orzeczeń

Informacja niedostępna

Przedmiot

Informacja niedostępna

Plan klasyfikacji systematycznej

Informacja niedostępna


Cytaty z orzecznictwa lub prawodawstwa

Uzasadnienie

Informacja niedostępna

Sentencja

Informacja niedostępna

Opinia

Informacja niedostępna


Daty

Data złożenia dokumentu wszczynającego postępowanie

  • 12/04/2018

Data opinii

  • 09/04/2019

Data rozprawy

Informacja niedostępna

Data ogłoszenia

Informacja niedostępna


Odesłania

Publikacja w Dzienniku Urzędowym

Wniosek: Dz.U. C 276 od 06.08.2018, str.12

Oznaczenia stron

Trace Sport

Komentarze doktryny

Informacja niedostępnaAnalityczne dane proceduralne

Pochodzenie pytania prejudycjalnego

Rechtbank Noord-Holland - Niderlandy

Dziedzina

  • Stosunki zewnętrzne
  • - Polityka handlowa
  • - Dumping
  • Rolnictwo i Rybołówstwo

Procedura i wynik

  • Odesłanie prejudycjalne

Skład orzekający

Informacja niedostępna

Sędzia sprawozdawca

Informacja niedostępna

Rzecznik generalny

Pitruzzella

Język(i) postępowania

  • niderlandzki

Język(i) opinii

    Informacja niedostępna