Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 11.4.2019

Syndicat des cadres de la sécurité intérieure vastaan Premier ministre ym.

Conseil d'État'n esittämä ennakkoratkaisupyyntö

Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 2003/88/EY – Työajan järjestäminen – Työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelu – Viikoittainen enimmäistyöaika – Vertailujakso – Liukuva tai kiinteä vertailujakso – Poikkeus – Poliisivirkamiehet

Asia C-254/18


Sivun alkuun Asian asiakirjat
Asiakirja Päivämäärä Asianosaisten nimet Aihe Curia EUR-Lex
Tuomio
ECLI:EU:C:2019:318
11/04/2019 Syndicat des cadres de la sécurité intérieure
EUR-Lex-teksti EUR-Lex-teksti kahdella kielellä
Ratkaisuehdotukset
ECLI:EU:C:2019:153
28/02/2019 Syndicat des cadres de la sécurité intérieure
EUR-Lex-teksti EUR-Lex-teksti kahdella kielellä
Pyyntö (EYVL/EUVL)
01/06/2018 Syndicat des cadres de la sécurité intérieure
Sivun alkuun Päätöksen tai asian juridinen analyysi

Oikeustapauskokoelma

julkaistu Sähköisessä oikeustapauskokoelmassa (Oikeustapauskokoelma)

Aihe

Tietoja ei ole saatavilla

Aiheenmukainen hakemisto

1.
4 Euroopan unionin sisäpolitiikka
  4.14 Sosiaalipolitiikka
    4.14.02 Työpaikkojen säilyttäminen ja työntekijöiden suoja työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa


Viittaukset oikeuskäytäntöön tai lainsäädäntöön

Perusteluissa viitataan

 • Direktiivi 89/391 -A02 : kohta 3
 • Direktiivi 2003/88 : kohta 15, 37, 38, 43
 • Direktiivi 2003/88 -A01 : kohta 5
 • Direktiivi 2003/88 -A03 : kohta 6, 40, 41
 • Direktiivi 2003/88 -A05 : kohta 7, 28, 30, 40, 41
 • Direktiivi 2003/88 -A06 : kohta 8, 16, 18
 • Direktiivi 2003/88 -A06LB : kohta 1, 19 - 21, 23, 32, 33, 35, 47, 48
 • Direktiivi 2003/88 -A16 : kohta 9, 16, 18, 25 - 27, 31
 • Direktiivi 2003/88 -A16LB : kohta 1, 19, 22, 48
 • Direktiivi 2003/88 -A17 : kohta 10, 18, 36
 • Direktiivi 2003/88 -A17P3 : kohta 1, 22, 42
 • Direktiivi 2003/88 -A17P3LB : kohta 17
 • Direktiivi 2003/88 -A19 : kohta 25 - 27, 31
 • Direktiivi 2003/88 -A19L1 : kohta 1, 11, 19, 22, 42, 44, 48
 • Direktiivi 2003/88 -A19L2 : kohta 11, 44
 • Direktiivi 2003/88 -C15 : kohta 4, 23, 35
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-484/04 -N40 : kohta 33
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-484/04 -N41 : kohta 34
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-243/09 -N32 : kohta 32
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-243/09 -N33 : kohta 32
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-243/09 -N51 : kohta 33
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-266/14 -N23 : kohta 32
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-266/14 -N24 : kohta 32
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-518/15 -N38 : kohta 36
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-175/16 -N31 : kohta 36
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-306/16 : kohta 29, 30
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-306/16 -N38 : kohta 24
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-306/16 -N43 : kohta 23, 28
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-234/17 -N22 : kohta 46
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Ratkaisuehdotus C-254/18 : kohta 26, 27, 29

Tuomiolauselma

 • Tulkitsee : Direktiivi 2003/88 -A06LB
 • Tulkitsee : Direktiivi 2003/88 -A16LB
 • Tulkitsee : Direktiivi 2003/88 -A19L1

Ratkaisuehdotukset

 • Euroopan unionin perusoikeuskirja (2007), 31 artikla -P2 : kohta 34, 72
 • Direktiivi 93/104 : kohta 37, 43
 • Direktiivi 2003/88 : kohta 1 - 5, 12, 16, 17, 21, 23, 24, 27, 29, 31, 32, 34, 36 - 39, 41 - 44, 47, 56, 59, 61, 62, 65, 66, 69, 72, 75, 76
 • Direktiivi 2003/88 -A05 : kohta 50 - 52, 54, 55
 • Direktiivi 2003/88 -A05L1 : kohta 53
 • Direktiivi 2003/88 -A06 : kohta 6, 13, 15, 48, 49, 60
 • Direktiivi 2003/88 -A06LB : kohta 18, 35, 60, 68, 83
 • Direktiivi 2003/88 -A08 : kohta 50
 • Direktiivi 2003/88 -A16 : kohta 7, 13, 19
 • Direktiivi 2003/88 -A16LA : kohta 50, 51
 • Direktiivi 2003/88 -A16LB : kohta 15, 18, 22, 45, 48, 83
 • Direktiivi 2003/88 -A16LC : kohta 50
 • Direktiivi 2003/88 -A17 : kohta 15, 70
 • Direktiivi 2003/88 -A17P2 : kohta 8
 • Direktiivi 2003/88 -A17P3 : kohta 8, 20, 48, 83
 • Direktiivi 2003/88 -A17P3LB : kohta 14, 19
 • Direktiivi 2003/88 -A17P5 : kohta 49
 • Direktiivi 2003/88 -A19 : kohta 9, 30
 • Direktiivi 2003/88 -A19L1 : kohta 19, 22, 45, 48, 83
 • Direktiivi 2003/88 -A20P2 : kohta 49
 • Direktiivi 2003/88 -A21P1L2 : kohta 49
 • Direktiivi 2003/88 -A22P1 : kohta 60
 • Direktiivi 2003/88 -A22P1LA : kohta 49
 • Direktiivi 2003/88 -A22P1LE : kohta 49
 • Direktiivi 2003/88 -C15 : kohta 40, 67
 • Direktiivi 2003/88 -CH5 : kohta 66
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-397/01 -N104 : kohta 37
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-397/01 -N118 : kohta 60
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-14/04 -N44 : kohta 43
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-484/04 -N37 : kohta 37
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-484/04 -N39 : kohta 38
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-484/04 -N40 : kohta 39
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-243/09 -N32 : kohta 32
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-243/09 -N33 : kohta 35, 36
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-243/09 -N34 : kohta 60
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-243/09 -N51 : kohta 60
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-243/09 -N64 : kohta 60
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Määräys C-258/10 -N44 : kohta 43
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-180/14 -N34 : kohta 36
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-266/14 -N23 : kohta 32
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-306/16 : kohta 51, 56
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-306/16 -N35 : kohta 21
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-306/16 -N36 : kohta 21
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-306/16 -N38 : kohta 24, 43
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Tuomio C-306/16 -N46 : kohta 40
 • Yhteisöjen tuomioistuin – Ratkaisuehdotus C-55/18 : kohta 36


Päivämäärät

Sen asiakirjan toimittamisen päivämäärä, jolla asia saatetaan vireille tuomioistuimessa

 • 12/04/2018

Ratkaisuehdotuksen päivämäärä

 • 28/02/2019

Suullisen käsittelyn päivämäärä

Tietoja ei ole saatavilla

Julistamispäivä

11/04/2019


Lähteet

Julkaistu EYVL:ssä/EUVL:ssä

Kannekirjelmä: EUVL C 211, 18.06.2018, s.17

Asianosaisten nimet

Syndicat des cadres de la sécurité intérieure

Oikeustapauskommentaarit

Tietoja ei ole saatavillaAnalyysin tulokset

Ennakkoratkaisupyynnön esittäjävaltio

Conseil d'État - Ranska

Aihe

 • Työntekijöiden vapaa liikkuvuus
 • Sosiaalipolitiikka
 • Lainsäädännön lähentäminen

Oikeudenkäynti ja ratkaisu

 • Ennakkoratkaisupyyntö

Ratkaisukokoonpano

deuxième chambre (Cour)

Esittelevä tuomari

Vadja

Julkisasiamies

Pitruzzella

Oikeudenkäyntikieli/-kielet

 • ranska

Ratkaisuehdotuksen kieli/kielet

 • ranska