State Street Bank International
Lieta C-255/18
Lappuses augšējā daļa Lietas dokumenti
Dokuments Datums Lietas dalībnieku vārds/nosaukums Priekšmets Curia EUR-Lex
Pieteikums (OV)
29/06/2018 State Street Bank International
Lappuses augšējā daļa Lēmuma vai lietas juridiskais izvērtējums

Judikatūras Krājums

Informācija nav pieejama

Priekšmets

Informācija nav pieejama

Sistēmiskās klasifikācijas plāns

Informācija nav pieejama


Citāti no judikatūras vai tiesību aktiem

Motīvu daļā norādītie citāti

Informācija nav pieejama

Rezolutīvā daļa

Informācija nav pieejama

Secinājumi

Informācija nav pieejama


Datumi

Dokumenta, uz kura pamata ierosināta lieta, iesniegšanas datums

  • 11/04/2018

Secinājumu datums

  • 26/06/2019

Tiesas sēdes datums

10/04/2019

Pasludināšanas datums

Informācija nav pieejama


Atsauces

Publikācija Oficiālajā Vēstnesī

Lūgums: OV C 249, 16.07.2018, 9 lpp.

Lietas dalībnieku vārds/nosaukums

State Street Bank International

Piezīmes no doktrīnas

Informācija nav pieejamaAnalītiskās ziņas par procesu

Prejudiciālā jautājuma izcelsme

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Itālija

Priekšmets

  • Tiesību aktu tuvināšana

Tiesvedība un iznākums

  • Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu

Tiesas sastāvs

Informācija nav pieejama

Tiesnesis referents

Informācija nav pieejama

Ģenerāladvokāts

Kamposs Sančess-Bordona

Tiesvedības valoda(s)

  • itāļu

Secinājumu valoda(s)

    Informācija nav pieejama