Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 5. juli 2012

DTZ Zadelhoff vof mod Staatssecretaris van Financiën

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden

Sjette momsdirektiv – artikel 5, stk. 3, litra c), og artikel 13, punkt B, litra d), nr. 5) – forhandling om overdragelse af aktier i selskaber – transaktion, som også indebærer overdragelse af ejendomsretten til fast ejendom, der tilhører disse selskaber – fritagelse

Sag C-259/11


Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Dom (EUT/EFT)
07/09/2012 DTZ Zadelhoff
Vis dokumenter i pdf-format
Dom
ECLI:EU:C:2012:423
05/07/2012 DTZ Zadelhoff
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Dom (sammendrag)
ECLI:EU:C:2012:423
05/07/2012 DTZ Zadelhoff
Anmodning (EUT/EFT)
11/08/2011 DTZ Zadelhoff
Vis dokumenter i pdf-format
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

offentliggjort i Elektronisk Samling af Afgørelser (Samling af Afgørelser - almindelig del)

genstand

Præjudiciel – Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) – fortolkning af artikel 5, stk. 3, litra c), og artikel 13, punkt B, litra d), nr. 5), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – fritagelser i henhold til sjette direktiv – transaktioner i forbindelse med aktier som omhandlet i artikel 13, punkt B, litra d), nr. 5) – overdragelse af aktier i selskaber, som ligeledes indebærer overdragelse af ejendomsret til fast ejendom, der tilhører disse selskaber

Systematisk oversigt

Oplysningen er ikke tilgængelig


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

 • direktv 77/388 -A02PT1 : præmis/punkt 3
 • direktv 77/388 -A05P1 : præmis/punkt 4, 37
 • direktv 77/388 -A05P3 : præmis/punkt 4, 30, 34 - 36, 41
 • direktv 77/388 -A05P3LC : præmis/punkt 1, 6, 18, 31, 42
 • direktv 77/388 -A13 : præmis/punkt 19, 21, 40
 • direktv 77/388 -A13LB : præmis/punkt 5
 • direktv 77/388 -A13LBLDPT1 : præmis/punkt 27
 • direktv 77/388 -A13LBLDPT2 : præmis/punkt 27
 • direktv 77/388 -A13LBLDPT3 : præmis/punkt 27
 • direktv 77/388 -A13LBLDPT4 : præmis/punkt 27
 • direktv 77/388 -A13LBLDPT5 : præmis/punkt 1, 17, 18, 22, 23, 26, 28, 29, 41, 42
 • direktv 77/388 -A13LBLDPT5T2 : præmis/punkt 17, 18, 30, 36, 42
 • Domstolen - dom, sag C-4/94 : præmis/punkt 25
 • Domstolen - dom, sag C-2/95 : præmis/punkt 22
 • Domstolen - dom, sag C-349/96 : præmis/punkt 19
 • Domstolen - dom, sag C-326/99 : præmis/punkt 34, 35
 • Domstolen - dom, sag C-235/00 : præmis/punkt 23, 26, 27
 • Domstolen - dom, sag C-8/01 : præmis/punkt 20
 • Domstolen - dom, sag C-305/01 : præmis/punkt 40
 • Domstolen - dom, sag C-472/03 : præmis/punkt 20
 • Domstolen - dom, sag C-445/05 : præmis/punkt 21
 • Domstolen - dom, sag C-453/05 : præmis/punkt 20
 • Domstolen - dom, sag C-455/05 : præmis/punkt 40
 • Domstolen - dom, sag C-29/08 : præmis/punkt 22, 23, 25, 40
 • Domstolen - dom, sag C-461/08 : præmis/punkt 21

Konklusion

 • fortolker : direktv 77/388 -A05P3LC
 • fortolker : direktv 77/388 -A13LBLDPT5
 • fortolker : direktv 77/388 -A13LBLDPT5T2

Forslag til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

 • 26/05/2011

Datoen for forslaget til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

05/07/2012


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Sagsanlæg: EUT C 252 fra 27.08.2011, s.14

Dom: EUT C 287 fra 22.09.2012, s.14

Sagens parter

DTZ Zadelhoff

Retsvidenskabelige kommentarer

 1. Huisman, Nicolette: ECJ Considers Substance Over Form In Dutch VAT Case, Tax Notes International 2012 p.403-407
 2. Mosbrucker, Anne-Laure: Exonération de TVA, Europe 2012 Août-Septembre Comm. nº 8-9 p.48Analytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Hoge Raad der Nederlanden - Nederlandene

Emne

 • Fiskale bestemmelser
 • - Merværdiafgift

Nationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Internationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagstype og sagens udfald

 • Præjudiciel forelæggelse

Dommerkollegium

sixième chambre (Cour)

Refererende dommer

Rosas

Generaladvokat

Jääskinen

Processprog

 • nederlandsk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

  Oplysningen er ikke tilgængelig