A Bíróság ítélete (negyedik tanács), 2014. április 30.

Kásler Árpád és Káslerné Rábai Hajnalka kontra OTP Jelzálogbank Zrt.

A Kúria (Magyarország) által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem

93/13/EGK irányelv – Az eladók és szolgáltatók, valamint a fogyasztók között létrejött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételek – A 4. cikk (2) bekezdése és a 6. cikk (1) bekezdése – A szerződési feltételek tisztességtelen jellegének értékelése – A szerződés elsődleges tárgyára, valamint az ár vagy a díjazás megfelelésére vonatkozó feltételek kizárása, feltéve hogy ezek világosak és érthetőek – Külföldi pénznemben meghatározott fogyasztói hitelszerződések – Az átváltási árfolyamra vonatkozó feltételek – A kölcsön folyósítására alkalmazandó vételi árfolyam és a törlesztésére alkalmazandó eladási árfolyam közötti különbözet – A nemzeti bíróság jogköre »tisztességtelennek« minősített feltétel fennállása esetén – A tisztességtelen feltételnek a nemzeti jog valamely diszpozitív rendelkezésével való helyettesítése – Megengedhetőség

C‑26/13. sz. ügy


Az oldal tetejére Az üggyel kapcsolatos dokumentumok
Dokumentum Dátum A felek neve Tárgy Curia EUR-Lex
Ítélet (HL)
06/06/2014 Kásler és Káslerné Rábai
pdf nézet
ítélet
ECLI:EU:C:2014:282
30/04/2014 Kásler és Káslerné Rábai
EUR-Lex szöveg kétnyelvű EUR-Lex szöveg
Ítélet (Összefoglaló)
ECLI:EU:C:2014:282
30/04/2014 Kásler és Káslerné Rábai
indítvány
ECLI:EU:C:2014:85
12/02/2014 Kásler és Káslerné Rábai
EUR-Lex szöveg kétnyelvű EUR-Lex szöveg
Kérelem (HL)
17/05/2013 Kásler és Káslerné Rábai
pdf nézet
Végzés
ECLI:EU:C:2013:218
10/04/2013 Kásler és Káslerné Rábai
Az oldal tetejére A határozat vagy az ügy jogi elemzése

Határozatok Tára

az elektronikus EBHT-ban közzétették (Általános EBHT)

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Kúria – A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5i 93/13/EGK tanácsi irányelv (HL L 95., 29. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 288. o.) 4. cikke (2) bekezdésének értelmezése – A szerződési feltételek tisztességtelen voltának értékelése – Magánszemély és bank között, külföldi pénznemben meghatározott jelzálogkölcsön hazai pénznemben történő folyósításáról és hazai pénznemben történő törlesztéséről létrejött szerződés – A szerződés megkötésekor a külföldi pénznem vételi árfolyama alapján számított tartozás – Az egyes törlesztőrészletek összegének az adott napi eladási árfolyam, és nem a vételi árfolyam alkalmazásával történő meghatározását előíró szerződési feltétel

Rendszerezett osztályozás

1.
4 Az Európai Unió belpolitikája
  4.18 Fogyasztóvédelem
    4.18.04 Tisztességtelen feltételek
      4.18.04.01 A szabályozás hatálya
4 Az Európai Unió belpolitikája
  4.18 Fogyasztóvédelem
    4.18.04 Tisztességtelen feltételek
      4.18.04.01 A szabályozás hatálya
4 Az Európai Unió belpolitikája
  4.18 Fogyasztóvédelem
    4.18.04 Tisztességtelen feltételek
      4.18.04.01 A szabályozás hatálya


Hivatkozások az ítélkezési gyakorlatra vagy jogszabályokra

Az indokolásban hivatkozva

 • 93/13 irányelv : pontok 39, 71, 72, 81
 • 93/13 irányelv -A01 : pont 4
 • 93/13 irányelv -A03 : pontok 5, 73
 • 93/13 irányelv -A03P1 : pontok 40, 48, 68
 • 93/13 irányelv -A03P3 : pont 11
 • 93/13 irányelv -A04 : pont 6
 • 93/13 irányelv -A04P2 : pontok 1, 35, 36, 38, 41, 42, 45 - 54, 58 - 63, 66, 68, 69, 75
 • 93/13 irányelv -A05 : pontok 7, 40, 67, 69, 70, 73
 • 93/13 irányelv -A06P1 : pontok 1, 8, 35, 76, 77, 80, 82, 85
 • 93/13 irányelv -A07 : pont 79
 • 93/13 irányelv -A07P1 : pontok 9, 78
 • 93/13 irányelv -A08 : pontok 10, 41
 • 93/13 irányelv -C12 : pontok 3, 48
 • 93/13 irányelv -C13 : pont 3
 • 93/13 irányelv -C19 : pont 3
 • 93/13 irányelv -C20 : pontok 3, 67
 • 93/13 irányelv -C24 : pontok 3, 78
 • 93/13 irányelv -NPT1LG : pont 12
 • 93/13 irányelv -NPT1LJ : pontok 11, 12, 73
 • 93/13 irányelv -NPT1LL : pontok 11, 12, 73
 • 93/13 irányelv -NPT2LB : pontok 12, 73
 • 93/13 irányelv -NPT2LD : pontok 12, 73
 • Bíróság - A C-484/08. sz. ügyben hozott ítélet : pontok 39, 41, 46, 63
 • Bíróság - A C-453/10. sz. ügyben hozott ítélet : pont 82
 • Bíróság - A C-472/10. sz. ügyben hozott ítélet : pontok 40, 56
 • Bíróság - A C-618/10. sz. ügyben hozott ítélet : pontok 35, 77 - 79, 82
 • Bíróság - A C-92/11. sz. ügyben hozott ítélet : pontok 40, 45, 70, 73
 • Bíróság - A C-279/12. sz. ügyben hozott ítélet : pont 37
 • Bíróság - A C-351/12. sz. ügyben hozott ítélet : pontok 64, 65
 • Bíróság - A C-26/13. sz. ügyre vonatkozó indítvány : pont 55

Rendelkező rész

 • Értelmezi : 93/13 irányelv -A04P2
 • Értelmezi : 93/13 irányelv -A06P1

indítvány


Dátum

Az eljárást megindító irat benyújtásának időpontja

 • 21/01/2013

Az indítvány ismertetésének időpontja

 • 12/02/2014

A tárgyalás időpontja

Nincs információ

Kihirdetés időpontja

30/04/2014


Hivatkozások

A Hivatalos Lapban való közzététel

ítélet: HL C 194., 24.06.2014., 5o.

Kérelem/kereset: HL C 156., 01.06.2013., 18o.

A felek neve

Kásler és Káslerné Rábai

Kapcsolódó tanulmányok

 1. Berlin, Dominique: Obscurité des clauses contractuelles… et de la directive, La Semaine Juridique - édition générale 2014 nº 19 p.957 (FR)
 2. Fervers, Matthias: Verbraucherrecht: Folgen rechtsmissbräuchlicher Klauseln bei Tilgung von Fremdwährungsdarlehen, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.510-511 (DE)
 3. Mok, M.R.: Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2014 nº 4491-4493 (NL)
 4. Sik-Simon, Rita: Missbräuchliche Klauseln in Fremdwährungskreditverträgen – Klauselersatz durch dispositive nationale Vorschriften, EuGH Rs C-26/13 (Kásler) und Kúria 2/2014. PJE határozata, Zeitschrift für Europäisches Unternehmens- und Verbraucherrecht 2014 p.256-261 (DE, EN)
 5. Poillot, Élise: Cour de justice, 4e ch., 27 mars 2014, Árpád Kásler et Hajnalka Káslerné Rábai c/ OTP Jelzálogbank Zrt, aff. C-26/13, ECLI:EU:C:2014:282, Jurisprudence de la CJUE 2014 (Ed. Bruylant - Bruxelles) 2014 p.739-742 (FR)
 6. Meister, Marie: Clauses abusives et office du juge, Europe 2014 Juin nº 6 p.39-40 (FR)
 7. Somssich, Réka: Az Európai Bíróság ítélete a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről, Jogesetek Magyarázata 2014 nº 4 p.83-91 (HU)
 8. Vuksanović, Igor: Ničnost nepoštenih pogodbenih pogojev, Pravna praksa 2015 nº 6 p.23-24 (SL)
 9. Hojnik, Janja: Sklepanje posojil v tuji valuti v luči direktive EU o nepoštenih pogodbenih pogojih, Davčno-finančna praksa : davki, finance, zavarovalnistvo 2015 n° 4 p.23-26 (SL)
 10. Loos, M.B.M.: Tijdschrift voor consumentenrecht en handelspraktijken 2016 p.135-136 (NL)
 11. Pavičić, Ivan Branimir ; Pižeta, Ivan: Analiza slučaja "Franak" - osvrt i kritike presuda u postupku kolektivne zaštite potrošača, Hrvatska pravna revija 2016 n° 9 p.36-47 (HR)
 12. Papp, Mónika: Kivel szemben tisztességtelen? Gondolatok az európai uniós fogyasztói képről és az Európai Unió Bírósága által biztosított jogvédelem szintjéről, Versenytükör 2016 1. szám p.28-37 (HU)
 13. Fazekas, Judit: The consumer credit crisis and unfair contract terms regulation – Before and after Kásler, Journal of European Consumer and Market Law 2017 p.99-106 (EN)
 14. Sladič, Jorg: Sodišče EU ne vidi razloga za neveljavnost potrošniških kreditov, nominiranih v švicarskih frankih, Pravna praksa 2017 nº 34 p.6-9 (SL)
 15. Preininger, Robert: Še na temo potrošniških kreditov, nominiranih v švicarskih frankih, Pravna praksa 2017 nº 35 p.14-17 (SL)
 16. Tereszkiewicz, Piotr: Kredyty walutowe w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia, Experientia docet, Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple (Wolters Kluwe, 2017) 2017, p. 1416-1428 (PL)
 17. Simon, Rita: Spotřebitelské modely v evropském a českém právu s ohledem na smluvněprávni spory, Právník: teoreticky casopis pro otázky státu a práva 2018 nº5 p.385-406 (CS)Az eljárás adatai

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés forrása

Kúria (Cour suprême) - Magyarország

Tárgy

 • Jogszabályok közelítése
 • Fogyasztóvédelem

Érintett nemzeti jogi rendelkezések

1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 237. §, 239. §, 239/A. §, 523. §, 231. §

HU - A polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 209. §, 237. §, 239. §, 239/A. §, 523. §, 231. §

1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 209. § (1), (4)-(5) bekezdés, 231. § (1)-(2), 237. § (1)-(2), 239. § (1)-(2), 239/A. §, 523. § (1)-(2)

1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 209. § (1), (4)-(5) bekezdés, 231. § (1)-(2), 237. § (1)-(2), 239. § (1)-(2), 239/A. §, 523. § (1)-(2)

Érintett nemzetközi jogi rendelkezések

Nincs információ

Eljárás és eredmény

 • Előzetes döntéshozatal

Ítélkező testület

quatrième chambre (Cour)

Előadó bíró

Prechal

Főtanácsnok

Wahl

Az eljárás nyelve(i)

 • magyar

Az indítvány nyelve(i)

 • francia