Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 3 april 2019

Aqua Med sp. z o.o. tegen Irena Skóra

Verzoek van de Sąd Okręgowy w Poznaniu om een prejudiciële beslissing

Prejudiciële verwijzing – Consumentenbescherming – Richtlijn 93/13/EEG – Oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten – Artikel 1, lid 2 – Werkingssfeer van de richtlijn – Beding dat territoriale bevoegdheid toekent aan de volgens de algemene regels aangewezen rechter – Artikel 6, lid 1 – Ambtshalve toetsing van het oneerlijke karakter – Artikel 7, lid 1 – Verplichtingen en bevoegdheden van de nationale rechter

Zaak C-266/18


Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex
Arrest (PB)
24/05/2019 Aqua Med
Arrest
ECLI:EU:C:2019:282
03/04/2019 Aqua Med
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Verzoek (PB)
29/06/2018 Aqua Med
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

gepubliceerd in de digitale Jurisprudentie (Algemene Jurisprudentie)

Onderwerp

Informatie niet beschikbaar

Systematisch overzicht

Informatie niet beschikbaar


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

 • Handvest van de grondrechten van de EU (2007), artikel 47 : punt 47
 • Richtlijn 93/13 : punten 1, 13, 23, 36, 44, 46, 51 - 53
 • Richtlijn 93/13 -A01 : punt 4
 • Richtlijn 93/13 -A01P2 : punten 28 - 31, 33, 34, 37, 38
 • Richtlijn 93/13 -A06 : punt 27
 • Richtlijn 93/13 -A06P1 : punten 5, 18, 22, 26, 47
 • Richtlijn 93/13 -A07P1 : punten 6, 40 - 42, 47, 56
 • Richtlijn 93/13 -C13 : punten 3, 29
 • Richtlijn 93/13 -C24 : punten 3, 42
 • Verordening 1215/2012 -A18P2 : punten 7, 24, 45
 • Hof van Justitie - Arrest C-106/77 : punt 23
 • Hof van Justitie - Arrest C-240/98 : punt 27
 • Hof van Justitie - Arrest C-243/08 : punten 1, 18, 26, 27
 • Hof van Justitie - Arrest C-413/12 : punt 45
 • Hof van Justitie - Arrest C-34/13 : punt 40
 • Hof van Justitie - Arrest C-567/13 : punt 54
 • Hof van Justitie - Arrest C-662/13 : punt 39
 • Hof van Justitie - Arrest C-96/16 : punt 33
 • Hof van Justitie - Arrest C-51/17 : punten 31, 34
 • Hof van Justitie - Arrest C-70/17 : punt 27
 • Hof van Justitie - Arrest C-176/17 : punten 43, 47, 49, 53
 • Hof van Justitie - Arrest C-182/17 : punt 32

Dictum

 • legt uit : Richtlijn 93/13 -A01P2
 • legt uit : Richtlijn 93/13 -A07P1

Conclusie

Informatie niet beschikbaar


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

 • 17/04/2018

Datum van de conclusie

Informatie niet beschikbaar

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

03/04/2019


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Arrest: PB C 206 van 17.06.2019, blz.14

Verzoek: PB C 249 van 16.07.2018, blz.10

Naam van de partijen

Aqua Med

Rechtsgeleerde noten

Informatie niet beschikbaarAnalytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Sąd Okręgowy w Poznaniu - Polen

Onderwerp

 • Onderlinge aanpassing van de wetgevingen
 • Bescherming van consument

Procedure en resultaat

 • Prejudiciële verwijzing

Rechtsprekende formatie

première chambre (Cour)

Rechter-rapporteur

Toader

Advocaat-generaal

Tanchev

Procestaal/Procestalen

 • Pools

Taal/Talen van de conclusie

  Informatie niet beschikbaar