Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 10ης Μαρτίου 2016

Italmobiliare SpA κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Αίτηση αναιρέσεως – Ανταγωνισμός – Αγορά του “τσιμέντου και των συναφών προϊόντων” – Διοικητική διαδικασία – Κανονισμός (ΕΚ) 1/2003 – Άρθρο 18, παράγραφοι 1 και 3 – Απόφαση με την οποία ζητούνται πληροφορίες – Αιτιολογία – Ακρίβεια

Υπόθεση C-268/14 PΠάνω μέρος σελίδας Έγγραφα της υποθέσεως
Έγγραφο Ημερομηνία Ονόματα των διαδίκων Θεματική κατηγορία Curia EUR-Lex
Απόφαση (ΕΕ)
15/04/2016 Italmobiliare κατά Επιτροπής
Βλ. έγγραφα pdf
Απόφαση
ECLI:EU:C:2016:152
10/03/2016 Italmobiliare κατά Επιτροπής
Κείμενο EUR-Lex Δίγλωσσο κείμενο EUR-Lex
Απόφαση (Ενημέρωση)
ECLI:EU:C:2016:152
10/03/2016 Italmobiliare κατά Επιτροπής
Προτάσεις
ECLI:EU:C:2015:697
15/10/2015 Italmobiliare κατά Επιτροπής
Κείμενο EUR-Lex Δίγλωσσο κείμενο EUR-Lex
Προσφυγή (ΕΕ)
01/08/2014 Italmobiliare κατά Επιτροπής
Βλ. έγγραφα pdf
Πάνω μέρος σελίδας Νομική ανάλυση της αποφάσεως ή της υποθέσεως

Συλλογή της Νομολογίας

έχει δημοσιευθεί στην ψηφιακή Συλλογή (Γενική Συλλογή - μέρος: "Πληροφορίες σχετικά με τις μη δημοσιευόμενες αποφάσεις και διατάξεις")

Αντικείμενο

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Σχέδιο συστηματικής κατατάξεως

1.
3 Δικαστικές διαφορές
  3.10 Αναίρεση
    3.10.06 Λόγοι
2 Θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  2.05 Νομικές πράξεις της Ένωσης
    2.05.06 Αιτιολογία
4 Εσωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  4.08 Ανταγωνισμός
    4.08.03 Εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού
      4.08.03.02 Διαδικασία εφαρμογής των κανόνων του ανταγωνισμού από την Επιτροπή
        4.08.03.02.04 Αίτηση παροχής πληροφοριών


Παραπομπές στη νομολογία ή τη νομοθεσία

Σκέψεις που παραθέτουν

Διατακτικό

Προτάσεις


Ημερομηνίες

Ημερομηνία καταθέσεως του εισαγωγικού της δίκης δικογράφου

 • 30/05/2014

Ημερομηνία των προτάσεων

 • 15/10/2015

Ημερομηνία της επ’ακροατηρίου συζητήσεως

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Ημερομηνία δημοσιεύσεως

10/03/2016


Παραπομπές

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση: ΕΕ C 156 από 02.05.2016, σ.7

Εισαγωγή της υποθέσεως: ΕΕ C 282 από 25.08.2014, σ.21

Ονόματα των διαδίκων

Italmobiliare κατά Επιτροπής

Επιστημονικός σχολιασμός

 1. Mäger, Thorsten ; Milde, Sarah: Auskunftsbeschluss der EU-Kommission im Kartellverfahren mangels Begründung nichtig, Der Betrieb 2016 p.760-761 (DE)
 2. Krempl, Adam: Ke zrušení žádostí o informace Evropské komise aneb mohl jít SDEU ve svých rozsudcích dále?, Antitrust 2016 p.00 (CS)
 3. Hempel, Rolf: Mehr Sorgfalt bei Auskunftsbeschlüssen in Kartellverfahren, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2016 p.379-382 (DE)
 4. Idot, Laurence: Demande de renseignements et exigence de motivation, Europe 2016 Mai Comm. nº 5 p.23-24 (FR)
 5. Carloni, Francesco ; Da Costa, Gabriela: Judgments in the Cement Case: Requirement for Greater Clarity, Specificity, and Justification of Information Requests from the Commission, Journal of European Competition Law & Practice 2016 Vol. 7 nº 7 p.456-457 (EN)
 6. Havu , Katri: Duty to State Reasons and Competition Investigation Information Request Decisions: the 'Cement Judgments' in Cases C-247/14 P, C-248/14 P, C-267/14 P and C-268/14 P, Review of European administrative law 2016 p.43-59 (EN)
 7. Schwarz, Lisa: EuGH präzisiert Untersuchungsbefugnisse der Kommission in Kartellverfahren, Ecolex 2016 p.541-543 (DE)
 8. Fanoy, J.W. ; Raats, T.: Hof van Justitie eist in de cementzaken een steviger fundament onder inlichtingenverzoeken, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2017 p.349-356 (NL)Αναλυτικά στοιχεία της διαδικασίας

Δικαστήριο που υποβάλλει το προδικαστικό ερώτημα

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Θεματική κατηγορία

 • Ανταγωνισμός
 • - Συμπράξεις

Σχετικές διατάξεις εθνικού δικαίου

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Σχετικές διατάξεις διεθνούς δικαίου

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Διαδικασία και αποτέλεσμα

 • Προσφυγή ακυρώσεως
 • Αναίρεση : αποδοχή του αιτήματος

Δικαστικός σχηματισμός

troisième chambre (Cour)

Εισηγητής δικαστής

Ilešič

Γενικός Εισαγγελέας

Wahl

Γλώσσα(ες) διαδικασίας

 • ιταλική

Γλώσσα(ες) των προτάσεων

 • αγγλική